Đặt tùy chọn ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đặt Ứng dụng Cuộc họp Skype và Skype for Business Web App âm thanh, video và các tùy chọn bên dưới trong tùy chọn cuộc họp.

Để đặt Ứng dụng Cuộc họp Skype tùy chọn, hãy đi tới tùy chọn khác > Tùy chọn cuộc họp.

Menu Thêm tùy chọn với tùy chọn Cuộc họp được chọn

Chọn các tùy chọn bạn muốn và bấm OK.

Tab tùy chọn

Mô tả

Chung

  • Thay đổi kiểu phông chữ và bật hoặc tắt biểu tượng cảm xúc trong tin nhắn tức thời

  • Bật tính năng ghi nhật ký để thu thập thông tin khắc phục sự cố

Thiết bị Âm thanh

Thiết lập thiết bị âm thanh bạn muốn dùng trong cuộc họp Ứng dụng Cuộc họp Skype . Tìm hiểu thêm.

Thiết bị Video

Thiết lập thiết bị video bạn muốn dùng trong cuộc họp Ứng dụng Cuộc họp Skype . Tìm hiểu thêm.

Để đặt tùy chọn Skype for Business Web App, đi tới Tùy chọn khác > Tùy chọn cuộc họp.

Menu Thêm tùy chọn với tùy chọn Cuộc họp được chọn

Chọn bộ tùy chọn mong muốn, rồi chọn OK khi đã xong.

Tab tùy chọn

Mô tả

Chung

  • Lưu thông tin đăng nhập và các tùy chọn khác để bạn có thể gia nhập cuộc họp nhanh hơn

  • Thay đổi kiểu phông chữ và bật hoặc tắt biểu tượng cảm xúc trong tin nhắn tức thời

  • Bật tính năng ghi nhật ký để thu thập thông tin khắc phục sự cố

Điện thoại

Đặt các tùy chọn tham gia phần âm thanh cuộc họp. Tìm hiểu thêm.

Lưu ý: Tùy chọn này không sẵn dùng trừ khi bạn chọn Nhớ tôi trên máy tính này trên tab Chung.

Thiết bị Âm thanh

Đặt thiết bị âm thanh bạn ưa dùng trong cuộc họp Skype for Business Web App. Tìm hiểu thêm.

Thiết bị Video

Đặt thiết bị video bạn ưa dùng trong cuộc họp Skype for Business Web App. Tìm hiểu thêm.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×