Định dạng dữ liệu bằng cách dùng phím lối tắt

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nhấn

Để

CTRL+1

Hiển thị hộp thoại định dạng cho mục đã chọn biểu đồ

CTRL+SHIFT+~

Áp dụng định dạng số chung cho các biểu đồ được chọn trục hoặc nhãn dữ liệu

CTRL+SHIFT+$

Áp dụng $ vào #, ## 0.00 định dạng tiền tệ cho các biểu đồ được chọn trục hoặc nhãn dữ liệu (số âm xuất hiện trong dấu ngoặc đơn)

CTRL+SHIFT+%

Áp dụng định dạng tỷ lệ phần trăm 0% cho các biểu đồ được chọn trục hoặc nhãn dữ liệu

CTRL+SHIFT+^

Áp dụng định dạng số khoa học với hai chữ số thập phân cho các biểu đồ được chọn trục hoặc nhãn dữ liệu

CTRL+SHIFT+#

Áp dụng định dạng ngày d-mmm-yy cho các biểu đồ được chọn trục hoặc nhãn dữ liệu

CTRL+SHIFT+@

Áp dụng định dạng h: mm sa/ch thời gian cho các biểu đồ được chọn trục hoặc nhãn dữ liệu

CTRL+SHIFT+!

Áp dụng #, ## 0.00 định dạng số (giá trị âm có đơn dấu trừ) cho các biểu đồ được chọn trục hoặc nhãn dữ liệu

CTRL+B

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng in đậm

CTRL+I

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng in nghiêng

CTRL+U

Áp dụng hoặc loại bỏ gạch dưới

CTRL+5

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng gạch ngang chữ


Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×