Đặt một thư mục làm việc mặc định

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thư mục Tài liệu là thư mục làm việc mặc định cho tất cả các tệp mà bạn tạo trong các chương trình Microsoft Office của mình. Bạn có thể chọn một thư mục làm việc mặc định khác.

Đặt một thư mục làm việc mặc định khác

Ghi chú: Thư mục mà bạn chọn chỉ áp dụng với chương trình mà bạn hiện đang dùng. Ví dụ, nếu bạn thay đổi thư mục hoạt động mặc định cho Word, thì thư mục hoạt động mặc định cho PowerPoint vẫn là Tài liệu của Tôi.

Bạn đạng sử dụng chương trình Office nào?

Access

Excel

InfoPath

PowerPoint

Project

Visio

Word

Truy nhập

 1. Hãy bấm tab Tệp, rồi bấm Tùy chọn.

 2. Bấm Chung.

 3. Dưới Tạo cơ sở dữ liệu, trong hộp Thư mục cơ sở dữ liệu mặc định, nhập đường dẫn của thư mục mà bạn muốn lưu trữ các tệp cơ sở dữ liệu Access.

Excel, PowerPoint, Project và Word

 1. Hãy bấm tab Tệp, rồi bấm Tùy chọn.

 2. Bấm Lưu.

 3. Dưới Lưu sổ làm việc, Lưu bản trình bày, Lưu dự án, hoặc Lưu tài liệu, nhập đường dẫn trong hộp Vị trí tệp cục bộ mặc định.

InfoPath

 1. Hãy bấm tab Tệp, rồi bấm Tùy chọn.

 2. Bấm Chung, sau đó dưới Tùy chọn InfoPath, bấm Tùy chọn Khác.

 3. Bấm tab Thiết kế.

 4. Ở trường Vị trí dự án cho mã Visual Basic và C#: , hãy Duyệt đến thư mục mặc định mới rồi bấm Mở.

 5. Bấm OK để lưu các thay đổi của bạn.

Visio

Khi bạn đặt một thư mục hoạt động mặc định làm việc trong Visio, thư mục mà bạn chỉ định cho một kiểu tệp cụ thể sẽ là nơi đầu tiên mà Visio tìm kiếm bất kỳ tệp nào có kiểu đó. Nếu Visio không tìm thấy một tệp cụ thể trong thư mục đã chỉ định, nó sẽ tìm các bản vẽ và mẫu trong thư mục Tài liệu của Tôi và tìm các bộ hình dạng trong thư mục Tài liệu của Tôi\Hình dạng của Tôi. Visio tìm các bổ trợ trong thư mục Tài liệu và Thiết đặt\tên người dùng.

 1. Hãy bấm tab Tệp, rồi bấm Tùy chọn.

 2. Bấm Nâng cao, sau đó dưới Chung, hãy bấm Vị trí Tệp…

 3. Đối với mỗi kiểu tệp mà bạn muốn thiết lập thư mục mặc định cho kiểu tệp đó, hãy bấm vào nút Duyệt  Ảnh của nút  thích hợp, rồi duyệt đến thư mục mà bạn muốn lưu giữ kiểu tệp đó. Bạn có thể có các thư mục lưu giữ riêng rẽ cho mỗi kiểu tệp sau đây:

  • Hình dạng của Tôi

  • Bản vẽ

  • Mẫu

  • Mẫu tô

  • Trợ giúp

  • Bổ trợ

  • Khởi động

 4. Bấm OK hai lần.

Ghi chú: Bạn có thể thêm nhiều thư mục cho mỗi kiểu tệp. Nếu bạn làm như vậy, thư mục thứ nhất sẽ là thư mục làm việc mặc định. Nếu thư mục đầu tiên không khả dụng (ví dụ, một mạng chia sẻ có thể là không sẵn dùng), Visio sẽ dùng thư mục kế tiếp trong danh sách. Các định nghĩa báo cáo thuộc tính được lưu trong những vị trí này sẵn có trong hộp thoại Báo cáo. Hãy tìm các nối kết đến thông tin thêm về báo cáo thuộc tính trong phần Xem Thêm.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×