Đặt tùy chọn lưu tệp trong Skype for Business

Đặt tùy chọn lưu tệp trong Skype for Business

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đôi khi, trong khi diễn ra cuộc họp Skype for Business--diễn giả hoặc người dự khác có thể chia sẻ tệp (PowerPoint, tài liệu Word, tệp không phải định dạng Office, v.v.). Bạn có thể chỉ định vị trí để lưu các tệp này một lần, sau đó tất cả các tệp được tải xuống trong tất cả các cuộc họp sẽ nằm ở một nơi thuận tiện.

Lưu các tệp được chuyển của bạn

  • Mở tùy chọn Lưu Tệp, sau đó bên dưới Truyền tệp, bấm Duyệt để chọn thư mục mà bạn muốn giữ tệp nhận được ở trong đó.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×