Đếm ký tự trong ô

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn cần đếm ký tự trong ô, hãy dùng hàm LEN. Hàm này đếm số lượng chữ cái, chữ số, ký tự và tất cả các dấu cách. Ví dụ: Độ dài của "Nhiệt độ hôm nay là 37 độ C nên tôi sẽ đi bơi" (không gồm dấu ngoặc kép) là 42 ký tự—31 chữ cái, 2 số, 8 dấu cách, 1 dấu phẩy và 2 dấu nháy đơn.

  • Để dùng hàm này, hãy nhập =LEN(ô) trong thanh công thức rồi nhấn Enter. Trong ví dụ này, ô là ô bạn muốn đếm, chẳng hạn như B1.

  • Để đếm số ký tự trong nhiều ô, hãy nhập công thức rồi kéo điều khiển điền sang ngang hoặc xuống phạm vi ô bạn muốn dùng.

Nhập nhiều hàm LEN trong một trang tính

  • Để đếm tổng số ký tự trong một số ô, dùng các hàm cùng với các hàm LEN. Ví dụ, = SUM ((hàm LEN (cell1), hàm LEN (cell2), (hàm LEN (cell3)))). Trong ví dụ này, hàm LEN đếm các ký tự trong mỗi ô và hàm SUM cộng các số lượng.

Bạn hãy thử xem

Dùng các ví dụ trong sổ làm việc bên dưới để xem cách sử dụng hàm LEN.

Hãy sao chép bảng dưới đây và dán vào ô A1 trong trang tính Excel. Kéo công thức từ B2 sang B3:B4 để xem độ dài văn bản trong các ô ở cột A.

Chuỗi Văn bản

Công thức

Con cáo nâu nhanh nhẹn

=LEN(A2)

Con cáo nâu nhanh nhẹn nhảy

Con cáo nâu nhanh nhẹn nhảy qua con chó lười biếng.

Đếm ký tự trong một ô

  1. Trên Sheet1 của sổ làm việc mẫu này, hãy bấm ô B2.

  2. Trong ô đó, nhập =LEN(A2) và nhấn Enter.

Công thức đếm số ký tự trong ô A1, 45 và bao gồm toàn bộ dấu cách. Nếu bạn có dấu cách sau dấu chấm câu cuối thì công thức cũng đếm chúng.

Đếm số ký tự trong nhiều ô

  1. Trong sổ làm việc mẫu, hãy bấm ô B2.

  2. Trong ô đó, nhập =LEN(A2).

  3. Nhấn Ctrl+C để sao chép ô B2 và nhấn Ctrl+V để dán công thức của nó vào trong các ô B3:B4.

Thao tác này sao chép công thức đến ô B3 và B4 và hàm sẽ đếm ký tự trong mỗi ô (19, 26 và 45).

Đếm tổng số ký tự

  1. Trong sổ làm việc mẫu, bạn hãy bấm ô B6.

  2. Trong ô đó, nhập =SUM(LEN(A2),LEN(A3),LEN(A4)) và nhấn Enter.

Thao tác này sẽ đếm các ký tự ở từng ô trong số ba ô đó và cộng tổng chúng lại (90).

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×