Định dạng đối tượng (văn bản thay thế)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể tạo văn bản thay thế (văn bản thay thế) cho hình dạng, ảnh, biểu đồ, bảng, đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác trong tài liệu Office của bạn. Văn bản thay thế giúp mọi người bằng bộ đọc màn hình rõ nội dung của ảnh. Khi bạn sử dụng bộ đọc màn hình để xem tài liệu của bạn, hoặc lưu theo định dạng tệp chẳng hạn như HTML hoặc hoa CÚC (điện tử có thể truy nhập thông tin hệ thống), văn bản thay thế xuất hiện khi bạn di chuyển con trỏ trên hình ảnh trong hầu hết các trình duyệt.

Ghi chú: Trừ khi bạn có phức tạp biểu đồ hoặc bảng, bạn sẽ thường muốn nhập văn bản trong chỉ hộp mô tả . Khi bạn có các nội dung phức tạp để mô tả, rồi điền trong trường tiêu đề rất hữu ích để đọc mô tả đầy đủ không cần thiết, trừ khi mong muốn.

Mô tả

Nhập giải thích về hình dạng, ảnh, biểu đồ, bảng, đồ họa SmartArt hoặc đối tượng khác trong hộp này. Hộp này luôn phải điền vào.

Tiêu đề

Nhập một bản tóm tắt ngắn gọn trong hộp này. Hộp này sẽ chỉ điền vào nếu bạn nhập một phần giải thích chi tiết hoặc dài hạn trong hộp mô tả .

Ví dụ, giả sử bạn có một bảng hiển thị tổng thể của vịt theo tháng trong năm 2010. Tiêu đề của bạn có thể là: "Bảng mô tả tập hợp vịt trong 2010". Trong hộp mô tả , bạn có thể nhập: "tháng theo tháng dữ liệu mô tả tập hợp vịt trong 2010. Vào tháng ba, tập hợp mallards hồng 30%, giới hạn nhất quán xu hướng tăng trưởng 5% giữa tháng và tháng. Hai tháng liên tiếp của 0% tăng trưởng của cánh cụt bắt đầu từ ngày được cũng nonconforming."

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×