Định dạng hoặc tùy chỉnh mục lục

Định dạng hoặc tùy chỉnh mục lục

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sau khi bạn đã tạo ra một bảng mục lục trong Word, bạn có thể tùy chỉnh cách nó xuất hiện. Ví dụ, bạn có thể thay đổi bố trí, thay đổi định dạng văn bản, chọn số lượng các cấp độ đầu đề để hiển thị, và chọn có để hiển thị đường chấm chấm giữa các mục nhập và số trang.

Để biết hướng dẫn cơ bản trên một bảng mục lục tùy chỉnh, hãy xem thay đổi bố trí của nội dung dưới đây.

Dưới đây là một số cách khác mà bạn có thể sửa bảng mục lục.

Định dạng văn bản:

Hiển thị trước và sau khi dạng xem của định dạng kiểu văn bản trong mục lục

Đổi cấp độ của một mục nhập:

Hiển thị thay đổi một mục nhập mức 3 thành một mục nhập mức 4

Thêm đường chỉ dẫn dạng chấm:

Hiển thị cách thêm đường chỉ dẫn dạng chấm vào một bảng mục lục

Thay đổi số lượng cấp độ hiển thị:

Hiển thị thay đổi số lượng cấp độ để các mức 3 không còn xuất hiện

Thay đổi bố trí mục lục của bạn

 1. Trên tab Tham chiếu của Dải băng, bấm Mục Lục > Tùy chỉnh Mục Lục.

  Mục lục Tùy chỉnh
 2. Hãy thực hiện các thay đổi trong hộp thoại Mục lục. Bạn sẽ thấy chúng trông giống như trong khu vực Xem trước khi In và Xem trước Web.

  • Để thêm đường chỉ dẫn kiểu dấu chấm hoặc đường chấm chấm vào giữa mỗi mục nhập và số trang của mục nhập đó, bấm vào danh sách Đường chỉ dẫn tab,rồi bấm vào đường chấm chấm. Bạn cũng có thể chọn đường chỉ dẫn kiểu dấu gạch nối hoặc loại bỏ đường chỉ dẫn hoàn toàn, đồng thời chỉ có một khoảng trống.

   Thay đổi đường chỉ dẫn tab trong mục lục của bạn thành các dấu gạch nối hoặc dấu chấm.
  • Để thay đổi hoàn toàn hình thức mục lục, hãy bấm Định dạng danh sách rồi bấm vào định dạng bạn muốn.

  • Để thay đổi số mức được hiển thị trong mục lục, hãy bấm Hiển thị các mức, rồi bấm vào số mức bạn muốn.

  Hộp thoại Mục Lục

  Mẹo: "Mức độ" trong ngữ cảnh này là chỉ các mức độ đầu đề của bạn. Bạn có thể có Đầu đề 1 cho các đầu đề chính của bạn, rồi Đầu đề 2 cho các phần phụ của các đầu đề đó. Bạn thậm chí có thể có nhiều mức độ phụ trong các đầu đề đó ở mục lục nếu bạn chọn.

 3. Bấm OK.

Bạn có muốn thực hiện thêm thao tác nào không?

Để thay đổi giao diện văn bản trong mục lục, hãy thay đổi kiểu cho từng mức trong mục lục.

 1. Trên tab Tham chiếu của Dải băng, bấm Mục Lục > Tùy chỉnh Mục Lục.

 2. Trong hộp thoại Mục Lục, bấm Sửa đổi. Nếu nút Sửa đổi xám mờ, hãy đổi Định dạng thành Từ mẫu.

  Sử dụng hộp thoại Mục Lục để tùy chỉnh giao diện cho mục lục.
 3. Trong danh sách Kiểu, hãy bấm vào mức bạn muốn thay đổi rồi bấm Sửa đổi.

  Hộp thoại Sửa đổi Kiểu giúp bạn cập nhật giao diện cho văn bản trong mục lục.
 4. Trong hộp thoại Sửa đổi Kiểu, hãy thực hiện các thay đổi định dạng bạn muốn rồi bấm OK.

 5. Lặp lại bước 3 và 4 cho tất cả các mức bạn muốn hiển thị trong mục lục.

Word sẽ nhớ những tùy chỉnh này mỗi lần bạn cập nhật mục lục trong tài liệu này.

Để đổi cấp độ của một mục trong mục lục, bạn chỉ cần đổi cấp độ đầu đề của văn bản đó trong nội dung tài liệu.

 1. Bấm vào đầu đề mà bạn muốn đổi.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm kiểu , bấm mức đầu đề bạn muốn.
  Đầu đề 1 trong Bộ sưu tập Kiểu

 3. Trên tab tham chiếu , hãy bấm Cập Nhật bảng.
  Cập nhật Mục lục

 4. Bấm vào Cập nhật toàn bộ bảng, rồi bấm vào OK.

Nếu bạn đã thêm một bảng mục lục để tài liệu của bạn, thủ tục sau đây sẽ thay thế nó với một bảng mới của nội dung có chứa cùng thông tin và có đường chỉ dẫn dạng chấm hoặc đường chấm chấm giữa các mục nhập và số trang.

 1. Bấm Tham chiếu > Mục lục > Mục lục Tùy chỉnh.

  Mục lục Tùy chỉnh

 2. Trong hộp thoại Mục lục , trong danh sách Tab đường chỉ dẫn , hãy bấm vào tùy chọn đường chấm chấm.

  Tùy chọn đường chỉ dẫn dạng chấm trong hộp thoại mục lục

Để thay đổi số lượng cấp độ hiển thị trong bảng mục lục là thay thế vào bảng hiện có bằng một có chứa các mức bạn muốn. Một cách ngắn hơn, nhưng nhiều kỹ thuật để thực hiện là sửa thông tin mã trường.

 1. Bấm Tham chiếu > Mục lục > Mục lục Tùy chỉnh.

  Mục lục Tùy chỉnh

 2. Trong hộp thoại Mục lục, trong danh sách Hiện cấp độ, hãy chọn số lượng cấp độ mà bạn muốn, rồi bấm OK.

  Hộp thoại Mục Lục

  Ví dụ, nếu bạn bấm 2, thì tất cả văn bản được áp dụng kiểu Đầu đề 1 hoặc Đầu đề 2 sẽ hiển thị trong mục lục.

 3. Khi được hỏi có muốn thay thế mục lục hiện thời không, bạn hãy bấm Có.

Word tự động chèn các trường khi bạn dùng các lệnh cụ thể. Ví dụ: khi bạn Thêm số trang, Word sẽ chèn trường Trang. Khi bạn Tạo mục lục, Word sẽ chèn trường Mục lục.

Bạn có thể sửa thông tin mã trường để nhanh chóng thay đổi số lượng các cấp được hiện trong mục lục của mình.

 1. Bấm vào mục lục, rồi nhấn Alt+F9. Thông tin mã trường xuất hiện giữa dấu ngoặc nhọn và trông như thế này:

  Mã trường mục lục

 2. Hãy đổi số trong dấu ngoặc kép. Ví dụ, nếu bạn chỉ muốn hiển thị hai cấp, hãy đổi "1-3" thành "1-2".

 3. Nhấn Alt+F9 để hiển thị lại mục lục.

 4. Cập nhật mục lục để xem các thay đổi (Tham chiếu > Cập nhật Bảng).

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về mã trường, hãy đọc Mã trường trong Word.

Để được hướng dẫn cơ bản về sửa một bảng mục lục, hãy xem chèn bảng tùy chỉnh của nội dung dưới đây.

Dưới đây là một số cách khác mà bạn có thể sửa bảng mục lục.

Định dạng văn bản:

Hiển thị trước và sau khi dạng xem của định dạng kiểu văn bản trong mục lục

Đổi cấp độ của một mục nhập:

Hiển thị thay đổi một mục nhập mức 3 thành một mục nhập mức 4

Thêm đường chỉ dẫn dạng chấm:

Hiển thị cách thêm đường chỉ dẫn dạng chấm vào một bảng mục lục

Thay đổi số lượng cấp độ hiển thị:

Hiển thị thay đổi số lượng cấp độ để các mức 3 không còn xuất hiện

Chèn một bảng tùy chỉnh mục lục

Nếu tài liệu của bạn đã có bảng mục lục, quy trình này sẽ thay thế bằng tùy chỉnh của bạn.

 1. Trên tab tham chiếu , trong nhóm Bảng mục lục , bấm Bảng mục lục, sau đó bấm Chèn bảng mục lục.

  Chèn Mục lục

  Hộp thoại Mục lục mở ra.

  Hộp thoại Mục Lục

 2. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Để thêm một đường chỉ dẫn chấm hoặc đường chấm chấm giữa mỗi mục và số trang, bấm vào danh sách đường chỉ dẫn Tab và sau đó bấm đường chấm chấm.

   Bạn cũng có thể chọn một đường chỉ dẫn gạch ngang.

  • Để thay đổi hoàn toàn hình thức mục lục, hãy bấm Định dạng danh sách rồi bấm vào định dạng bạn muốn.

   Bạn có thể xem các định dạng khác nhau sẽ trông giống như trong hộp Xem trước khi in .

  • Để thay đổi số lượng các cấp được hiển thị trong bảng mục lục, bấm Hiển thị các mức, sau đó bấm vào số mức bạn muốn hiển thị.

Bạn có muốn thực hiện thêm thao tác nào không?

Dưới đây là một số cách khác bạn có thể sửa bảng mục lục. Chọn một tùy chọn từ danh sách dưới đây để được hướng dẫn từng bước.

Để thay đổi định dạng của bảng mục lục mà Word tạo ra, bạn cần thay đổi kiểu cho từng mức trong mục lục. Đây là riêng biệt với các kiểu mà bạn áp dụng cho các đầu đề trong tài liệu của bạn.

Sau khi bạn thực hiện thay đổi bạn muốn kiểu, Word sử dụng kiểu đó mỗi lần cập nhật bảng mục lục.

 1. Trên tab tham chiếu , trong nhóm Bảng mục lục , bấm Bảng mục lục, sau đó bấm Chèn bảng mục lục.

 2. Trong hộp thoại Mục lục , bấm sửa đổi.

  Hộp thoại Mục Lục

 3. Trong danh sách kiểu , hãy bấm vào mức bạn muốn thay đổi, sau đó bấm sửa đổi.

  Nút Sửa đổi

 4. Trong hộp thoại Sửa đổi Kiểu, hãy thực hiện các thay đổi định dạng bạn muốn rồi bấm OK.

 5. Lặp lại bước 3 và 4 cho tất cả các mức bạn muốn hiển thị trong mục lục.

Để thay đổi mức cho một mục nhập trong mục lục, bạn cần thay đổi mức đầu đề của văn bản đó trong nội dung tài liệu.

 1. Bấm vào đầu đề mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm vào kiểu đầu đề tương ứng với mức bạn muốn.

  Văn bản Thay thế

 3. Trên tab Tham khảo, trong nhóm Mục lục, bấm vào Cập nhật Bảng.

  Văn bản Thay thế

 4. Bấm vào Cập nhật toàn bộ bảng, rồi bấm vào OK.

Nếu bạn đã thêm một bảng mục lục để tài liệu của bạn, thủ tục sau đây sẽ thay thế nó với một bảng mới của nội dung có chứa cùng thông tin và có đường chỉ dẫn dạng chấm hoặc đường chấm chấm giữa các mục nhập và số trang.

 1. Trên tab tham chiếu , trong nhóm Bảng mục lục , bấm Bảng mục lục, sau đó bấm Chèn bảng mục lục.

  Văn bản Thay thế

 2. Trong hộp thoại Mục lục , trong danh sách Tab đường chỉ dẫn , hãy bấm vào tùy chọn đường chấm chấm.

  Tùy chọn đường chỉ dẫn dạng chấm trong hộp thoại mục lục

 1. Trên tab Tham khảo, trong nhóm Mục lục, bấm vào Mục lục.

  Văn bản Thay thế

 2. Bấm vào Mục lục Tùy chỉnh.

 3. Trong hộp thoại Mục lục, ở danh sách Hiển thị mức, bấm vào số mức bạn muốn trong mục lục.

  Hiển thị các mức trong hộp thoại Mục lục

  Ví dụ, nếu bạn bấm 2, thì tất cả văn bản được áp dụng kiểu Đầu đề 1 hoặc Đầu đề 2 sẽ hiển thị trong mục lục.

 4. Khi được hỏi có muốn thay thế mục lục hiện thời không, bạn hãy bấm Có.

Bạn có câu hỏi về Word mà chúng tôi chưa trả lời tại đây?

Đăng câu hỏi trên diễn đàn Giải đáp về Word.

Giúp chúng tôi cải thiện Word

Bạn có các gợi ý về cách chúng tôi có thể cải thiện mục lục (hoặc bất kỳ tính năng khác) trong Word? Nếu vậy, vui lòng truy cập Từ người dùng thoại và cho chúng tôi biết!

Xem thêm

Cập Nhật bảng mục lục

Định dạng hoặc tùy chỉnh bảng mục lục trong Word 2016 cho Mac

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×