Đặt mặc định OneDrive cho doanh nghiệp dung lượng lưu trữ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dung lượng lưu trữ mặc định cho mỗi người dùng OneDrive người dùng là 1 TB. Nếu bạn có một trong những gói đăng ký Office 365 sau đây, bạn có thể tăng dung lượng lưu trữ tối đa 5 TB:

  • Office 365 Enterprise E3 và E5

  • Office 365 Government E3 và E5

  • Office 365 Education và Office 365 Education E5

  • OneDrive cho doanh nghiệp 2 và SharePoint Online gói 2

Ghi chú: 

  • Nếu tổ chức của bạn có nhiều hơn 5 người dùng, bạn có thể thay đổi dung lượng lưu trữ với nhiều hơn 5 TB. Liên hệ với bộ phận hỗ trợ Microsoft để thảo luận về nhu cầu của bạn. Để biết thêm thông tin về không gian lưu trữ đi kèm với mỗi gói, hãy xem OneDrive for Business mô tả Dịch vụ

  • Bạn phải gán ít nhất một giấy phép cho người dùng trước khi bạn có thể tăng dung lượng lưu trữ OneDrive mặc định.

Để đặt mặc định OneDrive dung lượng lưu trữ

  1. Mở Trung tâm quản trị OneDrive và bấm vào tab lưu trữ .

    Tab lưu trữ của Trung tâm quản trị OneDrive
  2. Nhập giá trị lưu trữ mặc định (trong GB) trong hộp lưu trữ mặc định , sau đó bấm lưu.

Thiết đặt dung lượng lưu trữ này áp dụng cho tất cả người dùng mới và hiện có mà bạn chưa thiết đặt giới hạn lưu trữ cụ thể. Để thay đổi dung lượng lưu trữ cho người dùng cụ thể, bạn cần phải sử dụng PowerShell. Để biết thông tin, hãy xem thiết lập OneDrive for Business hạn ngạch lưu trữ của bạn.

Chủ đề Liên quan

Sử dụng Trung tâm quản trị OneDrive mới

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×