Đối tác: Xây dựng doanh nghiệp và quản lý đăng ký đối tác Office 365 của bạn

Với tư cách là Đối tác qua Đám mây của Microsoft, Office 365 mang lại cho bạn cơ hội để phát triển cơ sở khách hàng của mình và tạo dựng những mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Với Office 365, họ có thể sử dụng các dịch vụ trên nền điện toán đám mây—họ không phải quản lý các bản sao lưu dữ liệu, phần cứng máy chủ và bản cập nhật máy chủ. Họ sẵn sàng trả phí hàng tháng hoặc hàng năm để có được sự an tâm mà những điều này và các dịch vụ khác mang lại. Sử dụng các tính năng trên Trung tâm quản trị đối tác để mời khách hàng dùng thử và chào mua, cũng như để cung cấp tới họ những dịch vụ quản trị đại diện, tùy thuộc vào những dịch vụ bạn được ủy quyền cung cấp. Bạn cũng có thể sử dụng khóa sản phẩm để thiết lập đăng ký Office 365 cho khách hàng của mình.

Khi bạn đăng nhập vào Office 365, bấm Đối tác để đến Trung tâm quản trị đối tác. Bạn sẽ thấy các nối kết khác nhau trên trang Quản lý máy khách hoặc Tổng quan đối tác, tùy vào các loại dịch vụ bạn được ủy quyền để cung cấp.

Bạn muốn làm gì?

Xác minh thông tin về công ty của bạn

Quản trị đăng ký công ty của bạn

Quản lý máy khách

Tạo và gửi thư mời dùng thử

Tạo và gửi thư chào hàng

Cung cấp dịch vụ quản trị đại diện

Sử dụng khóa sản phẩm để thiết lập đăng ký cho khách hàng

Xác nhận thông tin công ty của bạn

Trước khi bạn giao dịch với khách hàng lần đầu tiên, hãy chắc chắn rằng thông tin công ty của bạn là chính xác. Khách hàng có thể xem thông tin công ty của bạn, chẳng hạn như số điện thoại và địa chỉ email, ở nhiều vị trí trong Office 365.

Tên công ty của bạn xuất hiện dưới dạng một nối kết ở góc trên bên phải của trang Quản lý máy khách hoặc Tổng quan đối tác. Bấm vào nối kết này để xem thông tin công ty của bạn. Nếu bạn là người quản trị toàn cầu, bạn có thể chỉnh sửa thông tin này. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thay đổi địa chỉ và các thông tin khác trong hồ sơ tổ chức của bạn.

Quản trị đăng ký công ty của bạn

Với tư cách là đối tác, bạn sẽ có đăng ký công ty Office 365 riêng của mình, đăng ký này chứa các tài khoản người dùng. Để quản lý thiết đặt cho người dùng và người quản trị từ công ty của bạn, đi tới Bảng điều khiển > Người dùng > Người dùng Hiện hoạt.

Để biết thêm thông tin về việc quản lý người dùng của bạn, hãy xem mục Tạo hoặc chỉnh sửa người dùng.

Khi bạn tạo người dùng mới hoặc sửa người dùng hiện có, hãy đặt quyền quản trị cho người dùng.

Lưu ý: .Hãy đảm bảo rằng máy khách không được chọn trong dạng xem danh sách Quản lý máy khách.

  1. Đi tới Bảng điều khiển > Người dùng > Người dùng Hiện hoạt.

  2. Trên trang Người dùng hiện hoạt, bấm Thêm  Thêm . Hoặc bấm vào tên người dùng mà bạn muốn sửa rồi bấm Sửa  Chỉnh sửa .

  3. Trên tab Thiết đặt, các tùy chọn bổ sung này sẵn dùng cho các đối tác:

  4. Cấp quyền truy nhập quản trị cho công ty của bạn: Bấm để cấp quyền truy nhập cho người dùng vào trang Quản trị. Chọn một vai trò trong danh sách để cấp cho người dùng các đặc quyền quản trị cho công ty của bạn.

  5. Cấp quyền truy nhập quản trị cho các công ty mà bạn hỗ trợ: Bấm để cho phép người dùng tạo thư mời dùng thử và thư chào hàng trên trang Tổng quan đối tác. Chọn truy nhập tương ứng từ danh sách:

    • Quản trị đầy đủ: Vai trò này có các đặc quyền giống như vai trò quản trị toàn cầu cho các công ty mà bạn hỗ trợ.

    • Quản trị hạn chế: Vai trò này có các đặc quyền giống như vai trò quản trị mật khẩu cho các công ty bạn hỗ trợ.

Để biết thêm thông tin về vai trò và quyền quản trị, hãy xem mục Gán vai trò quản trị.

Bạn cũng cần quản lý miền và đặt cấu hình cho thiết đặt dịch vụ. Để biết thêm thông tin về việc thiết lập và quản trị đăng ký Office 365 của bạn, xem mục Thiết lập Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Quản lý máy khách

Lưu ý:  Tính năng này chỉ dành cho các đối tác được ủy quyền để cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm và các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền.

Bạn có thể trợ giúp khách hàng của mình bằng cách quản trị đăng ký của họ, tạo và gửi các yêu cầu dịch vụ, cũng như đặt lại mật khẩu. Nếu bạn quản lý dưới 100 khách hàng, bạn sẽ sử dụng tính năng Quản lý khách hàng mới. Để biết thêm thông tin, xem mục Quản lý khách hàng trong Trung tâm quản trị đối tác.

Nếu bạn quản lý trên 100 khách hàng, hãy xem mục Tìm và hỗ trợ khách hàng.

Tạo và gửi thư mời dùng thử

Lưu ý:  Tính năng này chỉ dành cho các đối tác là tư vấn viên đăng ký được ủy quyền.

Bạn có thể tạo và gửi thư mời dùng thử cho khách hàng để họ có thể dùng thử Office 365. Thư mời có thể chứa một gói đăng ký dùng thử đơn lẻ.

Nếu bạn được chứng nhận để cung cấp dịch vụ quản trị đại diện thì bạn có thể thêm tùy chọn vào thư mời dùng thử, cho phép bạn quản trị đăng ký thay mặt khách hàng của mình. Điều này sẽ tạo điều kiện giúp khách hàng của bạn dùng thử Office 365 dễ dàng hơn.

Khi bạn tạo thư mời dùng thử, một URL tùy chỉnh được tạo ra cho bạn. URL này có mã nhúng xác định bạn là tư vấn viên đăng ký. Bạn có thể sử dụng URL này cho một hoặc nhiều khách hàng. Bạn có thể gửi URL cho khách hàng qua email hoặc đăng lên trang web của bạn.

Để biết thêm thông tin về thư mời dùng thử, xem mục Tạo thư mời dùng thử.

Tạo và gửi thư chào hàng

Lưu ý:  Tính năng này chỉ dành cho các Đối tác Microsoft Cloud là tư vấn viên đăng ký được ủy quyền.

Sau khi gửi thư mời dùng thử tới khách hàng, tiếp theo bạn hãy gửi thư chào mua. Bạn có thể tùy chỉnh thư chào mua để thư chứa các dịch vụ cụ thể theo nhu cầu khách hàng, cũng như số lượng giấy phép người dùng chính xác. Nếu bạn được chứng nhận để cung cấp dịch vụ quản trị đại diện thì bạn có thể thêm tùy chọn cho phép bạn quản trị đăng ký thay mặt khách hàng của mình vào thư chào mua.

Khi tạo thư chào hàng, một URL tùy chỉnh sẽ được tạo ra cho bạn. URL này có mã nhúng xác định bạn là tư vấn viên đăng ký. Bạn có thể sử dụng URL này cho một hoặc nhiều khách hàng. Hãy gửi URL cho khách hàng qua email hoặc đăng lên trang web của bạn.

Nếu khách hàng của bạn muốn số giấy phép khác, hãy gửi đến họ thư đề nghị mới hoặc họ có thể thay đổi số lượng giấy phép khi họ mua gói thuê bao.

Để biết thêm thông tin về thư chào mua, xem mục Tạo thư chào mua.

Cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm

Lưu ý:  Tính năng này chỉ dành cho các Đối tác Microsoft Cloud được chứng nhận cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm.

Nếu bạn có khách hàng đã đăng ký Office 365, bạn có thể cung cấp cho họ mức hỗ trợ cao hơn qua việc cung cấp dịch vụ quản trị đại diện. Với tư cách là quản trị viên đại diện, bạn có thể thực hiện được hầu hết các tác vụ quản trị cho đăng ký của khách hàng.

Khi bạn gửi đi thư mời dùng thử hoặc thư chào hàng, bạn có thể cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm cho khách hàng của bạn. Bạn cũng có thể gửi đề nghị quản trị ủy nhiệm sau khi khách hàng của bạn đã mua gói đăng ký.

Để quản lý các dịch vụ thay mặt cho khách hàng, khách hàng phải uỷ quyền cho bạn làm người quản trị ủy nhiệm bằng cách chấp nhận đề nghị của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Cung cấp dịch vụ quản trị ủy nhiệm.

Sử dụng khóa sản phẩm để thiết lập đăng ký cho khách hàng

Lưu ý: Tính năng này chỉ dành cho các Đối tác Microsoft Cloud là tư vấn viên đăng ký được ủy quyền.

Bạn có thể cung cấp đăng ký Office 365 cho khách hàng của mình qua việc mua khóa sản phẩm Office 365, rồi thiết lập đăng ký Office 365 cho khách hàng. Đồng thời, bạn cũng có thể cung cấp dịch vụ quản trị đại diện tới khách hàng. Nếu bạn được liệt kê là đối tác trong hồ sơ (POR) cho khách hàng, bạn có thể nhận thêm được nhiều lợi ích, như nhận thông báo về các thay đổi với đăng ký của khách hàng. Bạn phải là đối tác nhà tư vấn đăng ký để được liệt kê là POR cho khách hàng.

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng khóa sản phẩm nhằm thiết lập đăng ký cho khách hàng, xem mục Sử dụng khóa sản phẩm để thiết lập đăng ký cho khách hàng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×