Định hình dữ liệu (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Với Power Query, bạn có thể định hình dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu bằng cách sửa bước truy vấn cho khớp với yêu cầu phân tích dữ liệu của bạn.

Bắt đầu

Tài nguyên để tìm hiểu về để định hình dữ liệu

Tài nguyên sau đây sẽ giúp bạn làm quen với Power Query.

Giới thiệu về Microsoft Power Query cho Excel

Với Trình soạn thảo Truy vấn, bạn có thể dẫn hướng, xác định và thực hiện các thao tác biến đổi dữ liệu trên một nguồn dữ liệu.

Cách thực hiện

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu bên ngoài

Với Microsoft Power Query cho Excel, bạn có thể nhập dữ liệu vào Excel từ rất nhiều nguồn dữ liệu. Bạn có thể dùng Trình soạn thảo Truy vấn để định hình dữ liệu bằng cách sửa các bước truy vấn.

Định hình hoặc biến đổi một truy vấn

Định hình dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu bằng cách thêm, loại bỏ hoặc sửa các bước truy vấn cho khớp với yêu cầu phân tích dữ liệu của bạn.

Làm mới truy vấn

Làm mới truy vấn để nhập dữ liệu mới nhất vào bảng mà không phải tạo lại truy vấn.

Kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu

Kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu.

Lọc bảng

Lọc bảng để giảm kích cỡ kết quả truy vấn bằng cách loại trừ hàng hoặc cột dựa trên kích cỡ, giá trị hoặc tình trạng.

Sắp xếp bảng

Sắp xếp thứ hạng các hàng trong kết quả truy vấn của bạn theo một tiêu chí, chẳng hạn như giá trị số hoặc giá trị trong bảng chữ cái của một hoặc nhiều cột. Có thể sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Nhóm các hàng trong bảng

Nhóm các giá trị trong một số hàng thành một giá trị duy nhất bằng cách nhóm các hàng dựa trên các giá trị trong một hoặc nhiều cột.

Bung rộng một cột chứa bảng liên kết

Bung rộng cột chứa bảng được liên kết để bộc lộ các dữ liệu liên quan. Bạn có thể trích xuất tất cả các giá trị cột hoặc giá trị cột có chọn lọc trong bảng liên quan.

Tổng hợp dữ liệu từ cột

Tổng hợp dữ liệu từ bất kỳ cột nào chứa bảng được liên kết để hiển thị kết quả của một phép toán nhóm bao gồm Tổng, Đếm, Trung bình, Nhỏ nhất và Lớn nhất.

Chèn cột tùy chỉnh vào bảng

Chèn cột Chỉ mục hoặc cột Tùy chỉnh (bạn xác định công thức) vào truy vấn hiện tại của bạn.

Thiết đặt bước sửa truy vấn

Với ngăn Các bước, bạn có thể thêm, sửa, sắp xếp lại hoặc xóa bỏ các bước truy vấn để thay đổi cách biến đổi dữ liệu của bạn.

Kết hợp nhiều truy vấn

Kết hợp nhiều truy vấn, bằng cách phối hoặc chắp thêm cho chúng. Phép toán Phối và Chắp thêm được thực hiện trên bất kỳ truy vấn nào có hình dạng bảng biểu, độc lập với nguồn dữ liệu chứa dữ liệu đó.

Phối các cột

Phối các giá trị trong hai hoặc nhiều cột trong một truy vấn.

Loại bỏ cột

Loại bỏ các cột đã chọn hoặc Loại bỏ các cột khác khỏi truy vấn.

Loại bỏ các hàng có lỗi

Loại bỏ hàng khỏi truy vấn có lỗi dữ liệu.

Tăng cấp một hàng làm tiêu đề cột

Tăng cấp một hàng làm tiêu đề cột.

Chia tách cột văn bản

Chia tách cột văn bản thành nhiều cột theo hai cách: bằng dấu phân cách hoặc bằng số ký tự.

Chèn một truy vấn vào trang tính

Chèn dữ liệu từ một truy vấn vào trang tính Excel. Khi chèn dữ liệu từ một truy vấn, bạn có thể chọn tải truy vấn vào Mô hình Dữ liệu Excel.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×