Đặt tùy chọn người dùng cho cơ sở dữ liệu hiện tại từ một vị trí tập trung

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để tùy chỉnh một vài người dùng thiết đặt chẳng hạn như, cách hiển thị cửa sổ đối tượng, bật lối tắt bàn phím và bật các tùy chọn cho cơ sở dữ liệu Microsoft Access 2010 là hiện đang mở, chỉnh sửa tự động sử dụng các tùy chọn trong thể loại Cơ sở dữ liệu hiện tại . Bạn có thể đặt các tùy chọn từ Access 2010 ở chế độ máy khách.

Chế độ máy khách và chế độ Web là gì?

Chế độ máy khách    Chế độ máy khách là chế độ mà bạn dùng để tạo các tiêu chuẩn truy nhập ứng dụng. Trong chế độ này, tất cả các tính năng chuẩn (điều khiển, các kiểu dữ liệu, hành động macro, thuộc tính và v.v.) được sẵn dùng. Khi bạn dùng Access 2010 để mở một ứng dụng cơ sở dữ liệu đã được tạo bằng cách sử dụng phiên bản trước của Access, Access 2010 sẽ mở ra trong chế độ máy khách.

Chế độ web    Chế độ web là chế độ mà bạn dùng để tạo ứng dụng Access Web. Trong chế độ này, môi trường thiết kế cho biểu mẫu, bảng, truy vấn và v.v. được cấu hình để bạn chỉ có thể thêm các tính năng tương thích với Web.

Ghi chú: Để thực hiện các thay đổi, cơ sở dữ liệu của bạn phải đang mở và một số thay đổi thiết đặt được áp dụng chỉ sau khi bạn đóng và mở lại cơ sở dữ liệu.

Bạn muốn làm gì?

Tùy chỉnh các tùy chọn cho cơ sở dữ liệu hiện tại của bạn

Chọn thiết đặt cách xuất hiện của cửa sổ đối tượng

Cho phép dùng các lối tắt bàn phím trong Access

Đặt tùy chọn quản lý tệp cho cơ sở dữ liệu hiện tại

Chọn tùy chọn dẫn hướng cho cơ sở dữ liệu hiện tại

Đặt tùy chọn để theo dõi và sửa tên trường trong cơ sở dữ liệu hiện tại của bạn

Đặt tùy chọn lọc cho cơ sở dữ liệu hiện tại của bạn

Tùy chỉnh tùy chọn cho cơ sở dữ liệu hiện tại

Một số tính năng mà bạn có thể nhanh chóng tùy chỉnh cho ứng dụng hiện tại hoặc cơ sở dữ liệu của bạn bao gồm cách hiển thị tên ứng dụng và logo, cách hiển thị cửa sổ đối tượng và cách quản lý tệp.

  1. Từ cơ sở dữ liệu đang mở, bấm tab tệp .

  2. Bấm tùy chọn, và chọn thiết đặt từ Tùy chọn ứng dụng.

    hộp thoại tùy chọn access với tiêu điểm trên tùy chọn cơ sở dữ liệu hiện tại

Thiết đặt

Mô tả

Tiêu đề Ứng dụng

Xác định tên tùy chỉnh sẽ được hiển thị trên thanh tiêu đề Windows trong cơ sở dữ liệu hiện tại của bạn.

Biểu tượng Ứng dụng

Chọn biểu tượng cho cơ sở dữ liệu hiện tại của bạn. Nhập tên của tệp hình ảnh hoặc, bấm duyệt để định vị tệp hình ảnh. Biểu tượng đã chọn sẽ xuất hiện trong thanh tiêu đề của Windows.

Dùng như Biểu tượng Biểu mẫu và Báo cáo

Khi được chọn, biểu tượng ứng dụng sẽ hiển thị ở tất cả các tab biểu mẫu và báo cáo trong cơ sở dữ liệu hiện tại. Nếu không bật các tab tài liệu, thì sẽ không hiển thị được biểu tượng.

Biểu mẫu Hiển thị

Xác định một biểu mẫu sẽ xuất hiện khi mở cơ sở dữ liệu hiện tại của bạn. Giữ thiết đặt mặc định (không) nếu bạn không muốn bất kỳ biểu mẫu nào xuất hiện khi mở cơ sở dữ liệu.

Biểu mẫu Hiển thị Web

Khi được chọn, sẽ cho phép người dùng đặt, thay đổi hoặc loại bỏ biểu mẫu xuất hiện trên Web.

Thanh Trạng thái Hiển thị

Khi được chọn, sẽ hiển thị thanh trạng thái ở dưới cùng của workspace truy nhập.

  1. Nếu tùy chọn mà bạn đã thay đổi yêu cầu bạn phải đóng và mở lại cơ sở dữ liệu, rồi bấm tab tệp .

  2. Bấm đóng cơ sở dữ liệu.

  3. Để mở lại, bấm mở và chọn cơ sở dữ liệu.

Đầu Trang

Chọn thiết đặt cách xuất hiện của cửa sổ đối tượng

Trong phiên bản trước của Access, tất cả đối tượng mở trong cửa sổ riêng của họ và làm việc với nhiều cửa sổ có nghĩa là cập đổi kích cỡ chúng. Access 2007 bao gồm tùy chọn Hiển thị tất cả các đối tượng mở trong một chuỗi các tab dọc theo phía trên cùng của cửa sổ đối tượng. Với tùy chọn này, thật dễ dàng hơn để chuyển đổi giữa các đối tượng mở bằng cách bấm vào tab bắt buộc. Bạn có thể chọn để đặt các tùy chọn Hiển thị sau từ các khu vực Tùy chọn cửa sổ tài liệu trong thể loại cơ sở dữ liệu hiện tại.

Thiết đặt

Mô tả

Cửa sổ Chồng lấp

Khi được chọn, nhiều đối tượng mở sẽ được hiển thị chồng lấp lên nhau.

cách xuất hiện của cửa sổ đối tượng ở dạng xem chồng lấp

Tài liệu chia theo Tab

Khi được chọn, chỉ nhìn thấy một đối tượng mỗi lần ngay cả khi nhiều đối tượng được mở.

hình ảnh về cách xuất hiện của các đối tượng mở khi chọn tùy chọn tài liệu chia theo tab

Bạn có thể sử dụng thiết đặt Chia theo tab Tài liệu mà không có các tab Tài liệu được hiển thị. Điều này sẽ hữu ích khi người dùng cần làm việc với một đối tượng tại một thời điểm. Nếu bạn xóa tùy chọn này, hãy đảm bảo bao gồm tùy chọn dẫn hướng khác để cho phép người dùng để chuyển tới đối tượng khác.

Tab Tài liệu Hiển thị

Nếu bạn chọn tùy chọn Tài liệu chia theo Tab, bạn cũng có thể chọn tùy chọn này để hiển thị các tab cho tất cả các đối tượng mở.

Dùng Điều khiển có chủ đề Windows trên Biểu mẫu

Khi được chọn, sẽ dùng chủ đề Windows của bạn trên các điều khiển của các biểu mẫu và báo cáo trong cơ sở dữ liệu hiện tại.

Bật Dạng xem Bố trí

Khi được chọn, Hiển thị nút Dạng xem bố trí trên thanh trạng thái Access và trong menu lối tắt xuất hiện khi bạn bấm chuột phải vào một tab đối tượng. Nếu bạn xóa tùy chọn này, người dùng sẽ không thể mở biểu mẫu và báo cáo trong dạng xem bố trí.

Ghi chú: Sau khi bạn xóa tùy chọn này, dạng xem bố trí sẽ không sẵn dùng như một tùy chọn từ nhóm dạng xem hoặc bất kỳ menu lối tắt.

Cho phép các thay đổi thiết kế đối với các bảng ở dạng xem Biểu dữ liệu

Khi được chọn, sẽ cho phép bạn thay đổi thiết kế của các bảng từ dạng xem Biểu dữ liệu.

Kiểm tra các trường số bị cắt cụt

Khi được chọn, Access sẽ hiển thị số dưới dạng "###" khi một cột là quá hẹp để hiển thị toàn bộ giá trị. Nếu tùy chọn không được chọn, các giá trị Hiển thị trong một cột được cắt cụt dựa trên những gì có thể phù hợp trong cột.

Định dạng Lưu trữ trong Thuộc tính Ảnh

Khi được chọn, Access lưu trữ các hình ảnh trong định dạng gốc của họ. Chọn tùy chọn này để giảm kích cỡ cơ sở dữ liệu.

Chuyển đổi tất cả dữ liệu ảnh thành các ảnh bitmap (tương thích với Access 2003 và các phiên bản cũ)

Khi được chọn, Access tạo một bản sao của tệp ảnh gốc trong định dạng Bitmap của Windows hoặc thiết bị Bitmap độc lập. Chọn tùy chọn này để xem ảnh trong cơ sở dữ liệu được tạo trong Office Access 2003 và phiên bản cũ hơn.

Đầu Trang

Cho phép dùng các lối tắt bàn phím trong Access

Khi chọn tùy chọn Dùng Phím Truy nhập Đặc biệt, người dùng có thể dùng các lối tắt bàn phím sau đây trong cơ sở dữ liệu hiện tại:

Phím

Kết quả

F11

Hiện và ẩn Ngăn Dẫn hướng.

CTRL+G

Hiển thị cửa sổ Tức thời trong Trình soạn thảo Visual Basic.

ALT+F11

Hiển thị Trình soạn thảo Visual Basic.

CTRL+BREAK

Khi làm việc với dự án Access, nhấn tổ hợp phím này dừng truy nhập từ truy xuất bản ghi từ máy chủ.

Đầu Trang

Đặt tùy chọn quản lý tệp cho cơ sở dữ liệu hiện tại

Các thiết đặt quản lý tệp sẽ chỉ áp dụng cho cơ sở dữ liệu được mở khi bạn chọn các tùy chọn.

Thiết đặt

Mô tả

Nén khi Đóng

Khi được chọn, cơ sở dữ liệu được tự động nén lại khi bạn đóng nó.

Loại bỏ thông tin cá nhân khỏi thuộc tính tệp khi lưu.

Khi được chọn, sẽ tự động loại bỏ thông tin cá nhân từ thuộc tính tệp khi bạn lưu tệp.

Đầu Trang

Chọn tùy chọn dẫn hướng cho cơ sở dữ liệu hiện tại

Bạn có thể tùy chỉnh dẫn hướng cho ứng dụng hiện tại của bạn từ tùy chọn này:

thiết đặt cho tùy chọn dẫn hướng

Thiết đặt

Mô tả

Hiển thị Ngăn Dẫn hướng

Nếu bạn xóa tùy chọn này, Ngăn Dẫn hướng sẽ không được hiển thị khi mở cơ sở dữ liệu hiện tại.

Tùy chọn Dẫn hướng

Khi được chọn, bạn có thể thay đổi các thể loại và nhóm sẽ xuất hiện trong Ngăn Dẫn hướng và đặt tùy chọn cách thức mở các đối tượng trong cơ sở hiện tại.

Tên Ruy-băng

Chọn một tên cho một nhóm tùy chỉnh ruy-băng.

Thanh Menu Lối tắt

Đặt hoặc thay đổi thanh menu lối tắt cho các menu lối tắt.

Cho phép Menu Đầy đủ

Nếu bạn bỏ chọn hộp kiểm này, chỉ Home tab sẽ được hiển thị trên ruy-băng. Ngoài ra, các lệnh lưuLưu dưới dạng sẽ không sẵn dùng khi bạn bấm vào tab tệp .

Cho phép Menu Lối tắt Mặc định

Bật hoặc tắt các menu lối tắt (bật lên) sẽ xuất hiện khi bạn bấm chuột phải vào một đối tượng cơ sở dữ liệu trong Ngăn Dẫn hướng hoặc một điều khiển trên một biểu mẫu hoặc báo cáo. Để có hiệu lực, bạn phải đóng và mở lại cơ sở dữ liệu hiện tại cho tùy chọn xác định.

Đầu Trang

Đặt tùy chọn để theo dõi và chỉnh sửa tên trường trong cơ sở dữ liệu hiện tại của bạn

Tùy chọn Tự sửa tên yêu cầu quyền truy nhập vào theo dõi và sửa tham chiếu tên trường trong biểu mẫu, báo cáo và truy vấn. Bạn có thể đặt các tùy chọn sau đây cho cơ sở dữ liệu hiện tại của bạn:

Thiết đặt

Mô tả

Theo dõi thông tin Tự sửa tên

Khi được chọn, Access lưu trữ thông tin cần thiết để sửa lỗi về tên. Cho phép bạn sử dụng tính năng phụ thuộc đối tượng. Tuy nhiên, Access không sửa lỗi cho đến khi bạn chọn tùy chọn thực hiện tự sửa tên .

Thực hiện Tự sửa tên

Khi được chọn, Access sửa chữa lỗi về tên khi chúng xảy ra. Nếu bạn chọn tùy chọn theo dõi thông tin tự sửa tên và để trống tùy chọn này, Access lưu trữ bất kỳ dữ liệu lỗi cho đến khi bạn chọn tùy chọn này.

Ghi thay đổi tự sửa tên

Truy nhập Nhật ký thay đổi nó thực hiện với cơ sở dữ liệu khi nó sửa các lỗi tên. Truy nhập lưu dữ liệu trong một bảng có tên là AutoCorrect.log.

Đầu Trang

Đặt tùy chọn lọc cho cơ sở dữ liệu hiện tại của bạn

Bạn có thể sắp xếp thông tin được hiển thị trong một biểu mẫu bằng cách xác định một bộ lọc bằng định nghĩa Lọc theo Biểu mẫu và chọn các giá trị hiển thị cho cửa sổ Lọc theo Biểu mẫu đối với một cơ sở dữ liệu hiện tại.

Các tùy chọn trong phần này kiểm soát các tính năng một vài ví dụ như, kích cỡ của danh sách giá trị xuất hiện cho một trường cho trước trong cửa sổ Lọc theo biểu mẫu . Bạn có thể chọn các tùy chọn cho việc người dùng có thể hiển thị giá trị cho trường được lập chỉ mục hoặc không lập chỉ mục và cho một bảng đã nối kết trong một tệp bên ngoài. Bạn cũng có thể chọn các tùy chọn cho việc danh sách giá trị xuất hiện trong các điều khiển trong một biểu mẫu khi lọc theo biểu mẫu được sử dụng.

Thiết đặt

Mô tả

Trường có chỉ mục cục bộ

Khi được chọn, sẽ hiển thị các giá trị từ các trường có chỉ mục cục bộ trong các danh sách giá trị xuất hiện trong cửa sổ Lọc theo Biểu mẫu.

Trường không có chỉ mục cục bộ

Bao gồm các giá trị từ các trường không có chỉ mục cục bộ trong các danh sách giá trị xuất hiện trong cửa sổ Lọc theo Biểu mẫu.

Trường ODBC

Bao gồm các giá trị từ các bảng bạn nối kết đến bằng cách dùng kết nối Cơ sở dữ liệu Mở.

Không hiển thị các danh sách nơi đọc được nhiều hơn số bản ghi này

Nhập số bản ghi mà bạn muốn truy nhập đọc trong khi nó xây dựng danh sách giá trị cho bộ lọc theo biểu mẫu hoạt động, tối đa. Danh sách giá trị sẽ không xuất hiện nếu số bản ghi cần thiết để hoàn tất danh sách vượt quá số mà bạn xác định. Tất cả giá trị danh sách sẽ chứa giá trị chỉ duy nhất, ngay cả khi các trường không được lập chỉ mục. Mặc định là 1000.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×