Định dạng và tính năng Excel không được chuyển giao sang định dạng tệp khác

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giữ nguyên định dạng sổ làm việc .xlsx giới thiệu trong Excel 2007 tất cả trang tính và dữ liệu biểu đồ, định dạng, và các tính năng sẵn dùng trong phiên bản Excel cũ hơn và định dạng sổ làm việc cho phép macro (.xlsm) giữ nguyên macro và trang tính macro bên cạnh những Các tính năng.

Nếu bạn thường xuyên chia sẻ dữ liệu sổ làm việc với người sử dụng phiên bản Excel cũ hơn, bạn có thể làm việc trong chế độ tương thích để ngăn việc mất dữ liệu và trung thực khi sổ được mở trong phiên bản trước của Excel, hoặc bạn có thể sử dụng bộ chuyển đổi giúp bạn chuyển đổi dữ liệu. Để biết thêm thông tin, hãy xem lưu một Excel sổ làm việc để tương thích với phiên bản Excel trước.

Nếu bạn lưu sổ làm việc trong định dạng tệp khác, chẳng hạn như một định dạng tệp văn bản, một số định dạng và dữ liệu có thể bị mất, và các tính năng khác có thể không được hỗ trợ.

Định dạng tệp sau đây có tính năng và định dạng sự khác nhau như được mô tả.

Trong bài viết này

Văn bản được Định dạng (Phân cách bằng dấu cách)

Văn bản (phân cách bằng dấu tab)

Văn bản (Unicode)

CSV (phân cách bằng dấu phẩy)

DIF (Định dạng Chuyển đổi Dữ liệu)

SYLK (Symbolic Link)

Trang web và trang Web tệp đơn

Bảng tính XML 2003

Văn bản được Định dạng (Phân cách bằng dấu cách)

Định dạng tệp này (.prn) lưu chỉ văn bản và giá trị khi chúng được hiển thị trong các ô trang tính hiện hoạt.

Nếu một hàng của ô chứa nhiều hơn 240 ký tự, bất kỳ ký tự nào vượt quá 240 ngắt dòng thành một dòng mới ở phần cuối của tệp đã chuyển đổi. Ví dụ, nếu hàng 1 đến 10 mỗi chứa nhiều hơn 240 ký tự, văn bản còn lại trong hàng 1 sẽ được đặt trong hàng 11, văn bản còn lại trong hàng 2 sẽ được đặt trong hàng 12, v.v..

Cột dữ liệu được phân tách bằng dấu phẩy, và mỗi hàng dữ liệu kết thúc trong trả về dấu xuống. Nếu ô Hiển thị công thức thay vì giá trị thức, các công thức sẽ được chuyển đổi thành văn bản. Tất cả định dạng, đồ họa, đối tượng, và nội dung trang tính khác sẽ bị mất. Biểu tượng euro sẽ được chuyển thành một dấu chấm hỏi.

Lưu ý: Trước khi lưu một trang tính theo định dạng này, hãy đảm bảo rằng tất cả dữ liệu mà bạn muốn chuyển đổi được hiển thị và không có đủ bộ dãn cách giữa các cột. Nếu không, dữ liệu có thể bị mất hoặc phân tách không đúng trong tệp đã chuyển đổi. Bạn có thể cần điều chỉnh độ rộng cột của trang tính trước khi bạn chuyển đổi nó thành định dạng văn bản đã định dạng.

Đầu trang

Văn bản (phân cách bằng dấu tab)

Định dạng tệp này (.txt) lưu chỉ văn bản và giá trị khi chúng được hiển thị trong các ô trang tính hiện hoạt.

Cột dữ liệu được phân tách bằng ký tự tab, và mỗi hàng dữ liệu kết thúc trong trả về dấu xuống. Nếu một ô có chứa một dấu phẩy, nội dung của ô được đặt trong dấu ngoặc kép. Nếu dữ liệu có chứa một dấu ngoặc kép, dấu ngoặc kép sẽ thay thế vào dấu ngoặc kép, và nội dung của ô cũng được đặt trong dấu ngoặc kép. Tất cả định dạng, đồ họa, đối tượng, và nội dung trang tính khác sẽ bị mất. Biểu tượng euro sẽ được chuyển thành một dấu chấm hỏi.

Nếu ô Hiển thị công thức thay vì giá trị thức, các công thức sẽ được lưu dưới dạng văn bản. Để giữ nguyên các công thức nếu bạn mở lại tệp trong Excel, chọn tùy chọn dấu tách trong trình hướng dẫn nhập văn bản, và chọn ký tự tab là các dấu tách.

Lưu ý: Nếu sổ làm việc của bạn chứa các ký tự đặc biệt phông, chẳng hạn như một ký hiệu bản quyền (©), và bạn sẽ sử dụng tệp đã chuyển đổi văn bản trên máy tính với một hệ điều hành khác nhau, lưu sổ làm việc trong định dạng tệp văn bản phù hợp cho hệ thống đó. Ví dụ, nếu bạn đang dùng Microsoft Windows và muốn sử dụng tệp văn bản trên máy tính Macintosh, hãy lưu tệp theo định dạng văn bản (Macintosh). Nếu bạn đang dùng máy tính Macintosh và muốn sử dụng tệp văn bản trên một hệ thống chạy Windows hoặc Windows NT, lưu tệp theo định dạng văn bản (Windows).

Đầu trang

Văn bản (Unicode)

Định dạng tệp này (.txt) lưu tất cả văn bản và giá trị khi chúng xuất hiện trong các ô trang tính hiện hoạt.

Tuy nhiên, nếu bạn mở một tệp trong định dạng văn bản (Unicode) bằng cách sử dụng một chương trình mà không đọc Unicode, chẳng hạn như Notepad trong Windows 95 hoặc một chương trình Microsoft MS-MS-DOS dựa trên, dữ liệu của bạn sẽ bị mất.

Lưu ý: Notepad trong Windows NT đọc tệp theo định dạng văn bản (Unicode).

Đầu trang

CSV (phân cách bằng dấu phẩy)

Định dạng tệp này (.csv) lưu chỉ văn bản và giá trị khi chúng được hiển thị trong các ô trang tính hiện hoạt. Tất cả các hàng và tất cả ký tự trong mỗi ô được lưu. Cột dữ liệu được phân tách bằng dấu phẩy, và mỗi hàng dữ liệu kết thúc trong trả về dấu xuống. Nếu một ô có chứa một dấu phẩy, nội dung của ô được đặt trong dấu ngoặc kép.

Nếu ô Hiển thị công thức thay vì giá trị thức, các công thức sẽ được chuyển đổi thành văn bản. Tất cả định dạng, đồ họa, đối tượng, và nội dung trang tính khác sẽ bị mất. Biểu tượng euro sẽ được chuyển thành một dấu chấm hỏi.

Lưu ý: Nếu sổ làm việc của bạn chứa các ký tự đặc biệt phông chẳng hạn như một ký hiệu bản quyền (©), và bạn sẽ sử dụng tệp đã chuyển đổi văn bản trên máy tính với hệ điều hành khác nhau, hãy lưu sổ làm việc trong định dạng tệp văn bản phù hợp cho hệ thống đó. Ví dụ, nếu bạn đang dùng Windows và muốn sử dụng tệp văn bản trên máy tính Macintosh, hãy lưu tệp theo định dạng CSV (Macintosh). Nếu bạn đang dùng máy tính Macintosh và muốn sử dụng tệp văn bản trên một hệ thống chạy Windows hoặc Windows NT, lưu tệp theo định dạng CSV (Windows).

Đầu trang

DIF (Định dạng Chuyển đổi Dữ liệu)

Định dạng tệp này (.dif) lưu chỉ văn bản, giá trị, và công thức trên trang tính hiện hoạt.

Nếu tùy chọn trang tính được thiết lập để hiển thị kết quả công thức trong ô, chỉ có các kết quả công thức sẽ được lưu trong tệp đã chuyển đổi. Để lưu các công thức, Hiển thị các công thức trên trang tính trước khi lưu tệp.

Làm thế nào để hiển thị công thức trong ô trang tính

 1. Đi đến tệp > tùy chọn.

  Nếu bạn đang dùng Excel 2007, hãy bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút rồi bấm Tùy chọn Excel.

 2. Đi tới nâng cao > Hiển thị tùy chọn cho trang tính này và chọn hộp kiểm Hiển thị công thức trong ô thay vì kết quả được tính toán của chúng .

Chiều rộng của cột và hầu hết các định dạng số được lưu, nhưng tất cả các định dạng sẽ bị mất.

Trang thiết lập thiết đặt và dấu ngắt trang thủ công bị mất.

Chú thích ô, đồ họa, biểu đồ nhúng, đối tượng, điều khiển biểu mẫu, siêu kết nối, thiết đặt xác thực dữ liệu, định dạng có điều kiện và các tính năng trang tính khác sẽ bị mất.

Dữ liệu được hiển thị trong dạng xem hiện tại của báo cáo PivotTable được lưu; Tất cả các dữ liệu PivotTable sẽ bị mất.

Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) Mã bị mất.

Biểu tượng euro sẽ được chuyển thành một dấu chấm hỏi.

Đầu trang

SYLK (Symbolic Link)

Định dạng tệp này (.slk) lưu chỉ các giá trị và công thức trên trang tính hiện hoạt và hạn chế định dạng ô.

Tối đa 255 ký tự được lưu trên mỗi ô.

Nếu một hàm Excel không được hỗ trợ trong định dạng SYLK, Excel tính toán hàm trước khi lưu tệp và thay thế công thức bằng giá trị kết quả.

Hầu hết các định dạng văn bản được lưu; chuyển đổi văn bản có định dạng của ký tự đầu tiên trong ô. Văn bản được xoay, ô đã phối và thiết đặt căn chỉnh ngang và dọc văn bản sẽ bị mất. Màu phông có thể được chuyển thành một màu khác nhau nếu bạn mở lại trang tính SYLK đã chuyển đổi trong Excel. Viền được chuyển đổi thành một hàng viền. Tô nền ô được chuyển đổi thành một màu nền chấm chấm màu xám.

Trang thiết lập thiết đặt và dấu ngắt trang thủ công bị mất.

Chú thích ô sẽ được lưu. Bạn có thể hiển thị chú thích nếu bạn mở lại tệp SYLK trong Excel.

Đồ họa, biểu đồ nhúng, đối tượng, điều khiển biểu mẫu, siêu kết nối, thiết đặt xác thực dữ liệu, định dạng có điều kiện và các tính năng trang tính khác sẽ bị mất.

Mã VBA bị mất.

Dữ liệu được hiển thị trong dạng xem hiện tại của báo cáo PivotTable được lưu; Tất cả các dữ liệu PivotTable sẽ bị mất.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng định dạng này để lưu tệp sổ làm việc để sử dụng trong Microsoft Multiplan. Excel không bao gồm bộ chuyển đổi định dạng tệp để chuyển đổi tệp sổ làm việc trực tiếp vào định dạng Multiplan.

Đầu trang

Trang web và trang Web tệp đơn

Các định dạng tệp trang Web (.htm, .html), định dạng tệp của trang Web tệp đơn (.mht, .mhtml) có thể được dùng để xuất dữ liệu Excel. Trong Excel 2007 trở lên, tính năng trang tính (chẳng hạn như công thức, biểu đồ, Pivottable, và Visual Basic cho ứng dụng (VBA) dự án) không còn được hỗ trợ trong các định dạng tệp, và họ sẽ bị mất khi bạn mở một tệp trong định dạng tệp này lại trong Excel.

Đầu trang

Bảng tính XML 2003

Định dạng tệp này bảng tính XML 2003 (.xml) không giữ lại các tính năng sau đây:

 • Mũi tên theo dõi kiểm nghiệm

 • Biểu đồ và các đối tượng đồ họa

 • Trang tính biểu đồ, trang tính macro, trang tính thoại

 • Dạng xem tùy chỉnh

 • Tham chiếu hợp nhất dữ liệu

 • Lớp đối tượng vẽ

 • Viền và nhóm các tính năng

 • Dữ liệu trang tính bảo vệ bằng mật khẩu

 • Kịch bản

 • Thể loại hàm do người dùng xác định

 • Dự án VBA

Tính năng mới giới thiệu với Excel 2007 và phiên bản mới hơn, chẳng hạn như định dạng có điều kiện được cải tiến, không được hỗ trợ trong định dạng tệp này. Các hàng và cột giới hạn mới giới thiệu với Excel 2007 được hỗ trợ. Để biết thêm thông tin, hãy xem: Excel đặc tả và giới hạn.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Lưu một Excel sổ làm việc để tương thích với phiên bản Excel trước

Vấn đề tương thích trang tính

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×