Đếm số từ trong ấn phẩm của bạn với Microsoft Word

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn có Microsoft Word 6.0 hoặc sau đó cài đặt, sau đó bạn có thể đếm từ trong ấn phẩm Microsoft Publisher của bạn. Microsoft Word sẽ đếm từ trong một hộp văn bản hoặc trong một chuỗi hộp văn bản được kết nối.

  1. Trong ấn phẩm của bạn, hãy bấm vào hộp văn bản có chứa các từ bạn muốn đếm. Nếu hộp văn bản được kết nối với hộp văn bản khác, tất cả các từ trong hộp văn bản được kết nối sẽ được đếm.

  2. Trên menu sửa , bấm Sửa câu chuyện trong Microsoft Word.

  3. Trên menu công cụ trong Word, hãy bấm Đếm từ.

  4. Bấm Đóng.

  5. Trên menu công cụ Microsoft Word tệp , bấm đóng & trở lại < Ấn phẩm tên >.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×