Định dạng trường ngày và thời gian

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Kiểu dữ liệu ngày/giờ có nhiều định dạng để giúp đáp ứng các trường hợp duy nhất của bạn. Với định dạng ngày/giờ, bạn có ba lựa chọn: giữ định dạng mặc định, áp dụng một định dạng được xác định trước hoặc tạo một định dạng tùy chỉnh.  Khi bạn áp dụng định dạng cho trường bảng, cùng định dạng đó sẽ được tự động áp dụng cho bất kỳ điều khiển biểu mẫu hoặc báo cáo mà bạn sau đó gắn kết với trường bảng đó.  Định dạng chỉ thay đổi cách dữ liệu được hiển thị và không ảnh hưởng đến cách dữ liệu được lưu trữ hoặc làm thế nào người dùng có thể nhập dữ liệu.

Trong bài viết này

Tổng quan về định dạng ngày và thời gian

Áp dụng một định dạng được xác định trước

Ví dụ về định dạng được xác định trước

Áp dụng một định dạng tùy chỉnh

Ví dụ về định dạng tùy chỉnh

Tùy chỉnh định dạng ký tự

Đặt định dạng ngày/thời gian trong ứng dụng Web Access

Tổng quan về định dạng ngày và thời gian

Access tự động hiển thị ngày và thời gian trong ngày chung và định dạng quá nhiều thời gian. Các ngày xuất hiện dưới dạng, mm/dd/yyyy tại Hoa Kỳ và dưới dạng, mm/dd/yyyy bên ngoài Hoa Kỳ nơi mm là tháng, dd là ngày, và yyyy là năm. Thời gian được hiển thị dưới dạng, HH: mm: ss sa/ch, hh đâu giờ, mm phút và ss giây.

Các định dạng tự động cho ngày và thời gian khác nhau tùy thuộc vào vị trí địa lý đã xác định trong Microsoft Windows khu vực và ngôn ngữ tùy chọn thiết đặt trên máy tính của bạn. Ví dụ, trong châu Âu và các phần của Châu á, tùy thuộc vào vị trí của bạn, bạn có thể thấy ngày và giờ dưới dạng 28.11.2018 12:07:12 ch hoặc 28/11/2018 12:07:12 ch. Tại Hoa Kỳ, bạn sẽ thấy 11/28/2018 12:07:12 ch.

Bạn có thể thay đổi các định dạng được xác định trước bằng cách sử dụng định dạng tùy chỉnh hiển thị. Ví dụ, bạn có thể nhập một ngày trong một định dạng châu Âu chẳng hạn như 28.11.2018, và bảng, biểu mẫu hoặc báo cáo hiển thị giá trị là 11/28/2018. Định dạng tùy chỉnh mà bạn chọn sẽ không ảnh hưởng đến cách nhập dữ liệu hoặc cách Access lưu trữ dữ liệu đó.

Access tự động cung cấp một cấp kiểm soát dữ liệu liên quan đến ngày và thời gian định dạng. Ví dụ, nếu bạn nhập một ngày không hợp lệ, chẳng hạn như 32.11.2018, một thông báo xuất hiện và bạn sẽ có thể nhập một giá trị mới hoặc chuyển đổi trường từ dữ liệu ngày/thời gian loại kiểu dữ liệu văn bản. Ngày hợp lệ giá trị phạm vi từ-657,434 (tháng 1, 100 A.D) để 2,958,465 (tháng 12 31, 9999 A.D). Giá trị hợp lệ thời gian đi từ.0 để.9999, hoặc 23:59:59.

Khi bạn muốn giới hạn mục nhập ngày và thời gian theo định dạng cụ thể, hãy dùng dấu hiệu nhập. Ví dụ, nếu bạn đã áp dụng dấu hiệu nhập để nhập ngày ở định dạng châu Âu, ai đó nhập dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của bạn sẽ không thể nhập ngày ở định dạng khác. Dấu hiệu nhập có thể áp dụng với các trường trong bảng, các tập hợp kết quả truy vấn, và để điều khiển trên biểu mẫu và báo cáo. Để biết thêm thông tin, hãy xem định dạng điều khiển mục nhập dữ liệu với dấu hiệu nhập.

Đầu Trang

Áp dụng một định dạng được xác định trước

Access cung cấp một vài định dạng được xác định trước cho dữ liệu ngày và thời gian.

Trong bảng

 1. Hãy mở bảng trong Dạng xem Thiết kế.

 2. Trong phần bên trên của lưới thiết kế, chọn trường ngày/thời gian mà bạn muốn định dạng.

 3. Trong phần Thuộc tính trường , bấm vào mũi tên trong hộp thuộc tính định dạng và chọn một định dạng từ danh sách thả xuống.

  Hình ảnh trang thuộc tính với danh sách thả xuống định dạng hiển thị.

 4. Sau khi bạn chọn một định dạng, nút Tùy chọn Cập Nhật thuộc tính xuất hiện, và cho phép bạn áp dụng định dạng mới của bạn cho bất kỳ trường bảng và điều khiển biểu mẫu lô-gic nào kế thừa nó. Để áp dụng thay đổi của bạn trong toàn bộ cơ sở dữ liệu, bấm thẻ thông minh, sau đó bấm Cập Nhật định dạng ở khắp mọi nơi <Field Name> được sử dụng. Trong trường hợp này, trường Name là tên của trường ngày/thời gian của bạn.

 5. Để áp dụng thay đổi của bạn cho cơ sở dữ liệu toàn bộ, khi hộp thoại Cập Nhật thuộc tính xuất hiện và hiển thị các biểu mẫu và các đối tượng khác mà sẽ thừa kế định dạng mới. Bấm Yes (Có).

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Propagate một thuộc tính trường.

 6. Lưu các thay đổi của bạn và chuyển sang dạng xem biểu dữ liệu để xem liệu định dạng có đáp ứng nhu cầu của bạn.

Lưu ý    Biểu mẫu mới, báo cáo hoặc dạng xem mà bạn tạo dựa trên bảng này được định dạng của bảng, nhưng bạn có thể ghi đè này trên biểu mẫu, báo cáo hoặc dạng xem mà không thay đổi định dạng của bảng.

Trong một biểu mẫu hoặc báo cáo

 1. Mở biểu mẫu hoặc báo cáo Dạng xem bố trí hoặc Dạng xem thiết kế.

 2. Đặt con trỏ trong hộp văn bản với ngày và giờ.

 3. Nhấn F4 để hiển thị bảng thuộc tính.

 4. Đặt thuộc tính định dạng một trong các định dạng ngày tháng đã xác định trước.

Trong một truy vấn

 1. Mở truy vấn trong Dạng xem thiết kế.

 2. Bấm chuột phải vào trường ngày, sau đó bấm thuộc tính.

 3. Trong trang thuộc tính, hãy chọn định dạng bạn muốn từ danh sách thuộc tính định dạng .

Trong một biểu thức

 • Sử dụng hàm FormatDateTime định dạng giá trị ngày vào một trong vài định dạng được xác định trước.

  Bạn có thể tìm thấy điều này hữu ích nếu bạn đang làm việc trong một khu vực đòi hỏi phải có một biểu thức, chẳng hạn như macro hoặc truy vấn.

Đầu Trang

Ví dụ về định dạng được xác định trước

Định dạng

Mô tả

Ví dụ

Ngày kiểu Chung

(Mặc định) Hiển thị ngày giá trị dạng số và các giá trị thời gian như giờ, phút và giây theo sau là sa hoặc ch.. Đối với cả hai kiểu giá trị, Access sử dụng dấu tách ngày và thời gian đã xác định trong thiết đặt vùng Windows. Nếu giá trị không có một cấu phần thời gian, Access sẽ hiển thị chỉ ngày. Nếu giá trị đã không cấu phần ngày, Access sẽ hiển thị chỉ thời gian.

06/30/2018 10:10:42 SA

Ngày dạng Dài

Hiển thị chỉ các giá trị ngày, như được chỉ định dạng ngày dài trong thiết đặt vùng Windows.

Thứ hai, ngày 27, 2018

Ngày dạng Trung bình

Hiển thị ngày như dd/mmm/yy, nhưng sử dụng dấu tách ngày được xác định trong thiết đặt vùng Windows.

Tháng 8-27-18
27-thg 8-18

Ngày dạng Ngắn

Hiển thị giá trị ngày, như được chỉ định dạng ngày ngắn trong thiết đặt vùng Windows.

8/27/2018
8-27-2018

Thời gian dạng Dài

Hiển thị giờ, phút và giây theo sau là sa hoặc ch.. Truy nhập sử dụng dấu tách được xác định trong thiết đặt thời gian trong thiết đặt vùng Windows.

10:10:42 SA

Thời gian dạng Trung bình

Hiển thị giờ và phút theo sau là sa hoặc ch.. Truy nhập sử dụng dấu tách được xác định trong thiết đặt thời gian trong thiết đặt vùng Windows.

10:10 SA

Thời gian dạng Ngắn

Hiển thị chỉ giờ và phút. Truy nhập sử dụng dấu tách được xác định trong thiết đặt thời gian trong thiết đặt vùng Windows.

10:10

Đầu Trang

Áp dụng một định dạng tùy chỉnh

Đôi khi, danh sách thả xuống thuộc tính định dạng trong trang thuộc tính không chứa chính xác định dạng bạn muốn. Bạn có thể tạo định dạng tùy chỉnh của riêng bạn bằng cách sử dụng một kiểu mã truy nhập nhận ra cho ngày định dạng.

Khi bạn áp dụng một định dạng tùy chỉnh cho trường ngày/giờ, bạn có thể kết hợp các định dạng khác nhau bằng cách yêu cầu hai phần, cho ngày và một lần. Trong mẫu, bạn có thể phân tách các phần bằng khoảng trắng. Ví dụ, bạn có thể kết hợp chung ngày và thời gian dài định dạng như sau: m/dd/yyyy h: mm s.

 1. Hãy mở bảng trong Dạng xem Thiết kế.

 2. Trong phần bên trên của lưới thiết kế, chọn trường ngày/thời gian bạn muốn định dạng.

 3. Trong phần Thuộc tính trường , chọn tab chung , bấm vào ô bên cạnh hộp định dạng và nhập các ký tự cụ thể dựa trên nhu cầu định dạng của bạn.

 4. Sau khi bạn nhập một định dạng, nút Tùy chọn Cập Nhật thuộc tính xuất hiện và cho phép bạn áp dụng định dạng cho bất kỳ trường bảng và điều khiển biểu mẫu lô-gic nào kế thừa nó. Để áp dụng thay đổi của bạn trong toàn bộ cơ sở dữ liệu, bấm thẻ thông minh, sau đó bấm Cập Nhật định dạng tên trường được dùng ở khắp mọi nơi. Trong trường hợp này, trường Name là tên của trường ngày/thời gian của bạn.

 5. Nếu bạn chọn để áp dụng thay đổi của bạn cho cơ sở dữ liệu toàn bộ, hộp thoại Cập Nhật thuộc tính xuất hiện và hiển thị các biểu mẫu và các đối tượng khác sẽ thừa kế định dạng mới. Bấm để áp dụng định dạng.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Propagate một thuộc tính trường.

 6. Lưu các thay đổi, sau đó chuyển sang dạng xem biểu dữ liệu để xem liệu định dạng có đáp ứng nhu cầu của bạn.

Đầu Trang

Ví dụ về định dạng tùy chỉnh

Dưới đây là một số ví dụ về các cách khác nhau để định dạng 13 tháng 1, 2012:

Định dạng ngày như...

Nhập mã này vào hộp thuộc tính định dạng :

2012-01-13

YYYY-mm-dd

2012

yyyy

13 tháng 1, 2012

dd mmm yyyy

13.01.2012

dd\.mm\.YYYY (Access thêm các dấu chéo ngược tự động)

Thứ sáu 1/13

DDD m/d

2/6

Đệ/w

13 tháng 1, 2012

Mmm d","yyyy

Đầu Trang

Tùy chỉnh định dạng ký tự

Để tạo một định dạng tùy chỉnh, sử dụng các ký tự sau đây là chỗ dành sẵn và dấu phân tách.  Định dạng tùy chỉnh mâu thuẫn với thiết đặt Ngày/Giờ đã xác định trong thiết đặt vùng Windows bị bỏ qua. Để biết thêm thông tin, hãy xem thay đổi thiết đặt vùng Windows để sửa đổi hình thức của một số kiểu dữ liệu.

Ký tự

Mô tả

Dấu tách ngày

Điều khiển nơi Access đặt dấu tách cho ngày, tháng và năm. Dùng dấu phân cách xác định trong thiết đặt vùng Windows. Ví dụ, trong tiếng Anh (Hoa Kỳ), sử dụng một dấu gạch chéo (/).

Dấu tách thời gian

Điều khiển nơi Access đặt dấu tách cho giờ, phút và giây. Dùng dấu phân cách xác định trong thiết đặt vùng Windows. Ví dụ, trong tiếng Anh (Hoa Kỳ), sử dụng dấu hai chấm (:).

c

Hiển thị định dạng ngày chung.

d hoặc dd

Hiển thị ngày của tháng dưới dạng một hay hai chữ số. Đối với một chữ số, sử dụng chỗ dành sẵn duy nhất; Đối với hai chữ số, sử dụng hai chỗ dành sẵn.

ddd

Viết tắt là ngày của tuần thành ba chữ cái.

dddd

Giải thích các tất cả các ngày trong tuần.

ddddd

Hiển thị định dạng ngày ngắn.

dddddd

Hiển thị định dạng ngày dài.

w

Hiển thị một số tương ứng với ngày trong tuần. (1 đến 7)

ww

Hiển thị một số tương ứng tuần của năm (1 đến 53).

m hoặc mm

Hiển thị tháng dưới dạng một số có một hoặc hai chữ số.

mmm

Viết tắt là tên tháng ba chữ cái. Ví dụ: Tháng một xuất hiện dưới dạng Jan.

mmmm

Giải thích các tên tháng tất cả.

q

Hiển thị số quý lịch hiện tại (1-4). Ví dụ, nếu bạn thuê nghiệp một năm, Access sẽ hiển thị 2 là giá trị quý.

y

Hiển thị ngày của năm, 1-366.

yy

Hiển thị các hai chữ số cuối của năm.

Lưu ý: Chúng tôi khuyên nhập và hiển thị tất cả bốn chữ số của năm đã cho.

yyyy

Hiển thị tất cả các chữ số trong một năm trong phạm vi 0100-9999.

h hoặc hh

Hiển thị giờ bằng một hay hai chữ số.

n hoặc nn

Hiển thị phút dưới dạng một hay hai chữ số.

s hoặc ss

Hiển thị giây dưới dạng một hay hai chữ số.

TTTT

Hiển thị định dạng quá nhiều thời gian.

SA/CH

Mười hai giờ với chữ viết hoa "SA" hoặc "CH" tùy trường hợp.

sa/ch

Mười hai giờ với chữ viết thường "sa" hoặc "ch" tùy trường hợp.

S/C

Mười hai giờ với chữ viết hoa "S" hoặc "C" tùy trường hợp.

s/c

Mười hai giờ với chữ viết thường "s" hoặc "c" tùy trường hợp.

SACH

Mười hai giờ với chỉ định sáng/chiều tương ứng như đã được xác định trong các cài đặt vùng của Windows

Đầu Trang

Đặt định dạng ngày/thời gian trong ứng dụng Web Access

Ứng dụng Web Access Hiển thị dữ liệu trong "dạng xem", có hộp văn bản giống như biểu mẫu trong cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, thay vì một trang thuộc tính, bạn đặt tùy chọn định dạng bằng cách chọn hộp văn bản, rồi bấm vào nút định dạng xuất hiện. Sau đó, hãy chọn định dạng bạn muốn từ danh sách định dạng .

Ứng dụng Access không có định dạng ngày tùy chỉnh. Bạn có thể tạo truy vấn trong ứng dụng Access, nhưng không có tùy chọn để định dạng cột ngày trong truy vấn. Tất cả định dạng ngày tháng được kiểm soát ở mức dạng xem. Cuối cùng, hàm FormatDateTime không sẵn dùng trong ứng dụng Access.

Ảnh menu định dạng trong ứng dụng Access.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×