Định dạng hoặc tùy chỉnh mục lục

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn tạo mục lục, bạn có thể chỉnh sửa hình thức của nó. Ví dụ, bạn có thể chọn số mức đầu đề cần đưa vào và chọn xem có hiển thị các đường chấm chấm giữa các mục nhập và số trang hay không. Bạn cũng có thể thay đổi định dạng văn bản và Word sẽ giữ nguyên định dạng đó dù bạn cập nhật mục lục nhiều lần.

 1. Bấm Tham chiếu > Mục lục > Mục lục Tùy chỉnh.

  Tùy chọn Tùy chỉnh Mục lục được hiển thị trên menu Mục lục.

 2. Trong hộp thoại Mục lục, hãy thực hiện các thay đổi của bạn. Bạn sẽ nhìn thấy bản xem trước của những thay đổi trong hộp ở bên phải.

  Hộp thoại Mục Lục

  • Để thêm nét đứt hoặc các đường chấm chấm giữa các mục nhập và số trang, trong danh sách Đường chỉ dẫn tab, chọn kiểu đường kẻ. Để loại bỏ các đường kẻ, bấm (không có).

  • Để thay đổi hoàn toàn hình thức mục lục, trong danh sách Định dạng, bấm vào định dạng bạn muốn áp dụng.

  • Để thay đổi số cấp độ được hiển thị trong mục lục, bấm vào mũi tên lên hoặc xuống bên cạnh Hiện cấp độ.

 3. Bấm OK.

Định dạng văn bản trong mục lục

Bạn có thể thay đổi cách diện mạo của văn bản trong mỗi cấp của mục lục.

 1. Bấm Tham chiếu > Mục lục > Mục lục Tùy chỉnh.

  Tùy chọn Tùy chỉnh Mục lục được hiển thị trên menu Mục lục.

 2. Trong hộp thoại Mục lục, trong Định dạng, hãy bấm Từ mẫu.

  Hộp thoại Mục Lục

 3. Ở cuối hộp thoại, bấm Sửa đổi.

 4. Trong hộp thoại Kiểu, trong danh sách Kiểu, hãy bấm vào mức bạn muốn thay đổi rồi bấm Sửa đổi.

 5. Trong hộp thoại Sửa đổi Kiểu, hãy thực hiện các thay đổi định dạng bạn muốn rồi bấm OK.

 6. Lặp lại bước 4 và 5 cho tất cả các mức bạn muốn hiển thị trong mục lục.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×