Đếm số ô không trống

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng hàm COUNTA để đếm chỉ các ô trong một phạm vi có chứa các giá trị.

Khi bạn đếm số ô, đôi khi bạn muốn bỏ qua bất kỳ ô trống vì chỉ ô có giá trị sẽ có ý nghĩa cho bạn. Ví dụ, bạn muốn đếm tổng số nhân viên bán hàng thực hiện doanh số (cột D).

Ví dụ về hàm COUNTA

Hàm COUNTA bỏ qua các giá trị trống trong D3, D4, D8 và D11 và đếm các ô có chứa các giá trị trong cột D. Hàm tìm thấy sáu ô trong cột D có chứa giá trị và hiển thị 6 dưới dạng đầu ra.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×