Đếm số ô không trống

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng hàm COUNTA để đếm chỉ các ô trong một phạm vi có chứa các giá trị.

Khi bạn đếm số ô, đôi khi bạn muốn bỏ qua bất kỳ ô trống vì chỉ ô có giá trị sẽ có ý nghĩa cho bạn. Ví dụ, bạn muốn đếm tổng số nhân viên bán hàng thực hiện doanh số (cột D).

Ví dụ về hàm COUNTA

Hàm COUNTA bỏ qua các giá trị trống trong D3, D4, D8 và D11 và đếm các ô có chứa các giá trị trong cột D. Hàm tìm sáu ô trong cột D có chứa giá trị và hiển thị 6 dưới dạng đầu ra.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×