Đồng bộ hóa sổ ghi chép được chia sẻ trong OneNote Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong OneNote Web App, thông thường là không cần theo cách thủ công lưu hoặc đồng bộ ghi chú của bạn trong khi bạn làm việc. OneNote liên tục đồng bộ hóa thay đổi của bạn trong nền, rời khỏi bạn miễn phí để tập trung vào những suy nghĩ và ý tưởng của bạn.

Nếu bạn đang làm việc trên dự án nhạy cảm thời gian trong sổ ghi chép được chia sẻ đồng thời đồng biên soạn bởi nhiều người, bạn có thể muốn đồng bộ thủ công bất kỳ thay đổi lớn trang nào mà bạn đã, thực hiện sao cho những người khác có thể nhìn thấy chúng ngay lập tức. Trong khi điều này không thể hiện trong OneNote Online, bạn có thể dùng ứng dụng OneNote trên máy tính trên PC chạy Windows của bạn hoặc trên máy Mac của bạn theo cách thủ công đồng bộ hóa các ghi chú khi cần thiết. Để biết thêm thông tin, hãy xem một trong các thao tác sau:

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×