Định dạng đối tượng (hộp văn bản ngăn)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Quan trọng: 

  • Khi bạn thay đổi các tùy chọn trong hộp thoại này, các thay đổi được áp dụng ngay lập tức của bạn hộp văn bản hoặc hình dạng, giúp bạn dễ dàng để xem các hiệu ứng của các thay đổi trong hộp văn bản của bạn, hình dạng hoặc khác đối tượng, mà không cần đóng hộp thoại. Tuy nhiên, vì các thay đổi được áp dụng ngay lập tức, là nó không thể bấm hủy trong hộp thoại này. Để loại bỏ thay đổi, bạn phải bấm hoàn tác Ảnh nút trên Thanh công cụ truy nhập nhanh cho mỗi thay đổi mà bạn muốn loại bỏ.

  • Bạn có thể hoàn tác đồng thời nhiều thay đổi bạn thực hiện đối với một hộp thoại tùy chọn, miễn là bạn đã làm không thực hiện thay đổi tùy chọn hộp thoại khác ở giữa.

  • Bạn có thể muốn di chuyển hộp thoại để bạn có thể thấy hình dạng và hộp thoại cùng lúc.

Bạn đang sử dụng chương trình Office nào?

Excel

PowerPoint

Word

Excel

Bố trí văn bản

Căn dọc     Để xác định vị trí dọc của văn bản trong hình dạng, hãy chọn một tùy chọn từ danh sách.

Hướng văn bản     Để xác định hướng văn bản trong hình dạng, hãy chọn một tùy chọn từ danh sách.

AutoFit

Đổi kích cỡ hình dạng để vừa với văn bản     Để tăng kích cỡ hình theo chiều dọc để văn bản nằm vừa bên trong nó, hãy chọn hộp kiểm này.

Cho phép văn bản để tràn hình dạng     Để cho phép văn bản trong hình dạng cao hơn Hiển thị hình dạng trên đường biên của hình dạng, hãy chọn hộp kiểm này. Các phiên bản cũ hơn của Excel không nhận ra các tùy chọn này và sẽ ẩn tràn văn bản.

Lề

Lề trong là khoảng cách giữa văn bản và viền ngoài của hình dạng hoặc đối tượng. Bạn có thể tăng hoặc giảm khoảng cách này bằng cách sử dụng các tùy chọn bên dưới.

Bên trái     Để xác định khoảng cách giữa viền trái của hình dạng và văn bản, nhập số lề mới trong hộp.

Bên phải     Để xác định khoảng cách giữa viền phải của hình dạng và văn bản, nhập số lề mới trong hộp.

Trên cùng     Để xác định khoảng cách giữa viền trên của hình dạng và văn bản, nhập số lề mới trong hộp.

Dưới cùng     Để xác định khoảng cách giữa viền dưới của hình dạng và văn bản, nhập số lề mới trong hộp.

Ngắt dòng trong hình dạng     Để có văn bản xuất hiện trên nhiều dòng bên trong hình dạng, hãy chọn hộp kiểm này.

Cột     Để xác định số lượng cột văn bản trong hình dạng và dãn cách giữa các cột, hãy bấm nút này.

Số     Để xác định số lượng cột văn bản trong hình dạng, hãy nhập một số trong hộp.

Dãn cách     Để xác định khoảng cách giữa các cột văn bản trong hình dạng, hãy nhập một số trong hộp.

Cột từ phải sang trái     Chọn tùy chọn này để xác định các cột văn bản trong hình dạng dòng từ phải sang trái. Tùy chọn này sẽ hiển thị chỉ khi bạn bật hỗ trợ từ phải sang trái ngôn ngữ.

Đầu Trang

PowerPoint

Bố trí văn bản

Căn dọc     Để xác định vị trí dọc của văn bản trong hình dạng, hãy chọn một tùy chọn từ danh sách.

Hướng văn bản     Để xác định hướng văn bản trong hình dạng, hãy chọn một tùy chọn từ danh sách.

AutoFit

Thực hiện không tự động khớp     Để tắt tính năng tự động đổi kích cỡ, hãy bấm nút này.

Thu nhỏ văn bản trên vùng tràn     Để làm cho văn bản giảm kích cỡ để vừa khớp trong hình dạng, hãy bấm nút này.

Đổi kích cỡ hình dạng để vừa với văn bản     Để tăng kích cỡ hình theo chiều dọc để văn bản nằm vừa bên trong nó, hãy bấm nút này.

Lề

Lề trong là khoảng cách giữa văn bản và viền ngoài của hình dạng hoặc đối tượng. Bạn có thể tăng hoặc giảm khoảng cách này bằng cách sử dụng các tùy chọn bên dưới.

Bên trái     Để xác định khoảng cách giữa viền trái của hình dạng và văn bản, nhập số lề mới trong hộp.

Bên phải     Để xác định khoảng cách giữa viền phải của hình dạng và văn bản, nhập số lề mới trong hộp.

Trên cùng     Để xác định khoảng cách giữa viền trên của hình dạng và văn bản, nhập số lề mới trong hộp.

Dưới cùng     Để xác định khoảng cách giữa viền dưới của hình dạng và văn bản, nhập số lề mới trong hộp.

Ngắt dòng trong hình dạng     Để có văn bản xuất hiện trên nhiều dòng bên trong hình dạng, hãy chọn hộp kiểm này.

Cột     Để xác định số lượng cột văn bản trong hình dạng và dãn cách giữa các cột, hãy bấm nút này.

Số     Để xác định số lượng cột văn bản trong hình dạng, hãy nhập một số trong hộp.

Dãn cách     Để xác định khoảng cách giữa các cột văn bản trong hình dạng, hãy nhập một số trong hộp.

Cột từ phải sang trái     Chọn tùy chọn này để xác định các cột văn bản trong hình dạng dòng từ phải sang trái. Tùy chọn này sẽ hiển thị chỉ khi bạn bật hỗ trợ từ phải sang trái ngôn ngữ.

Đầu Trang

Word

Bố trí văn bản

Căn dọc     Để xác định vị trí dọc của văn bản trong hình dạng, hãy chọn một tùy chọn từ danh sách.

Hướng văn bản     Để xác định hướng văn bản trong hình dạng, hãy chọn một tùy chọn từ danh sách.

Không xoay văn bản     Để giữ văn bản trong hình dạng từ xoay khi hình được xoay, hãy chọn hộp kiểm này.

AutoFit

Đổi kích cỡ hình dạng để vừa với văn bản     Để tăng kích cỡ hình theo chiều dọc để văn bản nằm vừa bên trong nó, hãy bấm nút này.

Lề

Lề trong là khoảng cách giữa văn bản và viền ngoài của hình dạng hoặc đối tượng. Bạn có thể tăng hoặc giảm khoảng cách này bằng cách sử dụng các tùy chọn bên dưới.

Bên trái     Để xác định khoảng cách giữa viền trái của hình dạng và văn bản, nhập số lề mới trong hộp.

Bên phải     Để xác định khoảng cách giữa viền phải của hình dạng và văn bản, nhập số lề mới trong hộp.

Trên cùng     Để xác định khoảng cách giữa viền trên của hình dạng và văn bản, nhập số lề mới trong hộp.

Dưới cùng     Để xác định khoảng cách giữa viền dưới của hình dạng và văn bản, nhập số lề mới trong hộp.

Ngắt dòng trong hình dạng     Để có văn bản xuất hiện trên nhiều dòng bên trong hình dạng, hãy chọn hộp kiểm này.

Cột từ phải sang trái     Chọn tùy chọn này để xác định các cột văn bản trong hình dạng dòng từ phải sang trái. Tùy chọn này sẽ hiển thị chỉ khi bạn bật hỗ trợ từ phải sang trái ngôn ngữ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×