Đặt tên cho hằng số mảng

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn sử dụng hằng số mảng trong công thức mảng, bạn có thể đặt một cái tên, và sau đó bạn có thể dùng lại nó dễ dàng.

 1. Bấm Công thức > Xác định Tên.

 2. Trong hộp Tên, hãy nhập tên cho hằng số.

 3. Trong hộp tham chiếu tới , hãy nhập hằng số. Ví dụ, bạn có thể dùng = {"Tháng một", "Tháng hai", "Tháng ba"}.

  Hộp thoại sẽ tương tự như thế này:

  Hộp thoại Tên Mới

 4. Bấm OK.

 5. Trong trang tính, hãy chọn những ô có chứa hằng số.

 6. Trong thanh công thức, hãy nhập dấu bằng và tên hằng số, chẳng hạn như = Quarter1.

 7. Nhấn Ctrl+Shift+Enter.

Ví dụ này sẽ hiển thị như sau khi bạn thực hiện xong:

Một hằng số đã đặt tên được dùng trong một công thức mảng

Lưu ý: 

 • Khi bạn dùng một hằng số đã đặt tên làm công thức mảng, hãy nhớ nhập dấu bằng. Nếu bạn không nhập dấu bằng, Excel sẽ coi mảng là một chuỗi văn bản và bạn sẽ thấy thông báo lỗi.

 • Bạn có thể dùng số, văn bản, giá trị lô-gic (chẳng hạn như TRUE và FALSE) và các giá trị lỗi (chẳng hạn như #N/A) trong hằng số của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng các số trong định dạng số nguyên, số thập phân và khoa học. Nếu bạn bao gồm văn bản, bạn bao quanh nó với dấu ngoặc kép ("").

 • Hằng số mảng không thể chứa các công thức, hàm hoặc mảng khác. Nói cách khác, chúng chỉ có thể chứa văn bản, số hoặc các ký tự phân tách bằng dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy. Excel sẽ hiển thị một thông báo cảnh báo khi bạn nhập một hằng số như {1,2,A1:D4} hoặc {1,2,SUM(Q2:Z8)}. Ngoài ra, số không thể chứa dấu phần trăm, dấu đô-la, dấu phẩy hoặc dấu ngoặc đơn.

Thông tin thêm về công thức mảng

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×