Đặt tùy chọn cá nhân trong Skype for Business

Đặt tùy chọn cá nhân trong Skype for Business

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cửa sổ tùy chọn cá nhân trong Skype for Business là nơi bạn có thể thay đổi thiết đặt đăng nhập để tăng tốc quá trình đăng nhập, hãy xác định trạng thái hiện diện và thông tin cuộc họp lịch để hiển thị cho người khác trong Skype for Business, và bảo Skype for Business làm thế nào bạn muốn tương tác với các chương trình Office.

Đây là cách để truy nhập vào cửa sổ tùy chọn cá nhân:

 1. Trong cửa sổ chính của Skype for Business , bấm tùy chọn nút Nút tùy chọn trong Skype for Business và chọn cá nhân, hoặc bấm vào mũi tên bên cạnh nút tùy chọn Nút Tùy chọn trong Skype for Business có mũi tên bên phải. và chọn công cụ > tùy chọn.

  Menu tùy chọn trong Skype for Business.

 2. Trên trang tùy chọn , hãy chọn cá nhân.

  Cửa sổ tùy chọn trong Skype for Business với tab cá nhân được chọn.

Ghi chú: Nếu bạn đã chọn Hiện thanh Menu, bạn có thể mở menu tùy chọn từ cửa sổ chính của Skype for Business bằng cách bấm vào công cụ > tùy chọn và sau đó chọn cá nhân.

Đặt tùy chọn đăng nhập của bạn

Để thay đổi địa chỉ đăng nhập của bạn

 • Bên dưới tài khoản của tôi, trong hộp địa chỉ đăng nhập , nhập tên của tài khoản người dùng của bạn.

  Tùy chọn tài khoản của tôi trong Skype for Business cá nhân cửa sổ tùy chọn.

  Ghi chú: Nếu tổ chức của bạn dùng Office 365, chúng tôi đề nghị bạn không nên thay đổi thiết đặt Nâng cao, bởi vì lựa chọn hiện tại, Cấu hình tự động, là lựa chọn bắt buộc cho Office 365.

Để tự động đăng nhập và bắt đầu Skype for Business

 • Bên dưới tài khoản của tôi, hãy chọn hộp kiểm tự động khởi động ứng dụng khi tôi đăng nhập vào Windows .

  Ghi chú: Nếu bạn muốn cửa sổ chính của Skype for Business để mở ở trước các cửa sổ mở ra khi nó đã bắt đầu, hãy chọn hộp kiểm bắt đầu ứng dụng hiện ở mặt trước . Nếu không chọn tùy chọn này, biểu tượng Skype for Business xuất hiện trong khu vực thông báo Windows (khay hệ thống) khi Skype for Business bắt đầu.

Ngừng Skype for Business tự động bắt đầu

 • Bên dưới tài khoản của tôi, hãy xóa hộp kiểm tự động khởi động ứng dụng khi tôi đăng nhập vào Windows .

Đặt tùy chọn tích hợp Exchange và Outlook của bạn

Để thực hiện hiện diện của bạn tự động hiển thị khi bạn đang trong cuộc họp

 • Bên dưới tích hợp Exchange và Outlook, hãy chọn hộp kiểm Cập nhật trạng thái hiện diện của tôi dựa trên thông tin lịch của tôi . Để xác định ai có thể thấy thông tin này, hãy dùng các thiết đặt sau đây:

  Một Exchange và Outlook tùy chọn tích hợp trong Skype for Business cá nhân menu tùy chọn.

  • Để hiển thị thông tin này cho các liên hệ trong nhóm làm việc của bạn, hãy chọn hộp kiểm hiện chủ đề cuộc họp và vị trí cho các liên hệ trong quan hệ bảo mật nhóm làm việc của tôi .

  • Để hiển thị thông tin Outlook vắng mặt của bạn với những liên hệ, hãy chọn hộp kiểm hiện thông tin vắng mặt của tôi để liên hệ trong quan hệ bảo mật bạn bè và gia đình, nhóm làm việc, và đồng nghiệp của tôi . Xóa hộp kiểm để ẩn thông tin vắng mặt của bạn từ tất cả các liên hệ của bạn.

Để lưu lịch sử hội thoại hoặc lịch sử cuộc gọi điện thoại của bạn trong Outlook

 • Bên dưới tích hợp Exchange và Outlook, hãy chọn hộp kiểm lưu hội thoại IM trong thư mục lịch sử hội thoại email của tôi hoặc hộp kiểm lưu Nhật ký cuộc gọi trong thư mục lịch sử hội thoại email của tôi . Xóa các hộp kiểm có nghĩa là rằng lịch sử tin nhắn tức thời và lịch sử cuộc gọi điện thoại của bạn không lưu giữ.

  Lưu các hội thoại IM được chọn trong các tùy chọn tích hợp Exchange và Outlook.

Đặt tùy chọn Địa điểm của bạn

Sử dụng các tùy chọn bên dưới vị trí để xác định xem Skype for Business sẽ chia sẻ vị trí hiện tại của bạn trên thẻ liên hệ của bạn và chương trình Office khác.

 • Bên dưới vị trí, hãy chọn hộp kiểm chia sẻ thông tin vị trí của tôi với các chương trình khác sử dụng .

  Tùy chọn địa điểm trong Skype for Business cá nhân menu tùy chọn.

  Ghi chú: Nếu bạn chọn thiết đặt này, tất cả liên hệ (ngoại trừ liên hệ bên ngoài) có thể thấy vị trí của bạn.

Đặt tùy chọn Hiển thị ảnh của bạn

Sử dụng các tùy chọn bên dưới Hiển thị ảnh để xác định liệu bạn muốn xem ảnh của những người khác.

 • Dưới Hiển thị ảnh, chọn hoặc xóa hộp kiểm hiện ảnh của liên hệ . (Mặc định là hiển thị ảnh. Ảnh có nhiều màn hình bất động sản, vì vậy nếu nhìn thấy nhiều liên hệ trong danh sách quan trọng cho bạn, bạn có thể muốn xóa tùy chọn này. )

  Ảnh các tùy chọn trong Skype for Business cá nhân menu tùy chọn.

  Ghi chú: Xóa hộp này cũng có nghĩa là những người khác sẽ không nhìn thấy ảnh của bạn trong Skype for Business và bạn sẽ không nhìn thấy ảnh của người gửi và nhận trong im và các hội thoại nhóm.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Đặt tùy chọn nâng cao kết nối

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×