Đặt tốc độ và thời gian chuyển tiếp

Đặt tốc độ và thời gian chuyển tiếp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chuyển tiếp cung cấp cho bạn một cách khác để điều khiển dòng của bản trình bày của bạn. Bạn có thể đặt tốc độ và thời gian chuyển tiếp để giúp kiểm soát cách thức nhanh một trang chiếu tiến tới trang tiếp theo, và khi bắt đầu chuyển tiếp.

Đặt tốc độ chuyển tiếp

Sử dụng thời gian thực hiện để đặt tốc độ chuyển tiếp. Thời hạn ngắn hơn có nghĩa là một trang chiếu tiến nhanh hơn và lớn hơn số thực hiện hiệu ứng đi chậm hơn.

Chọn bản chiếu có chuyển tiếp bạn muốn thay đổi. Trên tab Chuyển tiếp, trong nhóm Đặt thời gian, trong hộp Thời lượng, hãy nhập số giây bạn muốn nó chạy.

Mẹo:  Nếu bạn muốn tất cả các hiệu ứng chuyển tiếp của chiếu hình dùng cùng một tốc độ, hãy bấm Áp dụng cho Tất cả.

Đặt thời gian chuyển tiếp

Chuyển tới Bản chiếu đặt thời gian chuyển tiếp, bằng cách xác định khoảng thời gian bản chiếu ở trong dạng xem trước khi chuyển tiếp sang bản chiếu tiếp theo bắt đầu. Nếu không chọn thời gian, bản chiếu sẽ chuyển khi bấm chuột.

Chọn bản chiếu bạn muốn đặt thời gian cho nó. Trên tab Chuyển tiếp, trong nhóm Đặt thời gian, dưới Chuyển tới Bản chiếu, thực hiện một trong các bước sau:

  • Để chuyển bản chiếu theo cách thủ công, Giữ Trên chuột bấm hộp kiểm được chọn.

Để đặt tự động chuyển trang chiếu, chọn các sau khi kiểm tra hộp, sau đó nhập số phút hoặc giây mà bạn muốn. Bộ hẹn giờ vào khởi động khi hoạt hình cuối cùng hoặc hiệu ứng khác trên bản chiếu kết thúc.

  • Để bắt đầu chuyển tự động theo cách thủ công, hãy chọn hộp kiểm Trên bấm chuột và hộp kiểm sau . Sau đó, ở sau, hãy nhập số phút hoặc giây mà bạn muốn. Sau khi tất cả các hiệu ứng hoạt hình hoặc hiệu ứng khác trên trang chiếu đã hoàn tất, bấm giờ chuyển tới trang chiếu bắt đầu khi bạn bấm chuột.

    Ghi chú: Để bảo đảm thời gian phát đúng trong dạng xem trình chiếu, trên tab chiếu hình , trong nhóm Thiết lập , hãy chọn hộp kiểm Dùng định thời gian .

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×