Định dạng đối tượng (kiểu đường kẻ ngăn)

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng các tùy chọn này để thay đổi diện mạo của đường kẻ bằng cách thay đổi độ rộng của nó, thêm một kiểu đường kẻ khác, thay đổi đường liền thành dấu chấm hoặc nét đứt hay thay đổi kết thúc dòng bằng cách thêm một to đầu đoạn hoặc đầu mũi tên. Bạn cũng có thể xác định cách hai dòng sẽ trông ra sao khi họ kết nối trong tùy chọn gia nhập kiểu .

Quan trọng: 

  • Khi bạn thay đổi các tùy chọn trong hộp thoại này, các thay đổi ngay lập tức được áp dụng cho hình dạng của bạn, giúp bạn dễ dàng để xem các hiệu ứng của các thay đổi trong đồ họa SmartArt, đường kẻ hoặc hình dạng mà không cần đóng hộp thoại. Tuy nhiên, vì các thay đổi được áp dụng ngay lập tức, là nó không thể bấm hủy trong hộp thoại này. Để loại bỏ thay đổi, bạn phải bấm hoàn tác Nút Hoàn tác trên Thanh công cụ truy nhập nhanh cho mỗi thay đổi mà bạn muốn loại bỏ.

  • Bạn có thể hoàn tác đồng thời nhiều thay đổi bạn thực hiện đối với một hộp thoại tùy chọn, miễn là bạn đã làm không thực hiện thay đổi tùy chọn hộp thoại khác ở giữa.

  • Bạn có thể muốn di chuyển hộp thoại để bạn có thể thấy hình dạng và hộp thoại cùng lúc.

Kiểu Đường kẻ

Chiều rộng     Để thay đổi chiều rộng của đường kẻ, hãy nhập một số trong hộp.

Kiểu phức hợp     Để áp dụng một kiểu bao gồm hai hoặc ba lần dòng, bấm phức hợp, sau đó bấm vào kiểu mà bạn muốn.

Kiểu nét     Để thay đổi đường liền thành dấu chấm hoặc nét đứt, bấm gạch ngang, sau đó bấm vào kiểu mà bạn muốn.

Kiểu to đầu đoạn     Để xác định diện mạo for the ends of dòng, hãy chọn kiểu bạn muốn từ danh sách kiểu to đầu đoạn .

Đầu vuông Hình vuông: cuối dòng mũ với hình vuông.

Mũ tròn Round: cuối dòng được làm tròn.

Mũ flat cap Cố định: cuối dòng được cố định.

Gia nhập kiểu     Để xác định Hiển thị khi hai đường kết nối với nhau, hãy chọn kiểu bạn muốn từ danh sách kiểu gia nhập .

Nối tròn Round: các góc nơi giao nhau hai dòng được làm tròn.

Nối góc xiên Góc xiên: các góc nơi giao nhau hai dòng được cắt ở góc 45 độ.

Nối vuông góc Vuông góc: các góc nơi giao nhau hai dòng được căn.

Mũi tên thiết đặt

Bắt đầu nhập     Để thêm đầu mũi tên vào đầu dòng của bạn, hãy bấm bắt đầu nhập, sau đó bấm vào kiểu mà bạn muốn.

Kết thúc kiểu     Để thêm đầu mũi tên cuối dòng của bạn, bấm kết thúc loại, sau đó bấm vào kiểu mà bạn muốn.

Bắt đầu kích cỡ     Để xác định kích cỡ của đầu mũi tên được dùng cho đầu dòng, bấm bắt đầu kích cỡ, sau đó bấm kích cỡ bạn muốn.

Kết thúc kích cỡ     Để xác định kích cỡ của đầu mũi tên được dùng để kết thúc dòng, bấm kết thúc kích cỡ, sau đó bấm kích cỡ bạn muốn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×