Đặt lề trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dùng Bộ sưu tập Lề để nhanh chóng thay đổi lề cho tài liệu của bạn.

  1. Nếu bạn chưa ở trong dạng xem Soạn thảo, hãy bấm Sửa Tài liệu > Sửa trong Word Online.

    Chỉnh sửa trong Word Online

  2. Bấm Bố trí Trang > Lề.

    Ảnh bộ sưu tập Lề trong Word Web App

    Bộ sưu tập Lề xuất hiện. Lề Chuẩn, được chọn mặc định, hiển thị các lề một inch ở mỗi cạnh trang.

  3. Để chọn một lề trang khác, hãy bấm vào bất kỳ tùy chọn nào khác trong bộ sưu tập Lề. Nếu không có một trong các lề cài sẵn nào giống như ý bạn muốn, hãy chọn Lề Tùy chỉnh để tạo lề tùy chỉnh.

Ghi chú: Nếu tài liệu của bạn chứa nhiều phần, kiểu lề mới sẽ chỉ được áp dụng cho phần hiện tại. Dấu ngắt phần sẽ được thêm bằng cách dùng ứng dụng Word trên máy tính. Để tìm hiểu thêm, hãy xem chèn dấu ngắt phần hoặc dấu ngắt phần thêm vào Word cho Mac 2011.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×