Đặt một siêu kết nối để mở trong cửa sổ mới trong Publisher

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Rất tiếc, trong Publisher không có chức năng mở siêu kết nối trong một cửa sổ mới. Nếu bạn tạo một trang Web hoặc email trong Publisher, bất kỳ siêu kết nối nào sẽ được mở trong cùng một cửa sổ, nhưng nếu bạn tạo PDF trong Publisher, các siêu kết nối sẽ mở trong một cửa sổ mới.

May thay, có một giải pháp thay thế. Nếu bạn có thể sửa HTML của trang Web hoặc email, bạn có thể đặt các siêu kết nối mở trong một cửa sổ mới bằng cách làm theo các hướng dẫn tại:

Làm thế nào để làm cho một trang kết nối siêu kết nối Web mở trong cửa sổ mới

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×