Đếm số lớn hơn hoặc nhỏ hơn một số

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giả sử bạn đang chuẩn bị một báo cáo, và bạn muốn đếm số lượng hóa đơn bán hàng được hơn hoặc ít hơn hơn một giá trị cụ thể. Sử dụng hàm COUNTIF để đếm số lớn hơn hoặc nhỏ hơn một số.

Ví dụ về COUNTIF

A11 và A12 có công thức mà COUNTIF kiểm tra cho số lượng hóa đơn nhỏ hơn 20000 và lớn hơn hoặc bằng 20.000 trong khoảng B2: B7. COUNTIF tìm giá trị 4 20000 và 2 nhỏ hơn giá trị lớn hơn và bằng 20000.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×