Đồng bộ hóa danh sách SharePoint với chương trình bảng tính

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể đồng bộ hóa dữ liệu giữa các danh sách SharePoint và chương trình bảng tính, và giữ cả hai tập dữ liệu Cập Nhật. Ví dụ, bạn có thể muốn duy trì một hàng tồn kho sản phẩm trong danh sách SharePoint để dễ dàng chia sẻ và Cập Nhật, nhưng cũng có thể thực hiện phân tích theo định kỳ tồn kho bằng cách sử dụng chương trình bảng tính, chẳng hạn như Microsoft Excel 2010.

Trong bài viết này

Giới thiệu việc đồng bộ hóa danh sách SharePoint với chương trình bảng tính

Đồng bộ hóa danh sách dữ liệu bằng Lệnhxuất ra bảng tính

Đồng bộ hóa danh sách dữ liệu bằng truy vấn danh sách với Excel lệnh trong dạng xem biểu dữ liệu

Đồng bộ hóa danh sách dữ liệu bằng lệnh xuất chuyển bảng trong Excel

Đồng bộ hóa danh sách SharePoint với chương trình bảng tính

Giới thiệu việc đồng bộ hóa danh sách SharePoint với chương trình bảng tính

Bạn có thể đồng bộ hóa dữ liệu giữa các danh sách SharePoint và chương trình bảng tính tương thích, và giữ cả hai tập dữ liệu Cập Nhật. Ví dụ, bạn có thể muốn duy trì một hàng tồn kho sản phẩm trong danh sách SharePoint, vì vậy thật dễ dàng chia sẻ và Cập Nhật, nhưng cũng có thể thực hiện phân tích theo định kỳ tồn kho bằng cách sử dụng chương trình bảng tính, chẳng hạn như Excel 2010.

Không có ba cách để đồng bộ hóa dữ liệu giữa các danh sách SharePoint và chương trình bảng tính. Dù bằng cách nào bạn đã chọn, đồng bộ hóa này là một chiều hoặc unidirectional. Thay đổi được thực hiện trong danh sách SharePoint có thể Cập Nhật trong chương trình bảng tính, nhưng bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện trong chương trình bảng tính không được viết vào danh sách SharePoint.

Để đồng bộ hóa danh sách SharePoint, bạn phải có chương trình bảng tính tương thích, chẳng hạn như Excel 2010, cài đặt trên máy tính khách của bạn, và bạn phải có quyền đọc danh sách.

Tìm thêm thông tin về cách sử dụng SharePoint 2010 với Excel 2010 trong phần Xem thêm và trong hệ thống trợ giúp Excel 2010.

Ghi chú: Bạn không thể đồng bộ hóa danh sách ngoài SharePoint với chương trình bảng tính.

Đầu Trang

Đồng bộ hóa danh sách dữ liệu bằng Lệnhxuất ra bảng tính

Bạn có thể đồng bộ hóa dữ liệu trong danh sách SharePoint với chương trình bảng tính tương thích bằng lệnh Xuất ra Bảng tính trong ruy-băng danh sách. Khi tiếp tục cập nhật danh sách SharePoint, tùy vào chương trình bảng tính bạn cũng có thể dùng lệnh trong chương trình bảng tính để cập nhật thủ công bảng tính của mình với dữ liệu mới nhất.

Ví dụ trong Excel 2010, bạn có thể làm mới kết nối dữ liệu, mà sẽ thay thế và sẽ ghi đè dữ liệu Excel với dữ liệu danh sách hiện tại. Nếu danh sách SharePoint của bạn chứa thư mục, cấu trúc thư mục không xuất hiện trong bảng Excel kết quả. Tuy nhiên, các cột Kiểu mụcđường dẫn được thêm vào bảng Excel để bạn có thể lọc và sắp xếp dữ liệu, dựa trên kiểu và vị trí của nó hoặc thư mục con của danh sách.

Đầu Trang

Đồng bộ hóa danh sách dữ liệu bằng truy vấn danh sách với Excel lệnh trong dạng xem biểu dữ liệu

Nếu bạn đã cài đặt trên máy tính khách Excel 2010, bạn cũng có thể đồng bộ một danh sách SharePoint từ dạng xem biểu dữ liệu bằng cách sử dụng lệnh Truy vấn danh sách với Excel không sẵn dùng trong ngăn tác vụ dạng xem biểu dữ liệu. Sử dụng lệnh bổ sung trong ngăn tác vụ, bạn có thể cũng đồng bộ hóa dữ liệu danh sách và làm như sau:

 • Tạo biểu đồ Excel

 • Tạo một PivotTable Excel

 • In danh sách từ Excel

Để biết thêm thông tin, hãy xem dạng xem biểu dữ liệu hệ thống trợ giúp (ở dưới cùng của dạng xem biểu dữ liệu, bấm vào nối kết Trợ giúp .)

Đầu Trang

Đồng bộ hóa danh sách dữ liệu bằng lệnh xuất chuyển bảng trong Excel

Từ Excel 2010, bạn cũng có thể xuất bảng Excel hiện có sang danh sách SharePoint mới bằng cách sử dụng xuất bảng sang trình hướng dẫn danh sách SharePoint. Phương pháp này rất hữu ích khi bạn đã có dữ liệu trong bảng Excel và bạn muốn tạo một danh sách SharePoint trong quá trình đồng bộ hóa.

Tìm thêm thông tin về xuất bảng Excel trong hệ thống trợ giúp Excel 2010.

Đầu Trang

Đồng bộ hóa danh sách SharePoint với chương trình bảng tính

Ghi chú: Hướng dẫn sau đây sử dụng Excel 2010 làm ví dụ. Nếu bạn đang dùng chương trình bảng tính khác, tham khảo thông tin trợ giúp cho chương trình đó.

 1. Dẫn hướng đến trang SharePoint có chứa danh sách bạn muốn đồng bộ hóa với chương trình bảng tính.

 2. Bấm vào tên của danh sách SharePoint trên thanh khởi động nhanh, hoặc bấm Hành động trang, bấm Xem tất cả nội dung trang, và sau đó trong phần danh sách thích hợp, bấm vào tên của danh sách.

  Ghi chú:  Bạn có thể chỉnh sửa đáng kể hình thức và dẫn hướng của trang SharePoint. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 3. Trên ruy-băng, bấm tab danh sách , sau đó trong nhóm kết nối & xuất , bấm xuất ra bảng tính.

 4. Nếu bạn được nhắc xác nhận thao tác này, hãy bấm OK.

 5. Trong hộp thoại Tải Tệp xuống, hãy bấm Mở.

 6. Nếu bạn được hỏi có muốn bật kết nối dữ liệu trên máy tính của bạn hay không, hãy bấm Bật nếu bạn tin việc kết nối với dữ liệu ở trang SharePoint là an toàn khi bật.

Excel sẽ tạo ra một bảng Excel với kết nối dữ liệu dựa trên một tệp truy vấn Web.

Để xem thêm thay đổi đối với danh sách SharePoint trong chương trình bảng tính, bạn phải theo cách thủ công Cập nhật dữ liệu. Ví dụ trong Excel 2010, trong bảng Excel được kết nối với một danh sách SharePoint, trên tab thiết kế , trong nhóm Bảng dữ liệu ngoài , hãy bấm làm mới.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×