Đặt mặc định dung lượng lưu trữ cho người dùng OneDrive

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Dung lượng lưu trữ mặc định cho mỗi người dùng OneDrive người dùng là 1 TB. Nếu bạn có một trong những gói đăng ký Office 365 sau đây, bạn có thể tăng dung lượng lưu trữ tối đa 5 TB:

  • Office 365 Enterprise E3 và E5

  • Office 365 Government E3 và E5

  • Office 365 Education và Office 365 Education E5

  • OneDrive cho doanh nghiệp 2 và SharePoint Online gói 2

Lưu ý: 

  • Nếu tổ chức của bạn có nhiều hơn 5 người dùng, bạn có thể thay đổi dung lượng lưu trữ với nhiều hơn 5 TB. Liên hệ với bộ phận hỗ trợ Microsoft để thảo luận về nhu cầu của bạn. Để biết thêm thông tin về không gian lưu trữ đi kèm với mỗi gói, hãy xem OneDrive for Business mô tả Dịch vụ

  • Bạn phải gán ít nhất một giấy phép cho người dùng trước khi bạn có thể tăng dung lượng lưu trữ OneDrive mặc định.

Để đặt lượng lưu trữ OneDrive mặc định

  1. Mở Trung tâm quản trị OneDrive và bấm vào tab lưu trữ .

    Tab lưu trữ của Trung tâm quản trị OneDrive
  2. Nhập giá trị lưu trữ mặc định (trong GB) trong hộp lưu trữ mặc định , sau đó bấm lưu.

Thiết đặt dung lượng lưu trữ này áp dụng cho tất cả người dùng mới và hiện có mà bạn chưa thiết đặt giới hạn lưu trữ cụ thể. Để thay đổi dung lượng lưu trữ cho người dùng cụ thể, bạn cần phải sử dụng Microsoft PowerShell. Để kiểm tra nếu bạn đã thiết lập giới hạn lưu trữ cụ thể cho một người dùng, chạy lệnh PowerShell này:

$r=Get-SPOSite -Identity https://superdomain-my.sharepoint.com/personal/noadmin_superdomain_onmicrosoft_com -Detailed
$r.StorageQuotaType
Default

Nếu loại lưu trữ được đặt UserSpecific thay vì mặc định, bạn sẽ cần phải sử dụng PowerShell để thay đổi dung lượng lưu trữ theo cách thủ công.

Để biết thông tin về cách sử dụng PowerShell, hãy xem thiết lập môi trường SharePoint Online Management Shell giúp Windows PowerShell. Để biết thông tin về việc thay đổi dung lượng lưu trữ người dùng sử dụng PowerShell, hãy xem thiết lập OneDrive for Business hạn ngạch lưu trữ của bạn.

Xem Thêm

Sử dụng Trung tâm quản trị OneDrive mới

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×