Đồ họa hoạt hình trong thông điệp email của tôi không hoạt động

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Triệu chứng

Khi bạn nhận được một thông điệp email có chứa hình ảnh hoạt hình, chẳng hạn như các tệp hoạt .gif, chỉ một ảnh tĩnh sẽ xuất hiện.

Nguyên nhân

Outlook không hiển thị các tệp đồ họa hoạt hình trong nội dung của email. Chỉ thứ nhất khung hoạt hình xuất hiện.

Giải pháp

Bạn có thể xem thư trong trình duyệt Web của bạn để xem hiệu ứng hoạt hình.

Xem thông điệp email trong trình duyệt Web của bạn (Outlook 2016, Outlook 2013và Outlook 2010)

  1. Mở thư.

  2. Trên tab thư , trong nhóm di chuyển , bấm hành động, sau đó bấm dạng xem trong trình duyệt.

Xem thông điệp email trong trình duyệt Web của bạn (Outlook 2007)

  1. Mở thư.

  2. Trên tab thư , trong nhóm hành động , bấm Hành động khác, sau đó bấm dạng xem trong trình duyệt.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×