Đọc điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft xác định các điều kiện pháp lý mà bạn có thể sử dụng phần mềm của bạn. Trong thiết lập, hãy chọn hộp kiểm tôi chấp nhận điều khoản của thỏa thuận này để cho phép nút tiếp tục .

Xem điều khoản cấp phép phần mềm của Microsoft dành cho sản phẩm của bạn sau khi nó được cài đặt

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm Trợ giúp, sau đó bên dưới Giới thiệu về Microsoft Office, bấm Điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft.

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi hoặc gặp phải vấn đề, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ sản phẩm của Microsoft.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×