Định dạng cho tỷ lệ phần trăm, ghi chú hàm mũ và tiền tệ ngoài Hoa Kỳ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tỷ lệ phần trăm Để hiển thị số dưới dạng phần trăm của 100, bao gồm dấu phần trăm (%) trong định dạng số. Ví dụ, một số chẳng hạn như.08 được hiển thị dưới dạng 8%; 2,8 được hiển thị dưới dạng 280%.

Định dạng khoa học Để hiển thị số ở định dạng khoa học (ghi chú hàm mũ), hãy dùng "E-," "E +," "e-," hoặc "e +" mã trong một phần. Nếu một định dạng chứa 0 (không) hoặc # (ký hiệu số) ở bên phải của một mã số mũ, Microsoft Graph Hiển thị số theo định dạng khoa học và chèn một "E" hoặc "e." Số lượng của 0 hoặc # 's ở bên phải của mã số mũ xác định số chữ số trong thừa. "E-" hoặc "e-" đặt dấu trừ bằng số mũ âm. "E +" hoặc "e +" đặt dấu trừ bằng số mũ âm và một dấu cộng bằng số mũ Dương.

Tiền tệ Để xác định một tiền tệ sau ký hiệu trong định dạng số, với phím NUM LOCK trên, nhấn giữ phím ALT và nhập mã ANSI cho biểu tượng tiền tệ trên bàn phím số. Để biết thông tin về các ký hiệu tiền tệ, hãy xem trợ giúp cho chương trình mà bạn đã chèn biểu đồ Microsoft Graph.

Để nhập

Nhấn giữ phím ALT và kiểu

¢

0162

£

0163

¥

0165


Lưu ý: Định dạng tùy chỉnh được lưu cùng với biểu đồ. Để có đồ thị luôn dùng ký hiệu tiền tệ nhất định, hãy thay đổi ký hiệu tiền tệ được chọn trong Pa-nen điều khiển thiết đặt khu vực trước khi bạn bắt đầu đồ thị.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×