Đề xuất, chấp nhận hoặc từ chối thời gian cuộc họp mới

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn nhận được yêu cầu họp trongOutlook thời gian khi bạn không sẵn dùng, thay vì giảm dần yêu cầu, hãy cân nhắc đề xuất thời gian cuộc họp mới. Tổ chức cuộc họp có thể chấp nhận hoặc từ chối thay đổi.

 1. Trong yêu cầu cuộc họp đang mở, bấm Cuộc họp.

 2. Trong nhóm Phản hồi, bấm Đề xuất Thời gian Mới.

  Khi bạn đề nghị thời gian mới, bạn dự kiến ​​chấp nhận cuộc họp. Tuy nhiên, khi bạn bấm vào văn bản Đề xuất Thời gian Mới (phần dưới của nút), bạn có những tùy chọn bổ sung để bấm Từ chối và Đề xuất Thời gian Mới.

  Người tổ chức cuộc họp có thể gửi yêu cầu cuộc họp có hạn chế khả năng đề xuất thời gian gặp thay thế. Nếu người tổ chức cuộc họp hạn chế các đề xuất cuộc họp, lệnh Đề xuất Thời gian Mới không sẵn dùng. Ngoài ra, bạn không thể đề xuất một thời gian họp mới trong một chuỗi các cuộc họp  — cũng được biết như là các cuộc họp định kỳ.

 3. Bấm vào thời gian mà tất cả người được mời đều tham gia được.

 4. Bấm Đề xuất Thời gian.

 5. Bấm Gửi.

Nếu bạn là người tổ chức cuộc họp, những thay đổi về thời gian cuộc họp được đề xuất sẽ được gửi cho bạn. Bạn quyết định xem có nên thay đổi thời gian cuộc họp đã lên lịch không.

Chấp nhận thời gian cuộc họp mới được đề xuất

 1. Mở yêu cầu cuộc họp.

 2. Bấm Chấp nhận Đề xuất.

 3. Bấm Gửi Cập nhật.

Từ chối thời gian cuộc họp mới được đề xuất

 1. Mở ra yêu cầu cuộc họp.

 2. Bấm Phản hồi Cuộc họp.

 3. Trong nhóm Phản hồi, bấm Trả lời, nhập thư của bạn và sau đó bấm Gửi.

 4. Trong yêu cầu họp, trên tab Phản hồi Cuộc họp, trong nhóm Xóa bỏ, hãy bấm Xóa bỏ.

  Cuộc họp vẫn duy trì ở thời gian ban đầu.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×