Đọc các tệp ngoại tuyến trong OneDrive cho iOS

Đọc các tệp ngoại tuyến trong OneDrive cho iOS

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đánh dấu tệp "ngoại tuyến" trong OneDrive cho iOS đọc chúng bất cứ lúc nào, ngay cả khi bạn không kết nối với Internet. Chỉnh sửa trực tuyến đối với tệp đồng bộ lần sau khi iPad, iPhone hoặc iPod Touch của bạn kết nối với Web, vì vậy bạn lấy phiên bản mới nhất của tệp.

Ghi chú: Các tệp được đánh dấu ngoại tuyến là các tệp chỉ đọc - bạn chỉ có thể chỉnh sửa tệp khi bạn trực tuyến. Nếu bạn chỉnh sửa tệp ngoại tuyến, tệp sẽ được lưu thành tệp mới và sẽ không thay đổi tệp OneDrive gốc.

  1. Trong ứng dụng OneDrive, chọn những tệp bạn muốn có sẵn để đọc ngoại tuyến, rồi nhấn Duy trì ngoại tuyến Luôn Ngoại tuyến. .

    Ghi chú: Bạn chỉ có thể đánh dấu tệp để đọc ngoại tuyến chứ không thể đánh dấu thư mục.

  2. Các tệp được đánh dấu để đọc ngoại tuyến có biểu tượng Duy trì ngoại tuyến ở dạng xem Danh sách. Nhấn vào danh sách tệp bất cứ lúc nào để mở tệp và đọc.

Mẹo: Sau khi bạn đánh dấu một tệp là ngoại tuyến, OneDrive cũng sẽ liệt kê tệp đó trong chế độ xem Tệp Ngoại tuyến. Nhấn vào biểu tượng Tôi Biểu tượng Người trong ứng dụng OneDrive dành cho iOS ở cuối màn hình, nhấn Tệp Ngoại tuyến để tìm ngay tất cả các tệp ngoại tuyến.

Để ngừng duy trì tệp ngoại tuyến, hãy chọn tệp ngoại tuyến, rồi nhấn Chỉ trực tuyến Chỉ trực tuyến. .

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×