Định nghĩa lược đồ XML (XSD) dữ liệu nhập bộ phận hỗ trợ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Đó là quan trọng để tìm hiểu về cách định nghĩa lược đồ XML (XSD) loại dữ liệu được xử lý khi bạn nhập hoặc xuất dữ liệu XML, sao cho dữ liệu thích hợp được chuyển đổi theo nhu cầu của bạn.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu cách Excel xử lý XSD kiểu dữ liệu khi bạn nhập dữ liệu XML

Tìm hiểu cách Excel Hiển thị định dạng bản đồ cho kiểu dữ liệu XSD khi bạn xuất dữ liệu XML

Tìm hiểu cách Excel xử lý XSD kiểu dữ liệu khi bạn nhập dữ liệu XML

Quan trọng: Nếu tệp lược đồ XML (.xsd) không xác định một thuộc tính kiểu dữ liệu cụ thể cho một thành phần (chẳng hạn như xsd:decimal), sau đó Excel định dạng ô dưới dạng văn bản theo mặc định khi dữ liệu XML được nhập. Định dạng dưới dạng văn bản đảm bảo rằng các ký tự lưu trữ trong ô là chính xác giống như các dữ liệu được lưu trữ tệp XML (.xml). Ví dụ, dẫn giá trị bằng không (0) trong một trường ID hoặc thẻ tín dụng sẽ bị loại bỏ khi chúng được định dạng dưới dạng số, nhưng không loại bỏ khi chúng được định dạng văn bản. Tuy nhiên, dữ liệu được định dạng dưới dạng văn bản không đánh giá. Nếu bạn muốn dữ liệu để đánh giá bởi vì nó chứa công thức, bạn phải rõ ràng cung cấp một thuộc tính kiểu dữ liệu số, chẳng hạn như xsd:decimal hoặc xsd:integer.

Bảng sau đây liệt kê các định dạng hiển thị được áp dụng khi một mục với kiểu dữ liệu XSD cụ thể được nhập vào trang tính Excel. Dữ liệu với một định dạng XSD được liệt kê trong cột không được hỗ trợ các định dạng sẽ được nhập vào dưới dạng văn bản.

Kiểu dữ liệu XSD

Excel Hiển thị định dạng

Định dạng không được hỗ trợ

time

h:mm:ss

HH:mm:ssZ
Hh:mm:ss.f-f

ngày giờ

m/d/yyyy h: mm

YYYY-mm-ddThh:mm:ssZ
yyyy-mm-tháng + /-hh: mm
yyyy-mm-ddThh:mm:ss.f-f
năm bên ngoài khoảng 1900-9999

date

Ngày * 3/14/2001

YYYY-mm-ddZ
yyyy-mm-dd + /-hh: mm
năm bên ngoài khoảng 1900-9999

gYear

Số, không có dấu thập phân

YYYY + /-hh: mm
năm bên ngoài khoảng 1900-9999

gDay
gMonth

Số, không có dấu thập phân

gYearMonth

Tùy chỉnh mmm-yy

YYYY-mm + /-hh: mm
năm bên ngoài khoảng 1900-9999

gMonthDay

Tùy chỉnh d-mmm

anytype
anyURI
base64Binary
khoảng thời gian
thực thể
thực thể
hexBinary
ID
IDREF
IDREFS
ngôn ngữ
tên
NCName
NMTOKEN
NMTOKENS
normalizedString
ký hiệu
QName
chuỗi
mã thông báo

Văn bản

boolean

Boolean

số thập phân
nổi
kép

Tổng quát

Đầu và cuối số 0 (0) sẽ bị mất.
Âm (-) và dấu hiệu tích cực (+) được thực hiện, mặc dù dấu hiệu chỉ số âm được hiển thị.
Excel lưu trữ và tính toán với 15 chữ số có nghĩa chính xác.

byte
int
nguyên
dài
negativeInteger
nonNegativeInteger
nonPositiveInteger
positiveInteger
ngắn
unsignedByte
unsignedInt
unsignedLong
unsignedShort

Tổng quát

Đầu trang

Tìm hiểu cách Excel Hiển thị định dạng bản đồ cho kiểu dữ liệu XSD khi bạn xuất dữ liệu XML

Khi bạn xuất dữ liệu XML, dữ liệu đã xuất sẽ khớp với dữ liệu được hiển thị trong trang tính, trong trường hợp sau đây:

  • Định dạng hiển thị Excel là văn bản.

  • Bạn không có thay đổi định dạng hiển thị dữ liệu.

Nếu bạn thay đổi định dạng hiển thị của một ô có dạng số, ngày hoặc thời gian dữ liệu, rồi bên dưới giá trị của ô được xuất. Ví dụ, nếu bạn áp dụng một định dạng hiển thị tỷ lệ phần trăm cho một ô Hiển thị của 51.50%, kết quả, giá trị của ô sẽ được xuất dưới dạng.515.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×