Định dạng trường ngày và thời gian trong Access

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn sử dụng ngày/giờ kiểu dữ liệu trong Microsoft Access, bạn có thể chọn giữ định dạng mặc định, áp dụng một định dạng được xác định trước hoặc tạo một định dạng tùy chỉnh. Bài viết này mô tả ngắn giải thích dữ liệu ngày/thời gian kiểu, làm thế nào để thêm một trường ngày và giờ vào bảng và làm thế nào bạn có thể áp dụng một định dạng được xác định trước hoặc tùy chỉnh.

Bạn muốn làm gì?

Tổng quan về định dạng ngày và thời gian

Thêm trường Ngày/Giờ vào bảng

Định dạng trường Ngày/Giờ

Hạn chế định dạng mục nhập ngày và thời gian bằng cách sử dụng dấu hiệu nhập

Thông tin bổ sung

Tổng quan về định dạng ngày và thời gian

Access tự động hiển thị ngày và thời gian trong ngày chung và định dạng quá nhiều thời gian. Các ngày xuất hiện dưới dạng, mm/dd/yyyy tại Hoa Kỳ và dưới dạng, mm-dd-yyyy bên ngoài Hoa Kỳ đã mm là tháng, dd là ngày, và yyyy là năm. Thời gian được hiển thị dưới dạng, HH: mm: ss sa/ch, hh đâu giờ, mm là phút, và ss giây nhưng bạn có thể hiển thị ngày và thời gian trong vài định dạng.

Các định dạng tự động cho ngày và thời gian khác nhau tùy thuộc vào vị trí địa lý đã xác định trong thiết đặt tùy chọn ngôn ngữ và khu vực của Microsoft Windows trên máy tính của bạn. Ví dụ, trong châu Âu và các phần của Châu á, tùy thuộc vào vị trí của bạn, bạn có thể thấy ngày và giờ dưới dạng 28.11.2018 12:07:12 ch hoặc 28/11/2018 12:07:12 ch. Tại Hoa Kỳ, bạn sẽ thấy 11/28/2018 12:07:12 ch. Bạn có thể thay đổi các định dạng tự động bằng cách sử dụng định dạng tùy chỉnh hiển thị. Định dạng hiển thị mà bạn chọn sẽ không ảnh hưởng đến cách nhập dữ liệu hoặc cách Access lưu trữ dữ liệu đó. Ví dụ, bạn có thể nhập một ngày trong một định dạng châu Âu chẳng hạn như 28.11.2018, và bảng, biểu mẫu hoặc báo cáo hiển thị giá trị là 11/28/2018.

Access tự động cung cấp một cấp kiểm soát dữ liệu liên quan đến ngày và thời gian định dạng. Ví dụ, nếu bạn nhập một ngày không hợp lệ, chẳng hạn như 32.11.2018, một thông báo xuất hiện và bạn sẽ có thể nhập một giá trị mới hoặc chuyển đổi trường từ dữ liệu ngày/thời gian loại kiểu dữ liệu văn bản. Ngày hợp lệ giá trị phạm vi từ-657,434 (tháng 1, 100 A.D) để 2,958,465 (tháng 12 31, 9999 A.D). Giá trị hợp lệ thời gian đi từ.0 để.9999, hoặc 23:59:59.

Để biết thêm thông tin về loại dữ liệu Ngày/Giờ, bạn hãy xem bài viết Giới thiệu loại dữ liệu và thuộc tính trường.

Đỉnh trang

Thêm trường Ngày/Giờ vào bảng

 1. Mở bảng mà bạn muốn chèn trường ngày/giờ trong dạng xem biểu dữ liệu.

 2. Bấm vào mũi tên xuống bên cạnh cột Bấm để thêm và chọn ngày & giờ từ danh sách thả xuống danh sách trường.

 3. Đổi tên trường của bạn và lưu bảng.

Để thêm ngày vào trường, chỉ cần bấm vào biểu tượng bộ chọn ngày hoặc lịch và thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Để nhập ngày hiện tại, hãy bấm hôm nay.

 • Để chọn một ngày trong tháng hiện tại, hãy bấm vào ngày.

 • Để chọn tháng khác và ngày, hãy dùng các nút chuyển tiếp hoặc lùi.

Đỉnh trang

Định dạng trường Ngày/Giờ

Access cung cấp vài định dạng đã xác định trước cho dữ liệu ngày và thời gian nhưng nếu những định dạng này không đáp ứng yêu cầu của bạn, bạn có thể xác định một định dạng tùy chỉnh. Định dạng mặc định là định dạng Ngày Chung — dd/m/yyyy h:mm:ss SA/CH.

Áp dụng định dạng được xác định trước

 1. Nếu bạn chưa có một trường ngày và thời gian, thêm trường. Mở bảng trong dạng xem biểu dữ liệu, hãy bấm vào mũi tên xuống bên cạnh cột Bấm để thêm và chọn ngày & giờ từ danh sách thả xuống danh sách trường.

 2. Bấm chuột phải vào tiêu đề bảng và chuyển sang dạng xem thiết kế.

 3. Trong phần trên của lưới thiết kế, hãy chọn trường Ngày/Giờ mà bạn muốn định dạng.

 4. Trong phần Thuộc tính Trường, hãy bấm vào mũi tên trong hộp thuộc tính Định dạng và chọn định dạng từ danh sách thả xuống.

  thuộc tính ngày và giờ

 5. Sau khi bạn chọn một định dạng, thẻ thông minh Tùy chọn Cập nhật Thuộc tính xuất hiện và cho bạn áp dụng định dạng mới vào bất cứ trường bảng nào và các điều khiển biểu mẫu khác sẽ thừa kế nó một cách hợp lý. Để áp dụng thay đổi của bạn trên toàn cơ sở dữ liệu, hãy bấm vào thẻ thông minh, sau đó bấm Cập nhật Định dạng ở bất cứ đâu Tên Trường được sử dụng. Trong trường hợp này, Tên Trường là tên của trường Ngày/Giờ.

 6. Để áp dụng thay đổi của bạn vào toàn bộ cơ sở dữ liệu, khi hộp thoại Cập nhật Thuộc tính xuất hiện và hiển thị, biểu mẫu cùng với các đối tượng khác sẽ thừa kế định dạng mới. Bấm Có.

 7. Lưu thay đổi của bạn và chuyển sang dạng xem Biểu dữ liệu để xem liệu định dạng có đáp ứng yêu cầu của bạn không.

Áp dụng định dạng tùy chỉnh

Khi bạn tạo một định dạng tùy chỉnh, bạn nhập các ký tự khác nhau trong thuộc tính định dạng của một trường bảng. Các ký tự bao gồm các chỗ dành sẵn (chẳng hạn như 0 và #), dấu phân tách (chẳng hạn như giai đoạn và dấu phẩy), các ký tự chữ và màu. Các định dạng tùy chỉnh cho các trường ngày/thời gian có thể bao gồm hai phần — một cho ngày và một lần — và bạn phân tách các phần bằng khoảng trắng.

Khi bạn áp dụng một định dạng tùy chỉnh cho trường ngày/giờ, bạn có thể kết hợp các định dạng khác nhau bằng cách yêu cầu hai phần, cho ngày và một lần. Trong mẫu, bạn có thể phân tách các phần bằng khoảng trắng. Ví dụ, bạn có thể kết hợp chung ngày và thời gian dài định dạng như sau: m/dd/yyyy h: mm s. Để áp dụng một ngày tùy chỉnh hoặc định dạng thời gian, hãy hoàn tất các bước sau đây:

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào bảng mà bạn muốn làm việc, sau đó bấm Dạng xem thiết kế.

 2. Trong phần trên của lưới thiết kế, hãy chọn trường Ngày/Giờ mà bạn muốn định dạng.

 3. Trong phần bên dưới, bấm vào hộp thuộc tính định dạng , sau đó nhập định dạng tùy chỉnh của bạn bằng cách sử dụng các ký tự từ bảng dấu tách cho một định dạng tùy chỉnh và chỗ dành sẵn .

 4. Sau khi bạn nhập một định dạng, thẻ thông minh Tùy chọn Cập nhật Thuộc tính xuất hiện và cho phép bạn áp dụng định dạng vào bất cứ trường bảng và điều khiển biểu mẫu nào khác sẽ thừa kế nó một cách hợp lý. Để áp dụng thay đổi của bạn trên toàn cơ sở dữ liệu, hãy bấm vào thẻ thông minh, sau đó bấm Cập nhật Định dạng ở bất cứ đâu Tên Trường được sử dụng. Trong trường hợp này, Tên Trường là tên của trường Ngày/Giờ.

 5. Nếu bạn chọn áp dụng thay đổi của bạn vào toàn bộ cơ sở dữ liệu, hộp thoại Cập nhật Thuộc tính xuất hiện và hiển thị những biểu mẫu và đối tượng khác sẽ thừa kế định dạng mới. Bấm vào để áp dụng định dạng.

 6. Hãy lưu thay đổi của bạn và sau đó chuyển sang dạng xem Biểu dữ liệu để xem liệu định dạng có đáp ứng yêu cầu của bạn không.

Đỉnh trang

Hạn chế định dạng mục nhập ngày và thời gian bằng cách sử dụng dấu hiệu nhập

Khi bạn muốn bắt buộc người dùng để nhập ngày và thời gian theo định dạng cụ thể, hãy dùng dấu hiệu nhập. Ví dụ, nếu bạn đã áp dụng dấu hiệu nhập để nhập ngày ở định dạng châu Âu, ai đó nhập dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của bạn sẽ không thể nhập ngày ở định dạng khác. Dấu hiệu nhập có thể áp dụng với các trường trong bảng, các tập hợp kết quả truy vấn, và để điều khiển trên biểu mẫu và báo cáo.

Bạn có thể xác định dấu hiệu nhập trong một định dạng nhưng đặt định dạng khác nhau Hiển thị. Ví dụ, bạn có thể có dấu hiệu nhập yêu cầu ngày được nhập ở dạng 2018.04.15, nhưng có ngày Hiển thị dưới dạng, 15 tháng 4 năm 2018.

Thêm một dấu hiệu nhập

 1. Hãy chọn trường Ngày/Giờ, sau đó trong phần dưới của lưới thiết kế, trên tab Chung, hãy bấm thuộc tính Dấu hiệu Nhập.

 2. Trình hướng dẫn Dấu hiệu Nhập mở và hướng dẫn bạn lựa chọn định dạng Dấu hiệu Nhập.

 3. Để áp dụng định dạng, hãy bấm , sau đó bấm Lưu.

Đầu Trang

Thông tin bổ sung

Định dạng được xác định trước và ví dụ

Định dạng

Mô tả

Ví dụ

Ngày Chung

(Mặc định) Hiển thị giá trị ngày dưới dạng số và giá trị thời gian dưới dạng giờ, phút, giây theo sau là SA hoặc CH. Đối với cả hai loại giá trị, Access sử dụng dấu tách ngày và thời gian được xác định trong thiết đặt vùng Windows. Nếu giá trị không có cấu phần thời gian, Access chỉ hiển thị ngày. Nếu giá trị không có cấu phần ngày, Access chỉ hiển thị thời gian.

06/30/2018 10:10:42 SA

Ngày Dài

Chỉ hiển thị giá trị ngày như định dạng Ngày Dài xác định trong thiết đặt vùng Windows.

Thứ hai, ngày 27, 2018

Ngày Trung bình

Hiển thị ngày như dd/mmm/yy, nhưng sử dụng dấu tách ngày được xác định trong thiết đặt vùng Windows.

Tháng 8-27-18
27-thg 8-18

Ngày Ngắn

Chỉ hiển thị giá trị ngày, khi định dạng Ngày Ngắn xác định trong thiết đặt vùng Windows.

8/27/2018
8-27-2018

Thời gian Dài

Hiển thị giờ, phút, giây theo sau là SA hoặc CH. Access sử dụng dấu tách đã xác định trong thiết đặt Thời gian trong thiết đặt vùng Windows.

10:10:42 SA

Thời gian Trung bình

Hiển thị giờ, phút, theo sau là SA hoặc CH. Access sử dụng dấu tách đã xác định trong thiết đặt Thời gian trong thiết đặt vùng Windows.

10:10 SA

Thời gian Ngắn

Chỉ hiển thị giờ và phút. Access sử dụng dấu tách đã xác định trong thiết đặt Thời gian trong thiết đặt vùng Windows.

10:10

Đỉnh trang

Chỗ dành sẵn định dạng và dấu tách tùy chỉnh

Sử dụng bất cứ sự kết hợp nào của cấu phần sau đây để xây dựng một định dạng tùy chỉnh. Ví dụ: để hiển thị tuần của năm và ngày của tuần, hãy nhập ww/w.

Quan trọng: Định dạng tùy chỉnh mâu thuẫn với thiết đặt Ngày/Giờ đã xác định trong thiết đặt vùng Windows bị bỏ qua. Để biết thêm thông tin về thiết đặt vùng Windows, hãy xem Trợ giúp Windows.

Cấu phần định dạng ngày

Định dạng

Mô tả

d

Ngày của tháng dưới dạng một hoặc hai con số, theo yêu cầu (1 đến 31).

dd

Ngày của tháng dưới dạng hai con số (01 to 31).

ddd

Ba chữ cái đầu của ngày trong tuần (CN đến Bảy).

dddd

Tên đầy đủ của ngày trong tuần (Chủ nhật đến Thứ bảy).

w

Ngày của tuần (1 đến 7).

ww

Tuần của năm (1 đến 53).

m

Tháng của năm bằng một đến hai con số, theo yêu cầu (1 đến 12).

mm

Tháng của năm bằng hai con số (01 đến 12).

mmm

Ba chữ cái đầu của tháng (T1 đến T12).

mmmm

Tên đầy đủ của tháng (Tháng một đến Tháng mười hai).

q

Quý trong năm (1 đến 4).

bằng cách

Số ngày trong năm (1 đến 366).

yy

Hai con số cuối của năm (01 đến 99).

yyyy

Năm đầy đủ (0100 đến 9999).

Cấu phần định dạng thời gian

Định dạng

De s cription

H

Giờ dưới dạng một hoặc hai con số, theo yêu cầu (0 đến 23).

hh

Giờ dưới dạng hai con số (00 đến 23).

N

Phút dưới dạng một hoặc hai con số, theo yêu cầu (0 đến 59).

nn

Phút dưới dạng hai con số (00 đến 59).

.

Giây dưới dạng một hoặc hai con số, theo yêu cầu (0 đến 59).

ss

Giây dưới dạng hai con số (00 đến 59).

Cấu phần định dạng đồng hồ

Định dạng

Mô tả

SA/CH

Mười hai giờ với chữ viết hoa "SA" hoặc "CH" tùy trường hợp. Ví dụ: 9:34CH.

Sa/ch

Mười hai giờ với chữ viết thường "sa" hoặc "ch" tùy trường hợp. Ví dụ: 9:34ch.

A / P

Mười hai giờ với chữ viết hoa "S" hoặc "C" tùy trường hợp. Ví dụ: 9:34C.

s/c

Mười hai giờ với chữ viết thường "s" hoặc "c" tùy trường hợp. Ví dụ: 9:34c.

SACH

Mười hai giờ được chỉ định với sáng/chiều tương ứng như đã được xác định trong thiết đặt vùng của Windows

Cấu phấn Dấu tách

Lưu ý: Dấu tách được đặt trong cài đặt vùng của Windows.

Bất kỳ ngắn chuỗi ký tự, nằm trong dấu ngoặc kép ("") là một dấu tách tùy chỉnh. Dấu ngoặc kép không được hiển thị. Ví dụ, "," Hiển thị một dấu phẩy.

:   Dấu tách thời gian. Ví dụ: hh:mm

/   Dấu tách ngày. Ví dụ: mmm/yyyy

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×