Đếm số lớn hơn hoặc nhỏ hơn một số

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giả sử bạn đang chuẩn bị một báo cáo, và bạn muốn đếm số lượng hóa đơn bán hàng được hơn hoặc ít hơn hơn một giá trị cụ thể. Sử dụng hàm COUNTIF để đếm số lớn hơn hoặc nhỏ hơn một số.

Ví dụ về COUNTIF

A11 và A12 có công thức mà COUNTIF kiểm tra cho số lượng hóa đơn nhỏ hơn 20000 và lớn hơn hoặc bằng 20.000 trong khoảng B2: B7. COUNTIF tìm giá trị 4 20000 và 2 nhỏ hơn giá trị lớn hơn và bằng 20000.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×