Đặt tùy chọn nâng cao kết nối trong Skype for Business

Đặt tùy chọn nâng cao kết nối trong Skype for Business

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hộp thoại Thiết đặt kết nối nâng cao là nơi bạn có thể sửa đổi các thiết đặt để chỉ dẫn Skype for Business cách kết nối với máy chủ Skype for Business .

Quan trọng: Thông thường, bạn không cần thay đổi Skype for Business thiết đặt đăng nhập của bạn. Không chọn cấu hình thủ công trừ khi bộ phận hỗ trợ sẽ cho bạn và cung cấp hướng dẫn chi tiết về các giá trị đúng để sử dụng.

 1. Trong cửa sổ chính của Skype for Business , bấm tùy chọn Nút tùy chọn trong Skype for Business > cá nhân.

 2. Bên dưới tài khoản của tôi, chọn nâng cao.

 3. Trong hộp thoại Thiết đặt kết nối nâng cao , hãy chọn một trong hai phương pháp:

  • Cấu hình tự động    Chọn này để cho phép Skype for Business máy chủ tự động cấu hình thiết đặt kết nối của bạn.

  • Cấu hình thủ công    Một lần nữa, chỉ chọn điều này nếu bạn yêu cầu để nhóm hỗ trợ — và chỉ khi họ đã cấp cho bạn tên máy chủ mà bạn sẽ cần cung cấp.

   • Tên máy chủ nội bộ    Nhập FQDN (tên miền đủ điều kiện) của bạn Skype for Business máy chủ.

   • Tên máy chủ bên ngoài    Nhập FQDN (tên miền đủ điều kiện) của bạn Skype for Business máy chủ hoặc máy chủ Edge.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Thiết đặt các tùy chọn Cá nhân trong Skype for Business

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×