Định dạng cho ngày và thời gian

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ngày, tháng và năm Để hiển thị ngày, tháng và năm, bao gồm các mã định dạng sau đây trong một phần. Nếu bạn dùng "m" ngay sau mã định dạng "h" hay "hh" hoặc ngay trước "ss" hoặc "s" mã, Microsoft Graph Hiển thị phút thay vì tháng.

Để hiển thị

Dùng mã định dạng này

Tháng có dạng 1–12

m

Tháng có dạng 01–12

mm

Tháng có dạng T1–T12

mmm

Tháng có dạng Tháng 1–Tháng 12

mmmm

Tháng có dạng chữ cái đầu tiên của tháng

mmmmm

Ngày có dạng 1-31

d

Ngày có dạng 01-31

dd

Ngày có dạng CN–Th7

ddd

Ngày có dạng Chủ Nhật–Thứ Bảy

dddd

Năm có dạng 00-99

yy

Năm có dạng 1900-9999

yyyy


Giờ, phút và giây Để hiển thị giờ, phút và giây, bao gồm các mã định dạng sau đây trong một phần.

Để hiển thị

Dùng mã định dạng này

Giờ dưới dạng 0-23

h

Giờ dưới dạng 00-23

hh

Phút dưới dạng 0 – 59

m

Phút dưới dạng 00-59

mm

Giây dưới dạng 0 – 59

s

Giây dưới dạng 00-59

ss

Giờ dưới dạng 4 ĐANG

h SA/CH

Thời gian là 4:36 ch.

h: mm sa/ch

Thời gian là 4:36:03 p

h: mm s một / p

Thời gian trôi qua trong giờ; Ví dụ, 25:02

[h]:mm

Thời gian trôi qua trong phút; Ví dụ, 63:46

[m]: ss

Thời gian trôi qua trong giây

[ss]

Phân số của một giây

h:mm:ss.00


Ghi chú: Nếu định dạng chứa sa hoặc ch., giờ dựa trên đồng hồ 12 giờ, nơi "Sa," "đang," "A," hoặc "một" cho biết lần sau khi nửa đêm để 12:00 trưa đến "Ch," "ch", "P," hoặc "p" cho biết lần sau khi giữa trưa đến 12:00 nửa đêm. Nếu không, giờ được dựa trên đồng hồ 24 giờ. "M" hoặc "mm" phải xuất hiện ngay sau mã định dạng "h" hay "hh" hoặc ngay trước mã "ss", hoặc đồ thị Hiển thị tháng thay vì số phút.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×