Đặt tùy chọn danh sách liên hệ trong Skype for Business

Đặt tùy chọn danh sách liên hệ trong Skype for Business

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cửa sổ tùy chọn danh sách Liên hệ trong Skype for Business là nơi bạn có thể thiết lập cách mà bạn muốn hiển thị các liên hệ của mình.

 • Hiển thị liên hệ của tôi với: Theo mặc định, danh sách Liên hệ của bạn sẽ bao gồm tên và ảnh, nếu có. Để không hiện ảnh, (làm như vậy sẽ tăng gấp đôi số liên hệ có thể hiển thị mỗi lần), hãy bấm Chỉ hiện tên liên hệ (một dòng).

 • Sắp xếp danh sách của tôi: Theo mặc định, các liên hệ của bạn được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái theo tên, trong một nhóm cho trước. Nếu bạn muốn sắp xếp theo trạng thái sẵn sàng của họ, hãy bấm Theo trạng thái sẵn sàng.

 • Hiển thị thông tin này:

  • Tên liên hệ (thay vì địa chỉ email) Liệt kê các liên hệ của bạn theo tên (được chọn theo mặc định).

  • Trạng thái của liên hệ  Thêm một cụm từ mang tính mô tả, chẳng hạn như "Đang họp" hoặc "Đang gọi điện thoại" vào thanh màu sắc hiện diện trên mỗi phần liệt kê thông tin (được chọn theo mặc định).

  • Hiện những liên hệ có thông tin hiện diện là đi vắng, ngoại tuyến và không xác định trong một nhóm riêng biệt Hiển thị những liên hệ hiện đang không sẵn sàng này trong một nhóm ở cuối màn hình liên hệ (được tắt theo mặc định).

  • Nhóm yêu thích Đưa các liên hệ Yêu thích vào một nhóm riêng biệt (được chọn theo mặc định).

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×