Đếm số hàng hoặc cột

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn cần một cách nhanh để đếm số hàng chứa dữ liệu thì hãy chọn tất cả các ô trong cột đầu tiên của dữ liệu đó (có thể không phải cột A). Hoặc bấm vào tiêu đề cột để chọn toàn bộ cột. Thanh trạng thái, tại góc dưới bên trái của cửa sổ Excel Online của bạn, sẽ hiển thị cho bạn số lượng hàng.

Làm tương tự để đếm số cột, nhưng lần này hãy bấm tiêu đề hàng ở phía cuối bên trái của hàng.

Đây là một ví dụ về những gì bạn nhìn thấy trên thanh trạng thái:

Thanh Trạng thái hiển thị số lượng các ô đã chọn có dữ liệu

Nếu bạn chọn toàn bộ hàng hoặc cột thì Excel chỉ đếm các ô có chứa dữ liệu. Nếu bạn chọn một khối các ô thì nó đếm số lượng ô bạn chọn. Nếu hàng hoặc cột bạn chọn chỉ chứa một ô có dữ liệu, thanh trạng thái sẽ bị trống.

Lưu ý: 

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×