Định dạng cho văn bản và dãn cách

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ký tự văn bản Để hiển thị ký tự văn bản, hoặc bao bọc ký tự trong dấu ngoặc kép ("") hoặc đặt trước chúng với dấu xuyệt ngược (\). Các ký tự đặc biệt sau đây được hiển thị mà không cần dùng dấu ngoặc kép:

$ - + / (): khoảng trống

Nếu bạn nhập bất kỳ biểu tượng sau đây, dấu xuyệt ngược được chèn vào cho bạn:

! ^ & '(bên trái dấu nháy đơn)' (dấu nháy đơn bên phải) ~ {} = < >

Dãn cách Để tạo một không gian chiều rộng của một ký tự trong một định dạng số, bao gồm một dấu gạch dưới theo sau là ký tự. Ví dụ, khi bạn thực hiện theo một dấu gạch dưới với dấu đóng ngoặc (_)), số dương căn chỉnh đúng với số âm được đặt trong dấu ngoặc đơn.

Văn bản trong số Một phần định dạng văn bản, nếu có, luôn là phần cuối cùng trong định dạng số. Bao gồm các còng (@) ký tự trong phần văn bản mà bạn muốn hiển thị bất kỳ văn bản nào đã nhập trong ô. Nếu các @ ký tự được bỏ qua từ phần văn bản, văn bản bạn nhập sẽ không được hiển thị. Nếu bạn muốn luôn hiển thị ký tự cụ thể văn bản với văn bản được nhập, hãy đặt văn bản bổ sung trong dấu ngoặc kép (""); Ví dụ, "tổng thông báo xác nhận cho" @.

Nếu định dạng không bao gồm một phần văn bản, văn bản bạn nhập không bị ảnh hưởng bởi định dạng.

Ký tự lặp lại Lặp lại ký tự tiếp theo trong định dạng để điền chiều rộng cột, bao gồm dấu hoa thị (*) trong định dạng số. Ví dụ, nhập 0 *- để bao gồm dấu gạch ngang đủ sau một số để điền vào ô.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×