Đếm số từ trong email

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi soạn email, bạn có thể nhanh chóng tìm số từ, số ký tự và số đoạn văn trong nội dung thư.

  1. Hãy tạo thư mới hoặc với thư hiện có, bấm Trả lời, Trả lời Tất cả hoặc Chuyển tiếp.

  2. Trong cửa sổ thư, hãy bấm Xem lại.

    Lưu ý:  Để xem tab Xem lại, hãy bấm Bật ra trong Ngăn Đọc.

  3. Trong nhóm Soát lỗi, bấm Đếm Từ.

Lệnh Thống kê Số từ trên ribbon

Hộp thoại Đếm Từ xuất hiện.

Hộp thoại Số đếm Từ

Ngoài số từ, cũng có nhiều số liệu thống kê khác, chẳng hạn như số ký tự và số đoạn văn.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×