Định dạng tệp được hỗ trợ trong Excel cho Mac

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một số nội dung trong chủ đề này có thể không áp dụng cho một số ngôn ngữ.

Các định dạng tệp được liệt kê trong hộp thoại Lưu dưới dạng khác nhau, tùy thuộc vào loại trang tính hiện hoạt. Nếu bạn đang lưu tệp của bạn vào một định dạng khác nhau, ở hầu hết các trường hợp, Excel sẽ chuyển đổi chỉ trang tính hiện hoạt. Để chuyển đổi các trang tính khác trong sổ làm việc, chuyển sang từng trang tính và lưu tài liệu riêng lẻ.

Định dạng tệp

Mô tả

Sổ làm việc Excel (.xlsx)

Mặc định, dựa trên XML sổ làm việc định dạng cho Excel 2016 cho Mac, Excel cho Mac 2011 và Excel cho Windows. Không thể lưu giữ mã macro của VBA hoặc trang tính macro Excel 4.0.

Sổ làm việc Excel 97-2004 (.xls)

Tương thích với Excel 98 qua 2004 Excel cho Mac và Excel 97 đến 2003 Excel cho Windows. Giữ nguyên mã macro của VBA và trang tính macro Excel 4.0.

CSV UTF-8 (phân cách bằng dấu phẩy) (.csv)

* Excel 2016 cho Mac chỉ

Xuất dữ liệu trên trang tính hiện hoạt vào một tệp văn bản tuân theo UTF-8 Unicode mã hóa tiêu chuẩn. Thuộc tính ô, công thức, đồ họa và các định dạng không được giữ lại.

Mẫu Excel (.xltx)

Lưu sổ làm việc dưới dạng một mẫu dựa trên XML mà bạn có thể sử dụng để bắt đầu sổ làm việc mới. Lưu các thiết đặt chẳng hạn như định dạng, đầu đề, công thức, và tùy chỉnh thanh công cụ. Không thể lưu giữ mã macro của VBA hoặc trang tính macro Excel 4.0.

Mẫu Excel 97-2004 (.xlt)

Lưu sổ làm việc dưới dạng mẫu mà bạn có thể sử dụng để bắt đầu sổ làm việc mới. Tương thích với Excel 98 qua 2004 Excel cho Mac và Excel 97 đến 2003 Excel cho Windows. Lưu các thiết đặt chẳng hạn như định dạng, đầu đề, công thức, Macro VBA, và tùy chỉnh thanh công cụ. VBA không chạy macro trong Excel 2008.

Phân tách bằng dấu phẩy (.csv) giá trị

Xuất dữ liệu trên trang tính hiện hoạt vào một tệp văn bản có sử dụng dấu phẩy để phân tách giá trị trong ô.

Thuộc tính ô, công thức, đồ họa và các định dạng không được giữ lại.

Trang web (.htm)

Lưu sổ làm việc để hiển thị trên web. HTML là định dạng web mặc định và có thể được hiển thị bằng trình duyệt Macintosh và Windows.

PDF

Xuất các ô đã chọn, trang tính hiện hoạt, hoặc tất cả trang tính trong sổ làm việc với tệp PDF giống nhau trên máy tính Macintosh và Windows.

Bảng tính OpenDocument (.ods)

* Excel 2016 cho Mac chỉ

Lưu sổ làm việc trong định dạng dựa trên XML OpenDocument.

Excel sổ làm việc nhị phân (.xlsb)

Lưu trữ dữ liệu trong định dạng nhị phân. Mất ít thời gian để lưu, và giúp giữ dữ liệu nhạy cảm bảo mật hơn. Giữ nguyên mã macro của VBA và trang tính macro Excel 4.0.

Cho phép Macro sổ làm việc Excel (.xlsm)

Định dạng sổ làm việc dựa trên XML cho Excel 2016 cho Mac, Excel cho Mac 2011 và Excel cho Windows giữ nguyên mã macro của VBA và trang tính macro Excel 4.0.

Excel mẫu cho-phép-Macro (.xltm)

Lưu sổ làm việc dưới dạng một mẫu dựa trên XML giữ nguyên mã macro của VBA và trang tính macro Excel 4.0.

Excel 2004 trên bảng tính XML (.xml)

Xuất dữ liệu sổ làm việc với tệp XML sử dụng Excel 2004 trên bảng tính XML lược đồ. Độ chính xác số, đồ họa và các định dạng không được giữ lại.

Excel AddIn (.xlam)

Lưu trang tính hiện hoạt dưới dạng một dựa trên XML bổ trợ, một chương trình bổ sung chạy mã bổ sung. Giữ nguyên mã macro của VBA và trang tính macro Excel 4.0.

Excel 97-2004 AddIn (.xla)

Lưu trang tính hiện hoạt dưới dạng một bổ trợ, một chương trình bổ sung chạy mã bổ sung. Tương thích với Excel 98 qua 2004 Excel cho Mac và Excel 97 đến 2003 Excel cho Windows. Giữ nguyên mã macro của VBA và trang tính macro Excel 4.0.

Trang Web tệp đơn (.mht)

Lưu sổ làm việc để hiển thị trên web bằng cách tạo một tệp đơn bao gồm tất cả các thành phần trang. Sử dụng tiêu chuẩn MIME HTML Internet.

Văn bản Unicode UTF-16 (.txt)

Xuất dữ liệu trên trang tính hiện hoạt vào một tệp văn bản tuân theo UTF-16 Unicode mã hóa tiêu chuẩn. Thuộc tính ô, công thức, đồ họa và các định dạng không được giữ lại.

Tab văn bản được tách (.txt)

Xuất dữ liệu trên trang tính hiện hoạt vào một tệp văn bản dùng tab để phân tách giá trị trong ô. Thuộc tính ô, công thức, đồ họa và các định dạng không được giữ lại.

Windows định dạng văn bản (.txt)

Xuất dữ liệu trên trang tính hiện hoạt vào một tệp văn bản tương thích với Windows có sử dụng tab để phân tách giá trị trong ô. Thuộc tính ô, công thức, đồ họa và các định dạng không được giữ lại.

MS-DOS định dạng văn bản (.txt)

Xuất dữ liệu trên trang tính hiện hoạt vào một tệp tương thích văn bản MS-DOS sử dụng tab để phân tách giá trị trong ô. Thuộc tính ô, công thức, đồ họa và các định dạng không được giữ lại.

Windows dấu phẩy phân tách (.csv)

Xuất dữ liệu trên trang tính hiện hoạt vào một tệp văn bản tương thích với Windows có sử dụng dấu phẩy để phân tách giá trị trong ô. Thuộc tính ô, công thức, đồ họa và các định dạng không được giữ lại.

Phân tách dấu phẩy MS-DOS (.csv)

Xuất dữ liệu trên trang tính hiện hoạt vào một tệp văn bản MS MS-DOS tương thích dùng dấu phẩy để phân tách giá trị trong ô. Thuộc tính ô, công thức, đồ họa và các định dạng không được giữ lại.

Khoảng cách phân tách bằng văn bản (.prn)

Xuất dữ liệu trên trang tính hiện hoạt vào một tệp văn bản có sử dụng dấu cách để phân tách giá trị trong ô. Thuộc tính ô, công thức, đồ họa và các định dạng không được giữ lại.

Định dạng trao đổi dữ liệu (.dif)

Xuất dữ liệu trên trang tính hiện hoạt vào một tệp văn bản có thể dùng để trao đổi dữ liệu với các ứng dụng bảng tính khác. Thuộc tính ô, công thức, đồ họa và các định dạng không được giữ lại.

Liên kết biểu tượng (.slk)

Xuất dữ liệu trên trang tính hiện hoạt vào một tệp văn bản là tương thích với Multiplan và các ứng dụng bảng tính khác. Thuộc tính ô, công thức, đồ họa và các định dạng không được giữ lại.

Sổ làm việc Excel 5.0/95 (.xls)

Định dạng sổ làm việc tương thích với Excel 5.0 cho Mac và 95 Excel cho Windows. Giữ nguyên mã macro của VBA và trang tính macro Excel 4.0.

Xem thêm

Thay đổi định dạng tệp để lưu sổ làm việc

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×