Định dạng tệp video và âm thanh được hỗ trợ trong PowerPoint

Định dạng tệp video và âm thanh được hỗ trợ trong PowerPoint

Các đề xuất video

PowerPoint 2010: .wmv

Các phiên bản mới hơn của PowerPoint: tệp đuôi .mp4 mã hóa với video H.264 và âm thanh AAC

Các đề xuất âm thanh

PowerPoint 2010: .wav, .wma

Các phiên bản mới hơn của PowerPoint: tệp đuôi .m4a mã hóa với âm thanh AAC

Những tên gọi và định dạng này nghe khá phức tạp nhưng bạn có thể dễ dàng chuyển đổi sang và sử dụng các định dạng này mà không cần biết thêm gì ngoài các tên gọi đó.

Mẹo: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with video and audio!

Định dạng được hỗ trợ

Định dạng tệp video được hỗ trợ

Định dạng Tệp

Phần mở rộng

Tệp Video Windows (Một số tệp .avi có thể yêu cầu có codec bổ sung)

.asf

Tệp Video Windows (Một số tệp .avi có thể yêu cầu có codec bổ sung)

.avi

Tệp Video MP4*

.mp4, .m4v, .mov

Tệp phim

.mpg hoặc .mpeg

Adobe Flash Media**

.swf

Tệp Video Windows Media

.wmv

* Chỉ phiên bản PowerPoint 2013 trở lên. Phiên bản 32 bit của PowerPoint 2010 chỉ có thể phát tệp .mp4 hoặc .mov nếu máy tính có cài đặt QuickTime Player. (Đọc Tải xuống QuickTime cho Windows, trên trang web của Apple để biết thêm thông tin.) PowerPoint 2013 và các phiên bản mới hơn YÊU CẦU cài đặt QuickTime Player để phát tệp video MP4 trong tình huống cụ thể sau: khi bạn đang sử dụng Windows 7 chạy trên máy ảo (VM). 

**Adobe Flash không sẵn có trong Office trên PC chạy Windows RT. Bạn muốn biết mình đang dùng phiên bản nào của Office?

Định dạng tệp âm thanh được hỗ trợ

Định dạng tệp

Phần mở rộng

Tệp Âm thanh AIFF

.aiff

Tệp Âm thanh AU

.au

Tệp MIDI

.mid hoặc .midi

Tệp Âm thanh MP3

.mp3

Mã hóa Âm thanh Nâng cao - tệp âm thanh MPEG-4*

.m4a, .mp4

Tệp Âm thanh Windows

.wav

Tệp Âm thanh Windows Media

.wma

* Chỉ phiên bản PowerPoint 2013 trở lên. Phiên bản 32 bit của PowerPoint 2010 chỉ có thể phát tệp .mp4 hoặc .mov nếu máy tính có cài đặt QuickTime Player. (Đọc Tải xuống QuickTime cho Windows, trên trang web của Apple để biết thêm thông tin.)

Thông tin bổ sung

Định dạng không đúng? Hãy chuyển đổi và chèn lại tệp

Nếu PowerPoint không cho phép bạn chèn tệp video hoặc âm thanh, hãy chuyển đổi tệp đó thành định dạng được đề xuất:

 1. Truy nhập trực tuyến vào CloudConvert.com.

 2. Bấm vào Select Files (Chọn Tệp). Hộp thoại Open (Mở) sẽ xuất hiện. Dẫn hướng đến thư mục chứa tệp video hoặc âm thanh bạn muốn chuyển đổi.

  Trong hộp thoại, chọn tệp phương tiện mà bạn muốn chuyển đổi

  Ngoài ra, để chọn tệp được lưu trữ trong đám mây, hãy chọn mũi tên bên cạnh Select Files (Chọn Tệp), rồi chọn hệ thống đám mây (Box, Dropbox, Google Drive hoặc OneDrive) lưu trữ tệp phương tiện của bạn.

 3. Chọn tệp phương tiện, rồi bấm vào Open (Mở).

 4. Tên của tệp phương tiện bạn đã chọn và định dạng của tệp đó được hiển thị trên trang.

  Lựa chọn tệp của bạn được đưa ra trên trang
 5. Bấm vào nút Format (Định dạng) ( Nút Format (Định dạng) ), rồi chọn định dạng thích hợp cho tệp phương tiện.

  Các tùy chọn bên dưới nút Format (Định dạng) cho phép bạn chỉ định định dạng phương tiện bạn muốn chuyển đổi thành
 6. Bấm vào nút Conversion Options (Tùy chọn chuyển đổi): Nút Conversion Options (Tùy chọn Chuyển đổi)

 7. Chọn Video Codec (Codec video) và/hoặc Audio Codec (Codec âm thanh).

  Hộp thoại Conversion Options (Tùy chọn Chuyển đổi) có các tùy chọn cho Video Codec (Codec Video) và Audio Codec (Codec Âm thanh)

  (Hộp thoại này có các tùy chọn khác để những người am hiểu hơn về tệp phương tiện có thể chọn.)

 8. Bấm vào Okay (OK).

  Bây giờ, trang web sẽ tóm tắt hoạt động chuyển đổi: Tên định dạng ban đầu của bạn được hiển thị ở bên trái, còn tên định dạng đích của chuyển đổi nằm ở bên phải.

 9. Bấm vào nút Start Conversion (Bắt đầu Chuyển đổi) màu đỏ ở cuối trang.

  Nút Start Conversion (Bắt đầu Chuyển đổi)

  Khi chuyển đổi hoàn thành, nút Download (Tải xuống) màu lục sẽ xuất hiện trên trang.

 10. Bấm vào Download (Tải xuống).

  Khi quy trình chuyển đổi hoàn tất, nút Download (Tải xuống) màu lục sẽ xuất hiện để bạn có thể sao chép tệp phương tiện đã chuyển đổi vào lại PC

  Tệp được sao chép vào thư mục Tải xuống của Windows. Sau đó, bạn có thể di chuyển tệp đến thư mục tùy ý. Bạn đã có thể chèn tệp vào bản trình bày PowerPoint của mình.

  Tệp đã chuyển đổi được sao chép vào thư mục Tải xuống trên máy tính của bạn

(CloudConvert.com là dịch vụ độc lập với Microsoft. Microsoft không đảm bảo, bằng ngụ ý hay theo bất kỳ cách nào khác, về hiệu quả hoạt động hoặc mức độ tin cậy của dịch vụ đó.)

Quay lại trang chiếu PowerPoint mà bạn muốn chèn tệp video hoặc âm thanh. Trên dải băng thanh công cụ, ở tab Chèn trong nhóm Phương tiện, chọn mũi tên bên dưới Âm thanh hoặc Video, rồi chọn lệnh thích hợp để chèn tệp của bạn.

Trên tab Chèn của dải băng thanh công cụ PowerPoint, chọn Âm thanh hoặc Video

Để biết chi tiết đầy đủ về cách chèn tệp phương tiện, hãy xem:

Xem thêm

Thêm âm thanh vào bản trình bày của bạn

Chèn và phát tệp video từ máy tính của bạn

Chèn hoặc liên kết tới video trên YouTube

Các định dạng tệp được hỗ trợ trong PowerPoint

Video PowerPoint 2016 không phát trên màn hình phụ

Âm thanh từ iTunes Store có thể không phát lại khi được chia sẻ

Tệp nhạc mua từ iTunes Store chỉ có thể phát trên máy tính được ủy quyền và những người mà bạn chia sẻ bản trình bày có thể sẽ không phát được tệp iTunes.

Định dạng tệp video được hỗ trợ

Định dạng Tệp

Phần mở rộng

Tệp Video MP4

.mp4, .m4v, .mov

Tệp phim

.mpg hoặc .mpeg

Định dạng tệp âm thanh được hỗ trợ

Định dạng tệp

Phần mở rộng

Tệp Âm thanh AIFF

.aiff

Tệp Âm thanh AU

.au

Tệp Âm thanh MP3

.mp3

Mã hóa Âm thanh Nâng cao - tệp âm thanh MPEG-4

.m4a, .mp4

Định dạng tệp video được hỗ trợ

Định dạng Tệp

Phần mở rộng

Tệp Video MP4

.mp4

VP8, VP9

.mkv

Định dạng tệp âm thanh được hỗ trợ

Định dạng tệp

Phần mở rộng

Tệp Âm thanh MP3

.mp3

Tệp Âm thanh Windows

.wav

MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

.mid, .midi

Bạn có thể phát các định dạng âm thanh và video sau đây trong PowerPoint Mobile và PowerPoint for Windows Phone 10 nhưng không thể phát video YouTube.

Định dạng tệp video được hỗ trợ

Định dạng tệp

Phần mở rộng

Tệp Windows Media

.asf

Tệp Video Windows (Một số tệp .avi có thể yêu cầu có codec bổ sung)

.avi

Tệp Video MP4

.mp4, .m4v, .mov

Tệp phim

.mpg hoặc .mpeg

Adobe Flash Media

.swf

Tệp Video Windows Media

.wmv

Định dạng tệp âm thanh được hỗ trợ

Định dạng tệp

Phần mở rộng

Tệp Âm thanh AIFF

.aiff

Tệp Âm thanh AU

.au

Tệp MIDI

.mid hoặc .midi

Tệp Âm thanh MP3

.mp3

Mã hóa Âm thanh Nâng cao - tệp âm thanh MPEG-4*

.m4a, .mp4

Tệp Âm thanh Windows

.wav

Tệp Âm thanh Windows Media

.wma

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×