Đặt tùy chọn cảnh báo

Bài viết này mô tả cửa sổ tùy chọn Cảnh báo, ở đây bạn có thể lựa chọn những loại cảnh báo nào bạn muốn nhận và từ ai.

Đặt tùy chọn thông báo để được thêm làm liên hệ

Theo mặc định, khi một ai đó thêm bạn làm liên hệ, Lync sẽ thêm họ vào danh sách những người mà bạn có thể cân nhắc thêm họ vào danh sách liên hệ riêng của mình. Bạn có thể xem lại danh sách này vào thời điểm thuận tiện bằng cách bấm vào tab Mới trên dạng xem liên hệ của cửa sổ Lync chính. Hãy nhìn vào danh sách các liên hệ tiềm năng và quyết định sẽ thêm ai vào danh sách liên hệ riêng của bạn rồi gán quan hệ bảo mật cho những liên hệ mới này.

Tuy nhiên, nếu muốn, bạn có thể chọn tự động thêm vào danh sách liên hệ bất kỳ ai đã thêm bạn làm liên hệ. Với thiết đặt mới này, bạn sẽ không bao giờ thấy các liên hệ trên danh sách Mới. Thay vào đó, liên hệ mới sẽ tự động được thêm vào danh sách liên hệ của bạn và được gán quan hệ bảo mật là đồng nghiệp. Để đặt tùy chọn tự động thêm các liên hệ này:

  • Mở cửa sổ Cảnh báo và dưới đầu đề Cảnh báo chung, hãy xóa hộp kiểm Cho tôi biết khi có ai đó thêm tôi vào danh sách liên hệ của họ.

Đặt tùy chọn Không Làm Phiền

Nếu bạn đang rất bận, hãy đặt trạng thái của bạn thành Không Làm Phiền để giảm số lượng người làm phiền bạn. Nhưng có thể bạn vẫn muốn giữ liên lạc với những liên hệ quan trọng. Bạn có thể đặt ngoại lệ cho các liên hệ mà bạn đã gán quan hệ Nhóm làm việc (thường là những đồng nghiệp thân cận nhất của bạn).

Mở cửa sổ tùy chọn Cảnh báo và bên dưới tiêu đề Khi trạng thái của tôi là Không Làm Phiền, hãy chọn một trong những tùy chọn sau:

  • Để ẩn tất cả các cảnh báo Lync để bạn không bị làm phiền khi trạng thái của bạn được đặt là Không Làm Phiền, hãy chọn Không hiện cảnh báo.

  • Để chỉ xem các yêu cầu hội thoại từ các thành viên trong Nhóm làm việc và ẩn tất cả những cảnh báo khác khi trạng thái của bạn được đặt là Không Làm Phiền, hãy chọn Chỉ hiện cảnh báo hội thoại từ người trong quan hệ bảo mật Nhóm làm việc của tôi.

  • Để xem tất cả các cảnh báo nhưng giới hạn các yêu cầu hội thoại chỉ với những yêu cầu được gửi từ các thành viên trong Nhóm làm việc khi trạng thái của bạn được đặt là Không Làm Phiền, hãy chọn Hiện tất cả cảnh báo, nhưng chỉ cảnh báo hội thoại từ người trong quan hệ bảo mật Nhóm làm việc của tôi.

Lưu ý: Nếu bạn đã đặt trạng thái của bạn là Không Làm Phiền và bạn gọi 911, trạng thái của bạn tự động được đổi thành Sẵn sàng. Bạn có thể đặt lại trạng thái bất kỳ lúc nào.

Đặt tùy chọn để xử lý các thông báo được gửi từ các liên hệ không phải của Lync

Vì các liên hệ không sử dụng Lync dường như nằm ngoài tổ chức của bạn nên có thể bạn muốn đặt cảnh báo cho các liên lạc của họ khác với cảnh báo gửi từ các đồng nghiệp và những người dùng Lync khác. Để thực hiện việc này, hãy mở cửa sổ tùy chọn Cảnh báo và bên dưới tiêu đề Liên hệ không sử dụng Lync, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Để chặn tất cả các cảnh báo từ những liên hệ không phải của Lync, hãy chọn Chặn tất cả thư mời và liên lạc.

  • Để nhận các thông báo thư mời (những thông báo cho biết bạn đã được thêm vào danh sách liên hệ của một ai đó) nhưng chặn các liên lạc khác từ những người dùng không phải của Lync, hãy chọn Cho phép thư mời nhưng chặn tất cả các liên lạc.

  • Để xem tất cả các cảnh báo liên lạc từ người dùng không phải của Lync, hãy chọn Cho phép bất kỳ ai liên hệ với tôi.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×