Đặt mã PIN của bạn cho tính năng chuyển số điện thoại với một nhà cung cấp dịch vụ mới

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để truyền hoặc cổng ra số điện thoại từ Skype for Business Online để cung cấp dịch vụ điện thoại khác hoặc hãng vận tải, bạn sẽ cần phải theo cách thủ công thiết mã PIN. Sau khi bạn đặt mã PIN, bạn cần phải bao gồm nó khi bạn yêu cầu một số điện thoại xuất cổng. Đây không phải là giống như Office 365 Hỗ trợ mã PIN được dùng để xác thực cho bạn khi bạn gọi cho bộ phận hỗ trợ. Hỗ trợ mã PIN là một mã được tạo tự động, bạn nhập bộ phận hỗ trợ mã PIN của chúng tôi hệ thống điện thoại tự động nhưng không sử dụng trong Skype for Business Online. Nếu bạn đang tìm kiếm của bạn hỗ trợ mã PIN, hãy ở đây.

Quan trọng: Cổng ra mã PIN chỉ được dùng cho các tổ chức tại Hoa Kỳ

Bạn có thể nhìn thấy chuyển số điện thoại để Office 365 để biết thêm thông tin về tính năng chuyển và chạy nhập/xuất số điện thoại.

Đây là một số thông tin cụ thể về mã PIN này, bạn nên biết:

  • Nếu mã PIN không được đặt, bạn sẽ không thể truyền hoặc cổng ra số điện thoại từ Skype for Business Online.

  • Nó có thể bao gồm 6-10 chữ số (số).

  • Nó không thể chứa các chữ cái hoặc ký tự đặc biệt.

  • GHIM mặc định là trống, nhưng nếu bạn đặt một trong các, bạn không thể loại bỏ hoặc đặt lại để trống.

  • Bạn có thể Cập Nhật hoặc thay đổi mã PIN sau khi bạn đặt một.

Thiết lập mã PIN của bạn

  1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

  2. Đi đến trung tâm quản trị Office 365 > Trung tâm quản trị > Skype for Business.

  3. Trong dẫn hướng bên trái, thoại > cổng đơn hàng.

  4. Bấm thiết lập và quản lý mã PIN mà được dùng cho các tính năng chuyển hoặc chuyển số vào một dịch vụ hãng vận tải.

  5. Trong Pa-nen quản lý cổng ra mã PIN của bạn , hãy nhập mã PIN của bạn và bấm lưu.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Điều khoản và điều kiện của gọi điện khẩn cấp

Điều khoản sử dụng dịch vụ PSTN trên Skype for Business Online

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×