Đồ họa, đối tượng, hoặc ActiveX điều khiển vấn đề tương thích trong Excel cho Windows

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bộ kiểm tra Tương thích đã phát hiện một hoặc nhiều vấn đề liên quan đến đồ họa, đối tượng hoặc điều khiển ActiveX.

Quan trọng: Trước khi bạn tiếp tục lưu sổ làm việc theo định dạng tệp phiên bản trước đó, bạn nên giải quyết các vấn đề có thể làm giảm đáng kể chức năng để bạn có thể ngăn chặn việc mất dữ liệu vĩnh viễn hoặc chức năng hoạt động không đúng.

Các vấn đề làm giảm phần nào độ trung thực có thể phải được giải quyết hoặc có thể không được giải quyết trước khi bạn tiếp tục lưu sổ làm việc—dữ liệu hoặc chức năng không bị mất nhưng sổ làm việc có thể không giống hoặc làm việc chính xác như khi bạn mở trong một phiên bản Microsoft Excel trước.

Trong bài viết này

Các vấn đề làm giảm đáng kể chức năng

Các vấn đề làm giảm phần nào độ trung thực

Các vấn đề làm giảm đáng kể chức năng

Sự cố

Giải pháp

Bất kỳ hiệu ứng nào trên đối tượng đều sẽ bị loại bỏ. Bất kỳ văn bản nào tràn qua đường biên của đồ họa sẽ hiển thị bị cắt xén.

Điều đó nghĩa là gì    Trong Excel 2007 trở lên, bạn có thể sử dụng hiệu ứng đặc biệt, chẳng hạn như đổ bóng trong suốt không được hỗ trợ trong Excel 97-2003. Hiệu ứng đặc biệt sẽ bị loại bỏ.

Cũng, trong Excel 2007 trở lên, khi bạn chèn văn bản trong hình dạng rộng hơn hình dạng, văn bản Hiển thị qua đường biên của hình dạng. Trong Excel 97-2003, văn bản này bị cắt cụt. Để tránh bị cắt cụt văn bản, bạn có thể điều chỉnh kích cỡ của hình dạng cho phù hợp tốt hơn.

Việc cần làm    Trong Bộ kiểm tra tương thích, bấm Tìm để xác định đối tượng có hiệu ứng đặc biệt được áp dụng để bạn có thể loại bỏ các hiệu ứng đó khi cần.

Đối tượng này sẽ không thể sửa được nữa.

Điều đó nghĩa là gì    Đối tượng nhúng được tạo trong Excel 2007 và sau đó không thể sửa được trong Excel 97-2003.

Việc cần làm    Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìmđể xác định các đối tượng bao gồm văn bản không sửa được và sau đó thực hiện các thay đổi cần thiết.

Điều khiển ActiveX không được khởi tạo không thể chuyển sang định dạng tệp đã chọn.  Điều khiển sẽ bị mất nếu bạn tiếp tục.

Điều đó nghĩa là gì    Nếu một sổ làm việc chứa điều khiển ActiveX được xem là Không an toàn để Khởi tạo (Unsafe for Initialization - UFI), chúng sẽ bị mất khi bạn lưu sổ làm việc theo định dạng tệp Excel trước. Bạn có thể muốn đánh dấu các điều khiển này là An toàn để Khởi tạo (SFI).

Việc cần làm    Nếu bạn mở một sổ làm việc bao gồm các điều khiển ActiveX không được khởi tạo và sổ làm việc được thiết đặt mức bảo mật cao, trước hết bạn phải sử dụng Thanh Thông báo để bật trước khi các điều khiển có thể được khởi tạo.

Một hoặc nhiều đối tượng trong sổ làm việc này (ví dụ như hình dạng, WordArt hoặc hộp văn bản) có thể cho phép văn bản tràn qua đường biên đối tượng. Các phiên bản Excel trước không nhận diện được tùy chọn này và sẽ ẩn văn bản tràn.

Điều đó nghĩa là gì    Trong Excel 2010 trở lên, bạn có thể hiển thị hộp văn bản trên đối tượng (chẳng hạn như hình) và hiển thị nội dung ngoài đường biên của các đối tượng. Trong Excel 97-2007, văn bản tràn ranh giới của đối tượng sẽ không hiển thị.

Việc cần làm    Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định vị trí hộp văn bản có chứa văn bản tràn qua đường biên của hình dạng, thực hiện các thay đổi cần thiết để giữ văn bản bên trong đường biên, rồi tắt tùy chọn tràn văn bản (bấm chuột phải vào hình dạng hoặc hộp văn bản, bấm Định dạng Hình dạng, bấm danh mục Tùy chọn Văn bản, bấm nút Hộp văn bản, và chọn hộp kiểm Cho phép văn bản tràn qua hình dạng).

Đầu Trang

Các vấn đề làm giảm phần nào độ trung thực

Sự cố

Giải pháp

Sổ làm việc này chứa các hộp văn bản với định dạng văn bản không sẵn dùng trong các phiên bản Excel trước. Văn bản trong hộp văn bản sẽ hiện ra khác với các phiên bản Excel trước.

Điều đó nghĩa là gì    Trong Excel 2007 trở lên, bạn có thể dùng một hộp văn bản trên đối tượng (chẳng hạn như hình) Hiển thị nhiều cột văn bản. Trong Excel 97-2003, văn bản sẽ được hiển thị nhưng trong một định dạng khác nhau.

Việc cần làm    Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định vị trí hộp văn bản mà hiển thị nhiều cột văn bản, sau đó thực hiện các thay đổi cần thiết để hiển thị văn bản chỉ trong một cột (bấm chuột phải lên hình dạng, bấm Định dạng Hình dạng, bấm danh mục Tùy chọn Văn bản, bấm nút Hộp văn bản, rồi bấm nút Cột).

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×