Định dạng đối tượng (kích cỡ)

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Quan trọng: 

  • Khi bạn thay đổi các tùy chọn trong hộp thoại này, các thay đổi ngay lập tức được áp dụng cho ảnh của bạn, giúp bạn dễ dàng để xem các hiệu ứng của các thay đổi ảnh của bạn mà không cần đóng hộp thoại. Tuy nhiên, vì các thay đổi được áp dụng ngay lập tức, là nó không thể bấm hủy trong hộp thoại này. Để loại bỏ thay đổi, bạn phải bấm hoàn tác Nút Hoàn tác trên Thanh công cụ truy nhập nhanh cho mỗi thay đổi mà bạn muốn loại bỏ.

  • Bạn có thể hoàn tác đồng thời nhiều thay đổi bạn thực hiện đối với một hộp thoại tùy chọn, miễn là bạn đã làm không thực hiện thay đổi tùy chọn hộp thoại khác ở giữa.

  • Bạn có thể muốn di chuyển hộp thoại để bạn có thể xem ảnh và hộp thoại cùng lúc.

Kích thước và xoay

Chiều cao     Để xác định chiều cao bạn muốn cho hình đã chọn, ảnh hoặc đối tượng, nhập một số trong hộp. Các thiết đặt chiều caochiều rộng luôn là kích thước của đối tượng bệ. Ngoài ra, bạn có thể điều chỉnh chiều cao dưới dạng tỉ lệ phần trăm kích thước ban đầu của hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác, bằng cách nhập tỉ lệ phần trăm trong hộp chiều cao , tại mục co giãn. Nếu hộp kiểm khóa tỷ lệ khung ảnh được chọn, các thiết đặt chiều caochiều rộng thay đổi tương ứng với nhau.

Chiều rộng     Để xác định chiều rộng bạn muốn cho hình đã chọn, ảnh hoặc đối tượng, nhập một số trong hộp. Các thiết đặt chiều caochiều rộng luôn là kích thước của đối tượng bệ. Ngoài ra, bạn có thể điều chỉnh độ rộng dưới dạng tỉ lệ phần trăm kích thước ban đầu của hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác, bằng cách nhập tỉ lệ phần trăm trong hộp chiều rộng tại mục co giãn. Nếu hộp kiểm khóa tỷ lệ khung ảnh được chọn, các thiết đặt chiều caochiều rộng thay đổi tương ứng với nhau.

Xoay      Để xoay hình đã chọn, ảnh hoặc đối tượng theo chiều kim đồng hồ, nhập giá trị bằng độ (từ 0 đến 359) mà bạn muốn xoay trong hộp. Các thiết đặt chiều caochiều rộng luôn là kích thước của đối tượng bệ.

Scale

Chiều cao     Để xác định chiều cao bạn muốn cho hình đã chọn, ảnh hoặc đối tượng dưới dạng tỉ lệ phần trăm kích thước ban đầu, nhập một số trong hộp. Các thiết đặt chiều caochiều rộng luôn là kích thước của một hình dạng bệ, ảnh hoặc đối tượng khác. Ngoài ra, bạn có thể điều chỉnh chiều cao bằng cách nhập một thước chính xác trong hộp chiều cao , bên dưới kích cỡ và xoay. Nếu hộp kiểm khóa tỷ lệ khung ảnh được chọn, các thiết đặt chiều caochiều rộng thay đổi tương ứng với nhau.

Chiều rộng     Để xác định chiều rộng bạn muốn cho hình đã chọn, ảnh hoặc đối tượng dưới dạng tỉ lệ phần trăm kích thước ban đầu, nhập một số trong hộp. Các thiết đặt chiều caochiều rộng luôn là kích thước của một bệ hình dạng, ảnh hoặc đối tượng. Ngoài ra, bạn có thể điều chỉnh chiều rộng bằng cách nhập một thước chính xác trong hộp chiều rộng tại mục kích cỡ và xoay. Nếu hộp kiểm khóa tỷ lệ khung ảnh được chọn, các thiết đặt chiều caochiều rộng thay đổi tương ứng với nhau.

Khóa tỷ lệ khung ảnh     Để có chiều caochiều rộng thiết đặt thay đổi tương ứng với nhau, hãy chọn hộp kiểm này.

Tương đối đến kích cỡ ảnh gốc     Để có chiều caochiều rộng tỷ lệ phần trăm dưới Thang đo được tính toán dựa trên kích cỡ gốc của ảnh, hãy chọn hộp kiểm này. Tùy chọn này sẵn dùng chỉ khi ảnh được chọn.

Tỉ lệ tốt nhất cho trình chiếu (PowerPoint)    Để có tỷ lệ phần trăm chiều caochiều rộng tại mục co giãn tự động điều chỉnh kích cỡ lý tưởng để xem trong trình chiếu, hãy chọn hộp kiểm này. Tùy chọn này sẵn dùng chỉ khi ảnh được chọn. Nếu bạn chọn hộp kiểm này, hãy bấm độ phân giải màn hình hiển thị trang chiếu của bạn trong hộp độ phân giải .

Kích cỡ ban đầu

Chiều cao     Hiển thị chiều cao của ảnh hoặc hình dạng khi nó đã được chèn vào tệp Office của bạn.

Chiều rộng     Hiển thị chiều rộng của ảnh hoặc hình dạng khi nó đã được chèn vào tệp Office của bạn.

Đặt lại

Đặt lại     Để loại bỏ tất cả các kích cỡ, xoay và thay đổi tỉ lệ và khôi phục ảnh, hình dạng hoặc khác đối tượng kích cỡ ban đầu, hãy bấm nút này. Tùy thuộc vào kích cỡ gốc của ảnh, hình ảnh có thể bung rộng bên ngoài vào tài liệu khi bạn đặt lại nó.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×