Định dạng cột

Giới thiệu về định dạng cột

Cải thiện hiển thị của cột trong các danh sách SharePoint bằng định dạng. Văn bản định dạng cột sẽ mô tả các thành phần được hiển thị, cùng kiểu hiển thị của chúng. Dữ liệu trong cột không thay đổi.

Bất kỳ ai có thể tạo và quản lý các dạng xem trong danh sách đều có thể truy nhập định dạng cột từ các cài đặt cột.

Ví dụ về định dạng cột

Đây là một dạng xem danh sách tiêu chuẩn, không có định dạng: Danh sách SharePoint mẫu không áp dụng định dạng cột

Khi được định dạng, thanh được tô màu sẽ hiển thị kích cỡ, liên kết thư được thêm vào, đồng thời, trạng thái được biểu thị bằng các màu và biểu tượng: Danh sách SharePoint mẫu có áp dụng định dạng cột

Cách thức

Định dạng cột được áp dụng bằng định dạng văn bản có tên là JSON. Tuy nhiên, bạn không cần phải tìm hiểu mọi thứ về JSON để có thể định dạng cột.

Cách bắt đầu:

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×