Đọc điều khoản cấp phép phần mềm cho Office 2016 và Office 2013

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft cho bạn biết về cách bạn có thể dùng hợp pháp sản phẩm Microsoft Office của bạn. Ví dụ: điều khoản này cho bạn biết về số lượt khóa sản phẩm của bạn được dùng để kích hoạt.

Trong suốt quá trình thiết đặt Microsoft Office, hãy xem lại các điều khoản cấp phép và chọn hộp Tôi chấp nhận điều khoản của thỏa thuận này để tiếp tục thiết lập Microsoft Office.

Bạn cũng có thể đọc điều khoản cấp phép phần sau trong chương trình Microsoft Office bằng cách bấm tệp > tài khoản > về tên chương trình (như Về Excel) > dạng xem điều khoản cấp phép phần mềm của Microsoft.

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi hoặc gặp phải các vấn đề cài đặt Office, vui lòng đi đến trang chủ hỗ trợ Office.com.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×