Đọc email ở dạng văn bản thuần

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Định dạng, ảnh và nối kết có thể được tắt cho tất cả các thư bạn mở trong Outlook.

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm Tùy chọn.

  3. Bấm Trung tâm Tin cậy, rồi bấm Thiết đặt Trung tâm Tin cậy.

  4. Bấm Bảo mật Email.

  5. Trong Đọc ở dạng Văn bản Thuần, hãy chọn hộp kiểm Đọc toàn bộ thư chuẩn ở dạng văn bản thuần.

    Hộp kiểm Đọc toàn bộ thư chuẩn ở dạng văn bản thuần

    Để bao gồm cả những thư có chữ ký điện tử, hãy chọn hộp kiểm Đọc toàn bộ thư được ký điện tử ở dạng văn bản thuần túy.

Lưu ý: Nếu bạn muốn xem thư có định dạng văn bản thuần ở định dạng gốc, hãy bấm Thanh Thông tin và chọn Hiển thị dạng HTML hoặc Hiển thị và Văn bản có Định dạng.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×