Định dạng văn bản trong tiêu đề hoặc cuối trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thay đổi phông chữ, phong cách hoặc kích thước của tiêu đề hoặc cuối trang bạn muốn in với dữ liệu của bạn. Bạn có thể cũng đảm bảo tiêu đề và chân trang cài đặt kích thước phông chữ không thay đổi khi bạn quy mô bảng tính cho in ấn.

 1. Mở bảng tính có đầu trang hay chân trang văn bản bạn muốn định dạng.

  Nếu bạn không có một đầu trang hay chân trang, bạn có thể thêm nó bằng cách nhấp chèn > tiêu đề & chân trang.

 2. Trên thanh trạng thái, nhấp vào nút Xem bố trí trang .

  Nút Bố trí Trang trên thanh trạng thái

 3. Chọn đầu trang hay chân trang văn bản bạn muốn thay đổi.

 4. Trên trang chủ tab trong nhóm Font , chọn các tuỳ chọn định dạng bạn muốn.

  Nhóm Phông trên tab Nhà

 5. Khi bạn đã hoàn tất, nhấp vào nút bình thường xem trên thanh trạng thái.

  Nút dạng xem thường trên thanh trạng thái

Ngăn chặn cỡ chữ tiêu đề và chân trang thay đổi khi bạn quy mô bảng tính cho in Ấn

 1. Trên thanh trạng thái, nhấp vào nút Xem bố trí trang .

 2. Nhấp vào thiết kế và bỏ chọn hộp quy mô với tài liệu .

  tùy chọn co giãn theo tài liệu trên tab Thiết kế

  Mẹo: Nếu bạn để hộp quy mô với tài liệu kiểm tra, các font tiêu đề và chân trang sẽ quy mô với bảng tính, làm cho các văn bản tiêu đề và chân trang nhỏ hơn khi bạn in nhãn Phù hợp với tấm trên một trang rộng tùy chọn.

Để biết thêm chi tiết về làm việc với tiêu đề, ngày tháng, và số trang trong tiêu đề và chân trang, xem tiêu đề và chân trang trong một bảng tính.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×